LVIII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Antanas Mončys Kompozicija mažame formate I

2 Pranas Gailius Estampas iš ciklo D‘un bel Orient (Gražieji Rytai pagal Omaro Chajamo rubajus)

3 Žibuntas Mikšys Córdoba  [einsam und fern...]

4 Nijolė Vedegytė-Palubinskienė Parko pakraštys

5 Nijolė Vedegytė-Palubinskienė Parke Nr. 4

6 Romualdas Požerskis Klaipėdos senamiestis I

7 Romualdas Požerskis Klaipėdos senamiestis II

8 Benas Šarka Be pavadinimo

9 Benas Šarka Dvi kėdės

10 Benas Šarka Kėdė

11 Benas Šarka Krepšinis

12 Benas Šarka Uždanga

13 Nežinomas autorius (XX a. I p.) Adlerio pakrantė

14 Nežinomas autorius (XX a. I p.) Rytprūsių vaizdas

15 Ernst Hallop (Estija) Peizažas

16 E. Rüggoherg Memelio uostas

17 Nežinomas autorius (XX a. I p.) Barkasas

18 Neemija Arbit Blatas Prieplaukoje

19 Jonas Mackevičius Palangos jūra

20 Česlovas Janušas Saulėlydis Palangoje

21 Česlovas Janušas Saulėlydis prie jūros

22 Česlovas Janušas Nida

23 Jonas Buračas Palanga nuo Naglio kalno

24 Jonas Buračas Baltijos jūra prie Palangos

25 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Pamario peizažas

26 Jeronimas Čiuplys Prie jūros

27 Vaclovas Kosciuška Senoji Nida

28 Valerija Zalensienė Žvejų vaikai

29 Sigitas Švirmickas Valtys

30 Jonas Čeponis Uoste

31 Romas Dalinkevičius Nida

32 Vidmantas Gerulaitis [Nidos motyvas]

33 Rimtas Kalpokas Peizažas su jachta

34 Gražina Vitartaitė Šv[entosios] pajūris

35 Sergejus Gračiovas Baltijos jūra

36 Sergejus Gračiovas Jachtos

37 Sergejus Gračiovas Baltijos pakrantė

38 Sergejus Gračiovas Jūra po audros

39 Antanas Žmuidzinavičius Kopos [Juodkrantėje]

40 Ramazanas Krinickas Birutės koplyčia Palangoje

41 Ramazanas Krinickas Tiškevičiaus rūmai Palangoje

42 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Tiškevičių rūmai Palangoje

43 Adomas Varnas Pamiškė. Etiudas III

44 Jonas Vaitys Saulėgrąža

45 Jonas Vaitys Avinėliai

46 Nežinomas Kauno meno mokyklos aplinkos autorius Dvi moterys virtuvėje

47 Feliksas Bulaka Mergaitės su meškiuku portretas

48 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Mergaitės portretas

49 Antanas Gudaitis Vyras su skrybėle

50 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Santaka prie Kauno

51 Jonas Buračas Šančių piliakalnis

52 Steponas Varašius Petrašiūnų elektrinė

53 Algirdas Šiekštelė Kauno marios

54 Vytautas Povilaitis Tylu, ramu

55 Vladimiras Kasatkinas Ant lieptelio

56 Alfonsas Keturka Tarp ąžuolų

57 Antanas Martinaitis Prie Labos upokšnio

58 Rimtas Kalpokas Jiesia ankstyvą pavasarį

59 Kazys Šimonis Gėlė nišoje

60 Sergejus Gračiovas Vandenyno žuvys

61 Mikalojus Šalkauskas Natiurmortas

62 Leonardas Gutauskas Moteris raudona suknia

63 Kęstutis Petras Ramonas Gėlių puokštė

64 Jonas Čeponis Peizažas su saule

65 Augustinas Savickas Sodas

66 Jonas Daniliauskas Su baltu avinėliu

67 Vincas Kisarauskas Vilnius

68 Vincas Kisarauskas Kompozicija su elektros lempute

69 Juzefa Čeičytė Bokštas

70 Juzefa Čeičytė Nepatenkintas karalius

71 Juzefa Čeičytė Nuskriaustas karalius

72 Nežinoma autorė (XX a. II p.) Peizažas

73 Galina Petrova Džiaukštienė Dvi žuvys

74 Galina Petrova–Džiaukštienė (atrib.) Žuvys

75 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Gėlės

76 Algis Skačkauskas Grojantis arfa

77 Algis Skačkauskas Nukryžiuotasis

78 Algis Griškevičius Žvilgsnių alėja

79 Algis Griškevičius Stotelė „Lietuva”

81 Rūta Viktorija Katiliūtė Be pavadinimo

82 Rūta Viktorija Katiliūtė Burės

83 Linas Leonas Katinas Be pavadinimo

84 Eugenijus Antanas Cukermanas Be pavadinimo

85 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Be pavadinimo I

86 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Be pavadinimo II

87 Jūratė Mykolaitytė Skrajojantis olandas

88 Linas Liandzbergis Nelaukta oro permaina

89 Aurimas Eidukaitis Rekomendacija

90 Antanas Mončys Moteris

91 Vytautas Kašuba Fran

92 Pranas Gailius Bučinys

93 Mykolas Paškevičius Peizažas

94 Viktoras Vizgirda Peizažas Freiburgo apylinkėse

95 Antanas Rūkštelė Žydintis sodas

96 Telesforas Valius Žvejai

97 Vytautas Ignas Piemenukai

98 Viktoras Petravičius Be pavadinimo

99 Bronius Murinas Natiurmortas su gėlėmis

100 Bronius Murinas Peizažas

101 Jonas Mackevičius Peizažas su upeliu (Šveicarija)

102 Adomas Galdikas Peizažas

103 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Burlaiviai

104 Vytautas Ignas Švč. Mergelė Marija su kūdikiu

105 Jonas Rimša Nameliai kaime

106 Alfonsas Dargis Mergina su balionais

107 Alfonsas Dargis Ruduo | Autumn

108 Alfonsas Dargis Šv. Jurgis

109 Vaclovas Rataiskis-Ratas Sutvėrimas

110 Antanas Tamošaitis Pasivaikščiojimas

111 Česlovas Janušas Peizažas

112 Česlovas Janušas Mėnesiena mūsų pajūry

113 Albinas Elskus (Bielskis) Krantinė su valtimis

114 Maksas Bandas (Max Band) Žvejai ant Senos kranto

115 Maksas Bandas (Max Band) Peizažas su valtimis ir tiltu

116 Juozas Pautienius Peizažas su laivais

117 Kazimieras Žoromskis Vandenyno pakrantė

118 Vytautas Kasiulis Porà prie stalo

119 Vytautas Kasiulis Muzikantas su „šarmanka” ir papūga

120 Vytautas Kasiulis Muzikantai ir šokėjas

121 Adomas Galdikas Abstrakti kompozicija

122 Pranas Gailius Iš ciklo „Jautrus paviršius”

123 Juozas Bagdonas Be pavadinimo

124 Juozas Bagdonas Abstrakcija

125 Kazimieras Žoromskis Trijų dimensijų serija | T.D.S. #45

126 Kęstutis Zapkus Arkties peržiūra

127 Paulius Augius-Augustinavičius Kęstutis ir Birutė

128 Albina Makūnaitė Piršlybos

129 Violeta Gaidamavičiūtė–Kisielienė Preiloje

130 Irena Kačenauskaitė Laivas grįžta į uostą

131 Audrius Puipa Kiaulių skerdimas

132 Vytautas Kalinauskas Saulėlydis Gedimino prospekte

133 Vytautas Kalinauskas Nikės metamorfozė

134 Vytautas Kalinauskas 1966. Vakarienė

135 Saulė Kisarauskienė Triptikas „Aušros Vartai“

136 Saulė Kisarauskienė Langas

137 Saulė Kisarauskienė Trys kompozicijos M. K. Čiurlioniui

138 Vincas Kisarauskas 7 iliustracijos O. Milašiaus Rugsėjo simfonija

139 Nepriskirtas Plakatas „Skerdynė Kražiuose, lapkričio 22 d., 1893 m. Kazokai žudo žmones sulyg gub. Klingenbergo įsakymu“

140 Nežinomas Miuncheno mokyklos atstovas Peizažas su upelio vingiu

141 Franz van Genesen (Olandija) Natiurmortas su chrizantemomis

142 Henri Jehin Natiurmortas su gėlių puokšte

143 Maksas Bandas (Max Band) Venecija

144 Monogramistas AK Venecija

145 Erich Saalfeld (Vokietija) Santa Maria della Salute bazilika Venecijoje

146 Henri Jules Pauwels Laivai uosto įlankoje

147 Michel Thomas Séraphin Van Cuyck Burlaiviai prie kranto

148 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Iš ciklo „Le bestiaire de la Fontaine” | Fontano bestiariumas

149 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Plazza Mayor

150 Johnny Friedlaender Abstrakti kompozicija

151 Theo Tobiasse Les amants de Venice | Venecijos meilužiai (4 litografijų ciklas)

152 Aleksandras Repka Moters aktas I

153 Aleksandras Repka Moters aktas II

154 Aleksandras Repka Moters aktas III

155 Igor Gubskiy (Ukraina) Arlekinas su būgnu