IV Vilniaus aukcionas


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Bari Egizas (Bari Egiz) Jaunos moters portretas

2 Janas Kačmarkievičius Moters portretas

3 Edwardas Karniejus (Edward Karniej) Ieva

4 Bronislovas Jamontas (Bronisław Jamontt) Kasijaus Cesijaus piramidė Romoje

5 Valerija Žukauskaitė Inicialas R

6 Valerija Žukauskaitė Mergaitė su balandžiu

7 Valerija Žukauskaitė Į saulę

8 Ettore'is Titas (Ettore Tito) Qui trop embrasse...

9 Ettore'is Titas (Ettore Tito) Les paroles s‘envolent...

10 Autorius Nežinomas Po baliaus

11 Casparas Ritteris (Caspar Ritter) Kleopatra

12 Kazys Šimonis Mergelė su ramunėm

13 Kazys Šimonis Šešėliai

14 Adomas Galdikas Ciklas „Vasara”, I

15 Adomas Galdikas Ciklas „Vasara”, II

16 Adomas Galdikas Ciklas „Vasara”, III

17 Stasys Ušinskas Vitražo projektas „Pamyras”

18 Stasys Ušinskas Žmonos portretas

19 Z. Ghivolis (Z. Ghivoli) Flirtas

20 Victoras Juhászas (Victor Juhász) Du draugai ir žydinti obelis

21 Zsigmondas Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) Piemuo

22 Gustavas Augustas Hesslas (Gustav August Hessl) Merginos portretas

23 Autorius Nežinomas Mergaitės portretas

24 Ludomiras Slendzinskis Vyro aktas

25 Autorius Nežinomas Kristaus gimimas

26 Marceli Harasimowicz (Lenkija) Jungos portretas

27 Autorius Nežinomas Haremo gražuolė

28 Helena Eydziatowiczowa Sofijos Kosakovskienės portretas

29 D. Joy Burlaivis prie molo

30 Wanda Peltyn-Muszkatowa Vėjas virš auksinių javų

31 Autorius Nežinomas Jauno didiko, apdovanoto Baltojo Erelio ordinu, portretas

32 Audronė Mickutė Kazanės Dievo Motinos ikona

33 Nepriskirtas Švč. Marija

34 Autorius Nežinomas Šv. Elena

35 Autorius Nežinomas Madona su kūdikiu (Čenstachavos Dievo Motina)

36 Stefanija Katkevičienė Šv. Antanas su vaiku

37 Stefanija Katkevičienė Mykolas Archangelas

38 Autorius Nežinomas Šventasis su vaiku

39 Autorius Nežinomas Kryžiaus kelio stacijos: Kristaus nukryžiavimas

40 Vaidotas Žukas Jonas Nepomukas

41 Eugenijus Varkulevičius Kryžiaus kelias. VI stacija

42 Alvydas Bulaka Nukryžiavimas (5 dalių ciklas)

43 Stasys Ušinskas Vitražo projektas Vykdomojo komiteto salei

44 Stasys Ušinskas Vitražo „Žemės ūkis” projektas

45 Simonas Sidabras Akmenskaldžiai

46 Simonas Sidabras Prie Vilnelės

47 Simonas Sidabras Dvi moterys

48 Simonas Sidabras Jaunos moters portretas (Liūda)

49 Jurijus Baltrūnas Pas gydytoją

50 Rimtas Kalpokas Žvejys

51 Vincas Norkus Lenino aikštė

52 Vincas Norkus Atokvėpis Lenino aikštėje

54 Oskars Kalêjsas (Oskars Kalêjs) Miško upelis

55 Jonas Buračas Iš parodos kalno

56 Abelis Edelmanas (Abel Edelman) Pavasaris Kauno botanikos sode

57 Adomas Galdikas Mėlynas peizažas

58 Petronėlė Gerlikienė Pasaka

59 Pranas Griušys Vyno fontanas

60 Adomas Jacovskis Galva ir rankos raudoname fone

61 Leonas Katinas Sodas Tauragnuose

62 Leonas Katinas Medis rudenį

63 Linas Leonas Katinas Duo in voce

64 Linas Leonas Katinas Saulėgrąža Van Goghui

65 Vincas Kisarauskas Teatralinis laukimas

66 Vincas Kisarauskas Pusiausvyra

67 Saulė Kisarauskienė Aktas

68 Saulė Kisarauskienė Moteris

69 Vytautas Klemka Natiurmortas

70 Vytautas Klemka Už uždangos

71 Vytautas Klemka Natiurmortas su reprodukcija

72 Alfonsas Motiejūnas Neris

73 Alfonsas Motiejūnas Vilniaus apylinkės

74 Aleksandras Kukujevas Mergytė

75 Aleksandras Kukujevas Natiurmortas su fazanu

76 Aleksandras Kukujevas Mergaitės portretas

77 Algirdas Petrulis Medžiai sode / Laukai

78 Algirdas Petrulis Moteris su veidrodžiu

79 Algirdas Petrulis Elgeta

80 Sigitas Jonas Nenorta Valtys

81 Asta Rakauskaitė Medžio raižinys

82 Mykolas Rauba (Michał Rouba) Pajūrio alėja

83 Antanas Rūkštelė Prie ežero

84 Danielius Rusys Iš porelių gyvenimo

85 Danielius Rusys Iš žvėriukų gyvenimo

86 Mošė Rozentalis (Moshe Rosenthal) Nuogos moterys

87 Augustinas Savickas Karalius

88 Mikalojus Šalkauskas Nostalgija

89 Aloyzas Stasiulevičius Onos bažnyčia

90 Juozas Bagdonas Abstrakcija

91 Jurgis Šapkus Modelio portretas

92 Jurgis Šapkus Peizažas

93 Raimundas Sližys Lova

94 Magdalena Birutė Stankūnas Aphelandra

95 Samuelis Tepleris (Shmuel Tepler) Nešantys vandenį

96 Rimgaudas Žebenka Tarp mūsų, mergaičių, šnekant

97 Mindaugas Skudutis Miestas ir moterys

98 Pavelas Šumovas Kovas

99 Sofija Veiverytė Natiurmortas

100 Sofija Veiverytė Moters portretas (Užsienietė)

101 Zenonas Varnauskas Ciklas „Šeima”, I

102 Zenonas Varnauskas Ciklas „Šeima”, II

103 Stasys Eidrigevičius 4 ekslibrisai

104 Pranas Gailius D'un bel Orient

105 Pranas Gailius La Mer

106 Adomas Galdikas Piešinių aplankas

107 Lazaris Kaganas Neidentifikuoto asmens šaržas

108 Vytautas Ignas Cirko klounas

109 Aleksas Kacenbogenas (Aleks Kacenbogen) Sodyba

110 Ivanas Šiškinas (Иван Шишкин) Pamiškė (Опушка)

111 Vytautas Kasiulis Akordeonistas

112 Vytautas Klemka Figūros su skraiste

113 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Prie žaidimo

114 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Prie jūros

115 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Rytas

116 Juozas Kėdainis Kauno senamiesčio kiemas

117 Mykolas Labuckas Žaidimas su kaukėm

118 Mykolas Labuckas Studijoje

119 Petras Repšys Poetas sveriasi Vilniaus senamiestyje

120 Vytautas Šerys Vabalas

121 Vytautas Šerys Voratinklis

122 Žibuntas Mikšys Rožė

123 Žibuntas Mikšys Elle montrait fort...

124 Albina Makūnaitė Aitvaras II

125 Adasa Skliutauskaitė Vaikai

126 Antanas Mončys 1971 (atvirutė)

127 Antanas Mončys 1973 (atvirutė)

128 Antanas Mončys Įsčios

129 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Underground

130 Aleksandras Vitulskis Moters aktas

131 Aleksandras Vitulskis Aktas

132 Domicelė Tarabildienė Nuoga

133 Rimantas Dovydėnas Karikatūra Nr. 1

134 Rimantas Dovydėnas Karikatūra Nr. 2

135 Vladimiras Skrebnevskis Karikatūra Nr. 1

136 Vladimiras Skrebnevskis Karikatūra Nr. 2

137 Vladimiras Skrebnevskis Karikatūra Nr. 3

138 Jonas Varnas Karikatūra Nr.1

139 Jonas Varnas Karikatūra Nr. 2

140 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Torsas

141 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Klūpanti moteris

142 Valdemaras Manomaitis Žuvys

143 Valdemaras Manomaitis Lesintoja

144 Nerutė Čiukšienė Žuvys

146 Stasys Žirgulis Angelas

147 Eimutis Markūnas Kūnas, Kauno įkūrėjas

148 Marytė Švažienė Saulėlydis Pilies kalne

149 Shimonas Hameiri (Shimon Hameiri) Nike-Metamporhose

150 Shimonas Hameiri (Shimon Hameiri) Voyeur’s Dream (Vuajeristo sapnas)

151 Petras Kalpokas Pūkio pinigai I

152 Petras Kalpokas Pūkio pinigai II

153 Stasys Ušinskas Lėlė marionetė „Šuniukas”

154 Stasys Ušinskas Lėlė marionetė „Dainininkė”

155 Hansas Holbeinas jaunesnysis (Hansas Holbein) Sigismundus Rex

156 Jonas Bretkūnas (Johannes Bretkus, Bretke) 'Postilės' puslapis

157 Nicolas Sanson d'Abbeville La Curlande Duche et Semigalle de la Livonie...

158 Johannas Baptistas Homannas (Johann Baptist Homann) Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae...

159 Joanas Bleu (Joan Blaeu) Magni ducatus Lithvaniae...

160 Nepriskirtas Lietuvos žemėlapis

161 Pranciškus Smuglevičius Ganimedas

162 Erikas Jonssonas Dahlberghas (Erik Jonsson Dahlbergh) Conflictus inter Svecos et Lithvanos

163 Francesco Paninis (Francesco Panini) Veduta Del Giardino Vaticano di Belvedere

164 Kuniyoshi Utagawa Geiša

165 . Yoshiiku Kabuki siluetai

166 Kuniyoshi Utagawa Kabuki teatro aktorius moteriškoje rolėje

167 Kuniyoshi Utagawa Samurajus

168 Kuniyoshi Utagawa Pabaisos medžioklė

169 Kuniyoshi Utagawa Dvi moterys ir berniukas

170 Autorius Nežinomas Samurajus ir geiša

171 Fusatane Utagawa Geiša rūmų kieme. Fragmentas