LXIV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
19 Leonardas Semaško (Leonard Śiemaszko) J. Pilsudskio laidotuvių procesija ties šv. Teresės bažnyčia €150.00 €150.00
20 Nežinomas autorius (XX a. II p.) Vilniaus panorama su šv. Jono bokštu €90.00 €150.00
23 Jūratė Bagdonavičiūtė Vilniaus senamiestyje €90.00 €140.00
27 Juozas Kėdainis Franko namo fragmentas €200.00 €420.00
33 Algirdas Repšys Vilnius. Senamiestis €60.00 €60.00
34 Vytautas Kalinauskas Vilniaus vaizdas su kaštonais €90.00 €90.00
39 Leonas Lagauskas Senojo Vilniaus panorama. XIII €260.00 €260.00
43 Antanas Rūkštelė Peizažas su gubų rišėjais €740.00 €860.00
44 Vincas Dilka Sodyba ir gubos €780.00 €880.00
58 Jonas Daniliauskas Užgavėnių kaukės €360.00 €360.00
61 Sergejus Gračiovas Žvejų pietūs €360.00 €360.00
63 Rimas Zigmas Bičiūnas Venera su paukščiu €850.00 €850.00
69 Linas Julijonas Jankus Kanalas. Medžiai €360.00 €360.00
71 Juzefa Čeičytė Bandymas €1200.00 €1200.00
72 Dalia Kasčiūnaitė Tauragnai €560.00 €560.00
73 Algimantas Jonas Kuras Kompozicija „K” €180.00 €290.00
79 Jūratė Bagdonavičiūtė Vasara €180.00 €220.00
93 Algis Skačkauskas [Mergina] €880.00 €880.00
102 Vytautas Kasiulis Gatvės paveikslų pardavėjas €250.00 €410.00
112 Juozas Mieliulis Vanduo ir kurpė €1400.00 €1450.00
116 Stasys Ušinskas Moters aktas I €550.00 €550.00
121 Jonas Kuzminskis Anoj pusėj ežerėlio trys liepelės žydėjo €150.00 €150.00
125 Rimvydas Kepežinskas Einantis €180.00 €180.00
127 Antanas Kmieliauskas Atgimimas €260.00 €260.00
129 Ignas Danilavičius (Ignacy Daniłowicz) Skarbiec dyplomatów papieskich, cesarskich, królewskich, książęcych | Popiežių, imperatorių, karalių, kunigaikščių aktų lobynas €440.00 €820.00
135 Nepriskirtas Dziennik Wileński | Vilniaus dienraštis €480.00 €480.00
143 Kazys Šimonis Dailininko knyga su knyginės grafikos iliustracijomis (63 iliustr., 36 ps.) €300.00 €300.00
144 Nepriskirtas ARS Pirmosios parodos katalogas. Pauliaus Galaunės įvadinis straipsnis. €100.00 €280.00
145 Petras Kalpokas Tapybos technikos vadovėlis €50.00 €80.00
147 Nepriskirtas Kariūnas €70.00 €70.00
149 Nepriskirtas Meisterwerke der Holzschneidekunst aus dem Gebiete der Architektur, Skulptur und Malerei| Architektūros, skulptūros ir tapybos šedevrų medžio raižiniai €70.00 €70.00
150 Theodor Schreiber Meisterwerke des Städtischen Museums der bildenden Künste zu Leipzig | Leipcigo dailės muziejaus šedevrai €70.00 €70.00
154 Theo Tobiasse Ir vėl jaučiu Jeruzalę kaip savo paties dalį | Je ressens Jérusalem comme une partie de moi-méme €290.00 €290.00
155 Theo Tobiasse Le Pont au Change €260.00 €260.00
160 Vytautas Šerys Justis €1300.00 €2500.00