LXV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Elena Holcmanienė (Czapski-Holzman) Sapnas | Der Traum €840.00 €840.00
8 Ieva Naginskaitė Mergaitės bityne €290.00 €290.00
9 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Natiurmortas €1700.00 €1850.00
11 Regina Songailaitė-Balčikonienė Pajūrio vaizdas €290.00 €290.00
12 Rūta Viktorija Katiliūtė Kopos €1400.00 €1400.00
28 Liudas Truikys Dž. Verdžio operos „Traviata“ uvertiūros eskizas €5400.00 €5400.00
31 Mykolas Labuckas Scenovaizdžio projektas Imrės Kalmano operetei „Silva“ €370.00 €370.00
32 Mikalojus Zelinskis (Николай Зелинский) Scenografijos eskizas S. Moniuškos operai „Halka”, I v. €370.00 €370.00
34 Kazys Šimonis Miško šventė €1700.00 €1700.00
36 Kazys Šimonis Vėjo pagairėje €960.00 €960.00
38 Adomas Galdikas Būrėja €1500.00 €1500.00
39 Adomas Galdikas Žemaičių kapinės €2900.00 €2900.00
40 Adomas Galdikas Peizažas €1700.00 €1950.00
41 Česlovas Janušas Marinistinis peizažas su burlaiviais €780.00 €1050.00
43 Antanas Žmuidzinavičius Trobėsiai Dauguose €1200.00 €3500.00
47 N. Rybakov Žemaičių gatvė Kaune su Soboro panorama €290.00 €290.00
48 Aleksandras Vitulskis Šviesi diena €160.00 €210.00
52 Igoris Piekuras Melioratoriai €4400.00 €4400.00
53 Igoris Piekuras Pavojus €5600.00 €5600.00
54 Silvestras Džiaukštas Operacinėje €4900.00 €4900.00
60 Jonas Čeponis Po skėčiais €6400.00 €6400.00
63 Leonardas Tuleikis Abstrakti kompozicija €600.00 €600.00
64 Jūratis Zalensas Be pavadinimo €2600.00 €2600.00
67 Nežinomas autorius Pažaislis €100.00 €100.00
68 Stasys Jusionis Pirmas sniegas €500.00 €560.00
69 Eduardas Juchnevičius Husaras €300.00 €300.00
74 Pranas Gailius Cirko artistai €6400.00 €6400.00
76 Pranas Domšaitis Afrikietės dirba €3800.00 €3800.00
78 Vytautas Kasiulis Gėlių vaza €1800.00 €1800.00
80 Vytautas Kasiulis Po merginos langu €980.00 €1100.00
87 Romas Viesulas Natiurmortas €1800.00 €1800.00
88 Albinas Elskus (Bielskis) Kompozicija €1700.00 €1700.00
93 Domicelė Tarabildienė Liaudies daina €160.00 €240.00
96 Aldona Skirutytė Taikos sesės €220.00 €420.00
98 Gražina Didelytė-Abaravičienė Bet amžiai bėga...I €80.00 €80.00
100 Rimtautas Gibavičius Lietuvaitė €120.00 €180.00
107 Marius Liugaila Gimtadienis €390.00 €410.00
108 Marius Liugaila Gyvenimas labirinte, arba labirintas gyvenime €390.00 €410.00
109 Marius Liugaila Jausmų jūra €390.00 €610.00
110 Marius Liugaila Salvadoro Dali laivas €390.00 €510.00
111 Marius Liugaila Šokis €390.00 €470.00
116 Leokadija Belvertaitė | Kauno kombinatas 'Dailė' Kepurinė €360.00 €360.00
119 Leokadija Belvertaitė | Kauno kombinatas 'Dailė' Mergina lesina žąsis €290.00 €290.00
121 Nijolė Gaigalaitė / Kauno kombinatas 'Dailė' Dvi šokančios lietuvaitės €290.00 €290.00
128 Robertas Antinis (vyr.) Šiluvos koplyčios angelų variantas €580.00 €580.00
129 Robertas Antinis (jaun.) Profilis €460.00 €460.00
132 Leonas Strioga Jono Basanavičiaus portretas €1900.00 €1900.00
155 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Alchemikas | L'Alchimiste €500.00 €3100.00
156 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Paryžiaus dailės akademija | L‘Académie de Paris €540.00 €540.00
157 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Homažas Albrechtui Diureriui. Veneros gimimas | Hommage à Albrecht Dürer. La Naissance de Venus €600.00 €620.00