LXV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Elena Holcmanienė (Czapski-Holzman) Sapnas | Der Traum

2 Ada Peldavičiūtė-Montvydienė Dvigubas portretas

3 Ada Peldavičiūtė-Montvydienė Moters portretas

4 Ada Peldavičiūtė-Montvydienė Smuikininkė

5 Sofija Romerienė Verpėja Tytuvėnų dvare

6 Veronika Šleivytė (atrib.) Jaunos moters portretas

7 Valerija Zalensienė Autoportretas

8 Ieva Naginskaitė Mergaitės bityne

9 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Natiurmortas

10 Gintarė Uogintaitė (Bielskienė) Sodas

11 Regina Songailaitė-Balčikonienė Pajūrio vaizdas

12 Rūta Viktorija Katiliūtė Kopos

13 Dalia Kasčiūnaitė Merkinės peizažas

14 Dalia Kasčiūnaitė Sentimentalus

15 Dalia Kasčiūnaitė Improvizacija M

16 Dalia Kasčiūnaitė Kompozicija R1

17 Dalia Kasčiūnaitė Kompozicija

18 Saulė Kisarauskienė Angelas apmąsto savo keliones

19 Saulė Kisarauskienė Angelas atradęs obuolį

20 Eglė Velaniškytė Alyvos

21 Audronė Petrašiūnaitė Sutemos

22 Zuzana Ličkutė Vandens lelija

23 Rima Jankauskaitė-Mikneviečienė Dailininkas Liudas Truikys Palangoje

24 Rima Jankauskaitė-Mikneviečienė Dvigubas autoportretas

25 Rima Jankauskaitė-Mikneviečienė Viduramžių tradicijos Gruzijoje

26 Ona Dokalskaitė–Paškevičienė Mergaitė po beržu

27 Juzefa Katiliūtė Abstrakcija

28 Liudas Truikys Dž. Verdžio operos „Traviata“ uvertiūros eskizas

29 Mykolas Labuckas Scenovaizdžio projektas Reinhold Gliere baletui „Esmeralda” (I pav.)

30 Mykolas Labuckas Scenovaizdžio projektas

31 Mykolas Labuckas Scenovaizdžio projektas Imrės Kalmano operetei „Silva“

32 Mikalojus Zelinskis (Николай Зелинский) Scenografijos eskizas S. Moniuškos operai „Halka”, I v.

33 Kazys Šimonis Draugai

34 Kazys Šimonis Miško šventė

35 Kazys Šimonis Peizažas

36 Kazys Šimonis Vėjo pagairėje

37 Kazys Šimonis Amžinas žydas

38 Adomas Galdikas Būrėja

39 Adomas Galdikas Žemaičių kapinės

40 Adomas Galdikas Peizažas

41 Česlovas Janušas Marinistinis peizažas su burlaiviais

42 Jonas Mackevičius Peizažas su pušimis

43 Antanas Žmuidzinavičius Trobėsiai Dauguose

44 Jonas Vaitys Jesios pakrantė

45 Jonas Vaitys Dangus virš Kauno

46 Jonas Vaitys Prieš lietų

47 N. Rybakov Žemaičių gatvė Kaune su Soboro panorama

48 Aleksandras Vitulskis Šviesi diena

49 Sergejus Gračiovas Jūros pakrantė

50 Sergejus Gračiovas Rudens peizažas

51 Sergejus Gračiovas Vynuogynai kalnuose

52 Igoris Piekuras Melioratoriai

53 Igoris Piekuras Pavojus

54 Silvestras Džiaukštas Operacinėje

55 Raimondas Regimantas Martinėnas Pušis

56 Ričardas Bartkevičius Sunkios darbo dienos pabaiga

57 Leonardas Gutauskas Kompozicija

58 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Luotas sode

59 Antanas Martinaitis Vakaras prie ežero

60 Jonas Čeponis Po skėčiais

61 Jonas Čeponis Saulė

62 Romualdas Lankauskas Juodosios vėliavos

63 Leonardas Tuleikis Abstrakti kompozicija

64 Jūratis Zalensas Be pavadinimo

65 Vytautas Povilaitis Afrika

66 Vytautas Povilaitis Be pavadinimo, arba Piliakalnyje vaidenasi

67 Nežinomas autorius Pažaislis

68 Stasys Jusionis Pirmas sniegas

69 Eduardas Juchnevičius Husaras

70 Algirdas Petrulis Žaliasis peizažas

71 Vytautas Viktoras Banaitis Senamiesčio gatvelė (Literatų g. Vilniuje)

72 Aloyzas Stasiulevičius Be pavadinimo

73 Aloyzas Stasiulevičius Panoraminė kompozicija „Vilniaus žiema“ iš ciklo „Metų laikai“

74 Pranas Gailius Cirko artistai

75 Pranas Domšaitis Natiurmortas. Gėlės

76 Pranas Domšaitis Afrikietės dirba

77 Pranas Domšaitis Sėdinčios aktas

78 Vytautas Kasiulis Gėlių vaza

79 Vytautas Kasiulis Raitelis-muzikantas

80 Vytautas Kasiulis Po merginos langu

81 Povilas Puzinas Peizažas

82 Bronius Murinas Peizažas

83 Antanas Tamošaitis Burtininkė

84 Antanas Tamošaitis Kraitinė gėlė

85 Antanas Tamošaitis Šiaurės žvaigždė

86 Antanas Tamošaitis Žemaičių sodyba

87 Romas Viesulas Natiurmortas

88 Albinas Elskus (Bielskis) Kompozicija

89 Kęstutis Zapkus Kelionė į Veneciją

90 Kęstutis Zapkus Be pavadinimo

91 Veronika Tarvydaitė Verpėja

92 Veronika Tarvydaitė Ūkininko godos

93 Domicelė Tarabildienė Liaudies daina

94 Telesforas Kulakauskas Be pavadinimo (Moteris jūroje)

95 Aldona Skirutytė Varpai

96 Aldona Skirutytė Taikos sesės

97 Aldona Skirutytė Vilnius švenčia 650 m. iš ciklo „Senasis ir naujasis Vilnius”

98 Gražina Didelytė-Abaravičienė Bet amžiai bėga...I

99 Jūratė Stauskaitė Vilniaus vartai

100 Rimtautas Gibavičius Lietuvaitė

101 Gerardas Šlektavičius Vakaro bangos

102 Vytautas Kalinauskas Iliustracija J. W. von Goethes poemai „Faustas“. Valpurgijų naktis.

103 Vytautas Kalinauskas Iliustracija J. W. von Goethes poemai „Faustas“

104 Vytautas Kalinauskas Žaidimas su kaukėmis

105 Vincas Kisarauskas Be pavadinimo

106 Valentinas Antanavičius Torsas

107 Marius Liugaila Gimtadienis

108 Marius Liugaila Gyvenimas labirinte, arba labirintas gyvenime

109 Marius Liugaila Jausmų jūra

110 Marius Liugaila Salvadoro Dali laivas

111 Marius Liugaila Šokis

112 Nežinomas lietuvių liaudies meistras Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Pieta“

113 Nežinomas lietuvių liaudies meistras Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Florijonas“

114 Nežinomas lietuvių liaudies meistras Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Jonas Nepomukas“

115 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Birutė

116 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Kepurinė

117 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Suktinis

118 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Prie šaltinio

119 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Mergina lesina žąsis

120 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Eglė žalčių karalienė

121 Nijolė Gaigalaitė / Kauno kombinatas 'Dailė' Dvi šokančios lietuvaitės

122 Leonas Strioga (1930–2022) | Kauno kombinatas „Dailė” Eglė žalčių karalienė

123 Valdemaras Manomaitis Atgimimas

124 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė vaza „Tauta”

125 Rimutė Kriukelytė Iš ciklo „Gamta ir vaikai”. Vaikai ir žuvys.

126 Rimutė Kriukelytė Iš ciklo „Gamta ir vaikai”. Vaikai ir stirniukai.

127 Rimutė Kriukelytė Iš ciklo „Gamta ir vaikai”. Vaikai ir gandrai

128 Robertas Antinis (vyr.) Šiluvos koplyčios angelų variantas

129 Robertas Antinis (jaun.) Profilis

130 Romas Vilčiauskas Odeta (iš P. Čaikovskio „Gulbių ežero”)

131 Stasys Žirgulis Godo

132 Leonas Strioga Jono Basanavičiaus portretas

133 Marijonas Kulieša (Marian Kulesza) Natiurmortas su verbomis

134 Nežinomas autorius Karalienes Luizos tiltas tarp Panemunės ir Tilžės

135 Vytautas Augustinas 4 fotoatvirukai su Vilniaus vaizdais

136 Antanas Naruševičius 5 fotoatvirukai su Lietuvos vaizdais

137 Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai (Zdanowscy) 6 fotoatvirukai su Vilniaus vaizdais

138 Juozas Balčikonis „Eglės žalčių karalienės“ motyvai. Žuvys

139 Kęstutis Balčikonis Paukštis

140 Octavianus Cacheranus Decisiones sacri senatus Pedemontani / Praeclariss. Iurecon. Octaviano Cacherano, in eodem Senatu secundo Praeside, Auctore. Item Decisiones Petri Royzii Maurei Alcagnicen., regii iurecon. de rebus in sacro auditorio Lituanico, ex appellatione iudicatis [...]

141 Scaevola Sammarthanus Scaevolae Sammarthani Poemata. Ad Henricvm III. Galliae et Poloniae regem.

142 Nežinomas autorius Dzieie Dobroczynności Krajowej i Zagranicznej z Wiadomościami ku Wydoskonaleniu jej Służącymi. Pismo periodyczne, z polecenia J.W. Rimskiego-Korsakowa, gubernatora woiennego litewskiego, ...

143 Kristijonas Endrikis Mertikaitis Wissokies naujes giesmes, arba Ewangeliszki psalmai | konvoliutas

144 Marcinas Bialobžeskis (Marcin Białobrzeski) Ишгульдимай Швенту Еванелiю: ант вису неделю иръ швенчю иштису мету. Дались пирма, антра | Išguldymai šventų evangelijų ant visų nedėlių ir švenčių ištisų metų. Pirma ir antra dalys [graždanka]

145 Dovydas Plonius Miszû knygos. Tai yra Iszguldimmas ewangeliszkû miszôs źodzû pér czēlą métą, ant wissû nedēlês dienû, ir didzûju szwenzcû [!], kaip ir kēlos ant kittû szwenczamû dienû : ir kas tiesa ne isz wienu knygû yra imtos, bet isz kelliû, butent daugiáus isz Jono Oranto miszû knygû, August Ermann Franko, dr. M. Luteraus miszû knygû, ir dar kellû kunnigû / perstatytos ir į wienas knygas sudetos nů Dowido Plonaus Asźenberkije, ir Prusû źémeję gywenantiems lietuwininkams rasztais antrą kartą iszspáustos

146 Nepriskirtas Babtų miestelio bažnyčios išeinančių raštų registracijos knyga 1908–1912 m.

147 Įvairūs autoriai 12-os dailės parodų katalogų rinkinys

148 Nepriskirtas Lawin /Ellex Valiunas meno kolekcijos albumų rinkinys

149 Įvairūs autoriai XX a. 8-9 d-mečių plakatų rinkinys (9 vnt.)

150 Sergejus Procenko Senyvos moters portretas

151 Pinkas Kremenis (Pinchus Krémègne) Peizažas

152 Pinkas Kremenis (Pinchus Krémègne) Natiurmortas su rožėmis

153 Maksas Bandas (Max Band) Karalius Dovydas

154 Maksas Bandas (Max Band) Rachelės kapas

155 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Alchemikas | L'Alchimiste

156 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Paryžiaus dailės akademija | L‘Académie de Paris

157 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Homažas Albrechtui Diureriui. Veneros gimimas | Hommage à Albrecht Dürer. La Naissance de Venus

158 Shoichi Hasegawa Pavasario pabudimas | Éveil du printemps

159 César Baldaccini Minotauras | Minotaure

160 Jean Carzou Valtys | Les barques