XXXV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Adomas Galdikas Autoportretas €1274.33 €2201.11
4 Česlovas Janušas Medžių motyvas €434.43 €434.43
16 Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski) Laukuose €231.70 €550.28
17 Leonas Katinas Naujoji Vilnia €405.47 €521.32
19 Vincas Norkus Pilka diena €275.14 €275.14
25 Vladislovas Žilius Be pavadinimo €1679.80 €1679.80
29 Alfredas Šatas Kompozicija €1129.52 €1592.91
32 Mindaugas Skudutis Dvi moterys prie jūros €2259.04 €2259.04
40 Pranciškus (Pranas) Porutis Peizažas su sodyba prie upės €695.09 €695.09
41 Bronius Uogintas (jaunesn.) Dvi valtys Drevernoj €217.22 €318.58
45 Vincas Norkus Lenino aikštė €275.14 €463.39
49 Aleksandras Vozbinas Namas Rusnėje €521.32 €521.32
51 Neemija Arbit Blatas Uostas €6950.88 €6950.88
52 Antanas Martinaitis Nevėžis ties Pajuoste €434.43 €434.43
53 Osvaldas Jablonskis Latežerio lieptas. Iš ciklo „M. K. Čiurlionio takais” €347.54 €550.28
58 Augustinas Savickas Šeima €202.73 €202.73
59 Augustinas Savickas Angelas su verba €115.85 €115.85
61 Nepriskirtas 10-ies estampų rinkinys „Litauische Grafik 76” €926.78 €926.78
62 Viktoras Petravičius Lino raižiniai Viktoro A. Petravičiaus €1969.42 €2027.34
63 Eduardas Jurėnas Iliustracijos Juliaus Janonio poemai „Rudens vidunaktis. Siluetai” €217.22 €217.22
65 Juozas Kėdainis Merginos galvutė €115.85 €115.85
66 Jonas Kuzminskis Vilnius. Šv. Mykolo bažnyčia €246.18 €246.18
69 Aldona Skirutytė Iš ciklo „Žemaitė” €173.77 €173.77
76 Isabella Bindler Obelėlė €275.14 €275.14
77 Domicelė Tarabildienė Homo Vegetus €173.77 €173.77
80 Stasys Eidrigevičius Ekslibrisų rinkinys (10 vnt.) €579.24 €579.24
83 Vladislovas Žilius Kompozicija su jogu €868.86 €868.86
91 Rimvydas Ray Bartkus Namie €173.77 €188.25
99 Rimantas Vladislavas Dichavičius Iš ciklo „Žiedai tarp žiedų” I €115.85 €115.85
102 Antanas Sutkus Vilnius €275.14 €275.14
103 Antanas Sutkus Vilnius II €275.14 €275.14
107 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Kompozicija €637.16 €637.16
108 Danielius Sodeika Katilėlis €579.24 €579.24
110 Nepriskirtas Konvoliutas €173.77 €231.70
113 Gabriel Bodenehr (vyresn.) Vilnius, Lietuvos sostinė │Wilna oder Wilda, die Haupt-Stadt in Litthauen €260.66 €260.66