XXXV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Adomas Galdikas Autoportretas

2 Česlovas Janušas Pirmasis sniegas

3 Česlovas Janušas Pakrantės peizažas

4 Česlovas Janušas Medžių motyvas

5 Jonas Šileika Kauno refleksai į Nerį

6 Jonas Mackevičius Kauno pilies griuvėsiai

7 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Miško peizažas su elniais

8 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Koplyčia prie Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios

9 Vytautas Mackevičius Motyvas su lieptu

10 Rafaelis Chwolesas (Rafael Chwoles) Trakai

11 Kazys Šimonis Skambantis miškas

12 Jonas Vaitys Žiemos motyvas I

13 Jonas Vaitys Žiemos motyvas II

14 Jonas Vaitys Ties Nemuno ir Merkio santaka

15 Adomas Varnas Nemuno slėnis ties Liškiava

16 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Laukuose

17 Leonas Katinas Naujoji Vilnia

18 Vladas Karatajus Šventoji rytą

19 Vincas Norkus Pilka diena

20 Vincas Norkus Upės vingis

21 Vincas Norkus Viešintų apylinkės

22 Vincas Norkus Vilniaus kiemelis

23 Valerija Ostrauskienė Demonstracija

24 Vincas Kisarauskas Stovintis žmogus

25 Vladislovas Žilius Be pavadinimo

26 Leonas Katinas Šv. Jurgis nuduria drakoną

27 Leonas Katinas Kompozicija su liaudies skulptūromis

28 Raimondas Gailiūnas Šuoliuojanti

29 Alfredas Šatas Kompozicija

30 Zenonas Varnauskas Iš ciklo „Motina ir vaikas”

31 Jūratė Bagdonavičiūtė Neries krantinė ties Žvėrynu

32 Mindaugas Skudutis Dvi moterys prie jūros

33 Algirdas Petrulis Natiurmortas su astromis

34 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Natiurmortas su gėlėmis

35 Vytautas Kasiulis Natiurmortas su gėlėmis

36 Valerija Zalensienė Koncertas

37 Vygantas Paukštė Vaišių stalas

38 Vytautas Mackevičius Iš Paryžiaus albumo

39 Kornelijus Stoškus Nida

40 Pranciškus (Pranas) Porutis Peizažas su sodyba prie upės

41 Bronius Uogintas (jaunesn.) Dvi valtys Drevernoj

42 Donatas Valatka Ruduo... Ruduo...

43 Rimas Zigmas Bičiūnas Namas tarp medžių

44 Eduardas Urbanavičius Šv. Mikalojaus bažnyčia

45 Vincas Norkus Lenino aikštė

46 Juozapas Miliūnas Vilnius rudenį

47 Juozapas Miliūnas Vilniaus senamiestis

48 Bronius Uogintas (jaunesn.) Vilniaus senamiestis

49 Aleksandras Vozbinas Namas Rusnėje

50 Aloyzas Stasiulevičius Vakaras senamiestyje

51 Neemija Arbit Blatas Uostas

52 Antanas Martinaitis Nevėžis ties Pajuoste

53 Osvaldas Jablonskis Latežerio lieptas. Iš ciklo „M. K. Čiurlionio takais”

54 Osvaldas Jablonskis Aštrioji Kirsna. Šukių rūsys

55 Bronius Murinas Natiurmortas su vaisiais

56 Bronius Murinas Upės krantinės motyvas

57 Bronius Murinas Natiurmortas su gėlėmis

58 Augustinas Savickas Šeima

59 Augustinas Savickas Angelas su verba

60 Algis Skačkauskas Krentančios dėžės su vynuogėm

61 Nepriskirtas 10-ies estampų rinkinys „Litauische Grafik 76”

62 Viktoras Petravičius Lino raižiniai Viktoro A. Petravičiaus

63 Eduardas Jurėnas Iliustracijos Juliaus Janonio poemai „Rudens vidunaktis. Siluetai”

64 Marcė Katiliūtė Autoportretas (?)

65 Juozas Kėdainis Merginos galvutė

66 Jonas Kuzminskis Vilnius. Šv. Mykolo bažnyčia

67 Vlada Černiauskaitė Iš ciklo ”Baltijos žvejai”

68 Vytautas Jurkūnas Mes

69 Aldona Skirutytė Iš ciklo „Žemaitė”

70 Aldona Skirutytė Žydėk, Tėvyne. Iš ciklo „Lietuvos poetai apie revoliuciją”

71 Domicelė Tarabildienė Dienos rūpesčiai. Iš ciklo „Moterys ir jūra”

72 Domicelė Tarabildienė Vakaro ilgesys. Iš ciklo „Moterys ir jūra”

73 Albina Makūnaitė Vai lėkite dainos

74 Petras Rauduvė Vilniaus legenda

75 Algirdas Pakeliūnas Broma. Iš ciklo „Kauno senamiestis”

76 Isabella Bindler Obelėlė

77 Domicelė Tarabildienė Homo Vegetus

78 Petras Tarabilda 100 metų M. K. Čiurlioniui

79 Antanas Kučas Vilnius žiemą

80 Stasys Eidrigevičius Ekslibrisų rinkinys (10 vnt.)

81 Stasys Eidrigevičius Už juodojo ąžuolo durų (il. K. Sajos „Už nevarstomų durų”)

82 Jūratė Stauskaitė Šienapjūtė

83 Vladislovas Žilius Kompozicija su jogu

84 Rimvydas Kepežinskas Einantis

85 Elvyra Kairiūkštytė Juoda moteris

86 Marija Danutė Jukniūtė Bžeskienė Triptikas „Martynas Mažvydas”

87 Danutė Jonkaitytė Vyro galva II

88 Šarūnas Leonavičius Jaja

89 Teodoras Kazimieras Valaitis Sėdinčios moters aktas

90 Teodoras Kazimieras Valaitis Stilizuotas moters portretas

91 Rimvydas Ray Bartkus Namie

92 Edmundas Saladžius Tą pačią naktį

93 Edmundas Saladžius Tą pačią naktį

94 Nepriskirtas Įvairios fotoatelje

95 Alfonsas Budvytis Žagarė

96 Vytautas Balčytis Musninkai

97 Vytautas Balčytis Jaunimo sodas, Vilnius

98 Vytautas Balčytis Vilniaus šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia

99 Rimantas Vladislavas Dichavičius Iš ciklo „Žiedai tarp žiedų” I

100 Rimantas Vladislavas Dichavičius Iš ciklo „Žiedai tarp žiedų” II

101 Antanas Sutkus Merkio vingis

102 Antanas Sutkus Vilnius

103 Antanas Sutkus Vilnius II

104 Antanas Sutkus Peizažas su gubomis (Ignalina)

105 Antanas Sutkus Zarasų ežerai

106 Juozas Mikėnas Berniuko galvutė

107 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Kompozicija

108 Danielius Sodeika Katilėlis

109 Johann Arndt Jono Arnto buwusio wyráuso wyskupo Rojaus darzelis pilnas krikszczioniszkû wieźlibyscziû kaip tokios per dwases pilnas maldas į duszias yra sodinamos

110 Nepriskirtas Konvoliutas

111 Nepriskirtas Gutenbergo Biblijos („42-jų eilučių” Pelplino egzemplioriaus) faksimilinis leidinys

112 Pranciškus Smuglevičius Antikinė scena (Nr. 13) Iš Lodovico Mirri išleisto Nerono Aukso rūmų (klaidingai vadintų Tito termomis) freskų albumo (1776-1787)

113 Gabriel Bodenehr (vyresn.) Vilnius, Lietuvos sostinė │Wilna oder Wilda, die Haupt-Stadt in Litthauen

114 Johannas Baptistas Homannas (Johann Baptist Homann) Ukraina, kazokų žemė su gretimomis Valachija, Moldova ir Mažąja Totorijos provincija Ukrania quae et terra Cosaccorum cum vicinis Walachiae, Moldaviae, minoris que Tartariae provinciis

115 Nepriskirtas Cezario Pliaterio portretas / Cesare Plater

116 Nepriskirtas Trakų pilies griuvėsiai / Ruiny Zamku Trockiego na jeziore Naugarduko pilies griuvėsiai / Ruiny Zamku Nowogrodku

117 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Krokuvietė

118 Autorius Nežinomas Be pavadinimo („Mata Hari”)