LXXV Vilniaus Aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Naglis Karvelis Naglis Karvelis | Intriga

2 Naglis Karvelis Naglis Karvelis | Eilė

3 Naglis Karvelis Naglis Karvelis | Miestiečiai

4 Naglis Karvelis Naglis Karvelis | Sunkios pagirios

5 Naglis Karvelis Naglis Karvelis | [Prie bokšto]

6 Šarūnas Sauka Šarūnas Sauka | Atviras langas

7 Nojus Petrauskas Nojus Petrauskas | Nežinoma istorija

8 Nojus Petrauskas Nojus Petrauskas | Bernardinų stotelė

9 Alfreda Venslovaitė-Gintalienė Alfreda Venslovaitė-Gintalienė | Pavasaris prie miesto vartų

10 Alfreda Venslovaitė-Gintalienė Alfreda Venslovaitė-Gintalienė | Briedžiai

11 Marius Liugaila Marius Liugaila | Skrydis virš labirinto

12 Marius Liugaila Marius Liugaila | Jausmų jūra

13 Marius Liugaila Marius Liugaila | Šokis

14 Marius Liugaila Marius Liugaila | Sodas

15 Marius Liugaila Marius Liugaila | Trio

16 Marius Liugaila Marius Liugaila | Gloria

17 Adomas Galdikas Adomas Galdikas | Peizažas su koplytstulpiais

18 Adomas Galdikas Adomas Galdikas | Mano gimtinė I

19 Adomas Galdikas Adomas Galdikas | Mano gimtinė II

20 Antanas Žmuidzinavičius Antanas Žmuidzinavičius | Paežery

21 Kazys Šimonis Kazys Šimonis | Albumas „Peišymas”

22 Nežinomas medžio meistras (Kaunas) Nežinomas meistras | K. Šimonio „Laumė”

23 Ada Peldavičiūtė-Montvydienė Ada Peldavičiūtė–Montvydienė | Dvigubas portretas

24 Jonas Vaitys Jonas Vaitys | Merkio vingiai

25 Adalbertas Staneika Adalbertas Staneika | Upės krantas

26 Vytautas Povilaitis Vytautas Povilaitis | Senos sodybos

27 Vytautas Mackevičius Vytautas Mackevičius | Peizažas

28 Leopoldas Surgailis Leopoldas Surgailis | Peizažas

29 Vytautas Šatas Vytautas Šatas | Kuršių mariose

30 Jonas Mackonis-Mackevičius Jonas Mackonis-Mackevičius | Vilniaus klevų barokas

31 Raimundas Mikšys Raimundas Mikšys | Ekspresionistinė kompozicija

32 Gintaras Palemonas Janonis Gintaras Palemonas Janonis | Paupis (diptikas)

33 Jonas Mackonis-Mackevičius Jonas Mackonis-Mackevičius | Kiemas Subačiaus gatvėje

34 Gintaras Gesevičius Gintaras Gesevičius | Alaušo rytas

35 Gintaras Gesevičius Gintaras Gesevičius | Be pavadinimo

36 Gintarė Uogintaitė (Bielskienė) Gintarė Uogintaitė (Bielskienė) | Alyvos, alyvos, alyvos…

37 Leonas Katinas Leonas Katinas | Natiurmortas su lėlė

38 Jonas Mackevičius Jonas Mackevičius | Žiemos peizažas

39 Jurijus Baltrūnas Jurijus Baltrūnas | Šilta diena

40 Leo Ray Leo Ray | Abstrakcija

41 Vega Vaičiūnaitė Vega Vaičiūnaitė | Johann Sebastian

42 Kazimiera Zimblytė (Kazė) Kazimiera Zimblytė (Kazė) | Abstrakti kompozicija

43 Algimantas Biguzas Algimantas Biguzas | Su balta lelija

44 Dalia Kasčiūnaitė Dalia Kasčiūnaitė | Kompozicija III

45 Dalia Kasčiūnaitė Dalia Kasčiūnaitė | Dviese per lietų

46 Leonardas Tuleikis Leonardas Tuleikis | Rudeninių nuotaikų natiurmortas

47 Viačeslavas Jevdokimovas–Karmalita Viačeslavas Jevdokimovas–Karmalita | Pianistas ir personažas

48 Algis Skačkauskas Algis Skačkauskas | Žabai pusryčiams

49 Algis Skačkauskas Algis Skačkauskas | Nuotaka

50 Algis Skačkauskas Algis Skačkauskas | Atsisveikinimas

51 Algis Skačkauskas Algis Skačkauskas | Lelijos

52 Algis Skačkauskas Algis Skačkauskas | Dvi moterys

53 Petras Kiaulėnas Petras Kiaulėnas | Namelis lygumoje

54 Pranas Lapė Pranas Lapė | Leninas Smolnio instituto bibliotekoje

55 Paulius Jurkus Paulius Jurkus | Vilniaus Rotušės aikštė

56 Viktoras Petravičius Viktoras Petravičius | Bažnytinė procesija

57 Mykolas Paškevičius Mykolas Paškevičius | Rytas

58 Pranas Gailius Pranas Gailius | Iš ciklo „Adret“

59 Elena Gaputytė Elena Gaputytė | Aktas

60 Vytautas Kasiulis Vytautas Kasiulis | Siuzana ir seniai

61 Vytautas Kasiulis Vytautas Kasiulis | Indų pardavėjas

62 Vytautas Kasiulis Vytautas Kasiulis | Žvejas

63 Povilas Puzinas Povilas Puzinas | Kristaus atsimainymas

64 Povilas Puzinas Povilas Puzinas | Peizažas su medžiu

65 Povilas Puzinas Povilas Puzinas | Peizažas su upeliu

66 Povilas Puzinas Povilas Puzinas | Žiemos peizažas

67 Povilas Puzinas Povilas Puzinas | Prieplauka

68 Povilas Puzinas Povilas Puzinas | Paryžiaus katedra

69 Povilas Puzinas Povilas Puzinas | Natiurmortas

70 Adomas Galdikas Adomas Galdikas | Eskizų aplankas (17 vnt.)

71 Adomas Galdikas Adomas Galdikas | Mergina su žalčiu

72 Adomas Galdikas Adomas Galdikas | Panas su dūdele

73 Adomas Galdikas Adomas Galdikas | Peizažas su moterim su krepšiu

74 Adomas Galdikas Adomas Galdikas | Peizažas su medžiu

75 Adomas Galdikas Adomas Galdikas | Pajūrio motyvas

76 Jonas Kuzminskis Jonas Kuzminskis | Iliustracija

77 Samuelis Rozinas Samuelis Rozinas | Katedra ir varpinė

78 Nežinomas autorius (XX a., Lietuva) Nežinomas autorius autorius | Vaiko portretas

79 Agnius Tarabilda Agnius Tarabilda | Miestas

80 Stasys Eidrigevičius Stasys Eidrigevičius | Exlibrių rinkinys (14 vnt.)

81 Antanas Kmieliauskas Antanas Kmieliauskas | Exlibrių rinkinys, 42 vnt.

82 Jūratė Rekevičiūtė Jūratė Rekevičiūtė | Nauji žaidimai su senu veidu

83 Laisvydė Šalčiūtė Laisvydė Šalčiūtė | Natiurmortas su vandeniu

84 Laisvydė Šalčiūtė Laisvydė Šalčiūtė | Natiurmortas su arbūzu

85 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Irena Daukšaitė–Guobienė | Pamestas raktas I

86 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Irena Daukšaitė–Guobienė | Nakties šviesa II

87 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Irena Daukšaitė–Guobienė | Miražas abiems II

88 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Irena Daukšaitė–Guobienė | Pasakojimas paraštėse III

89 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Irena Daukšaitė–Guobienė | Atminties labirintai I

90 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Irena Daukšaitė–Guobienė | Dienos ugnis

91 Kęstutis Grigaliūnas Kęstutis Grigaliūnas | Pjaustinys nr. 81

92 Kęstutis Grigaliūnas Kęstutis Grigaliūnas | Pjaustinys nr. 94

93 Kęstutis Grigaliūnas Kęstutis Grigaliūnas | Pjaustinys nr. 91

94 Kęstutis Grigaliūnas Kęstutis Grigaliūnas | Pjaustinys nr. 92

95 Danutė Gražienė Danutė Gražienė | Natiurmortas

96 Danutė Gražienė Danutė Gražienė | Puota

97 Danutė Gražienė Danutė Gražienė | Vienas paskui kitą III

98 Danutė Gražienė Danutė Gražienė | Debesys

99 Lazaris Kaganas Lazaris Kaganas | Tado Naujalio šaržas

100 Adolis Jonas Krištopaitis Adolis Jonas Krištopaitis | Tadas Naujalis. Eskizas

101 Rimtas Kalpokas Rimtas Kalpokas | Tado Naujalio portretas

102 Nepriskirtas Indas su dedikacija

103 Nepriskirtas Rašalinė

104 Nepriskirtas Sidabrinė cukrinė

105 Nepriskirtas Sidabrinis padėklas

106 Nepriskirtas Sidabriniai stalo įrankiai

107 Nepriskirtas 6 sidabrinės taurelės

108 Alfredas Romeris (Alfred Römer) Alfredas Römeris | M. K. Končos bareljefas

109 Jonas Kazimieras Vilčinskis Jonas Kazimieras Vilčinskis | Šnipiškių priemiestis

110 Francas Karlas Mejeris Francas Karlas Mejeris | Sidabrinis indelis grietinėlei

111 Bari Egizas (Bari Egiz) Bari Egizas (Bari Egiz) | Damos su auskaru portretas

112 Balinskis Mykolas Balinskis Mykolas | Vilniaus miesto istorija

113 Nepriskirtas Atsiminimai apie Vilnių XIX–XX a.

114 Nepriskirtas Bibljoteczka Wilenska

115 Kasper Niesiecki Kasper Niesiecki | Lenkijos herbažas

116 Nepriskirtas Konvoliutas „Pirmasai baras“ ir „Dainava“

117 Nepriskirtas Lietuvos kelių žemėlapis | Carte routière de Lithuanie

118 Nepriskirtas Kuršių Nerijos žemėlapis | Wanderkarte der Kurischen Nehrung

119 Nepriskirtas Kauno gimnazija | Pagyrimo raštas Petrui Bacevičiui

120 Nepriskirtas Lietuvos žemėlapis

121 Nepriskirtas 3 vilniečių portretai

122 Nepriskirtas 1931 m. | Paryžiaus albumas

123 Nepriskirtas 1911 n. | Berlyno albumas

124 Nepriskirtas 1925 m. | Atvirlaiškis Mstislavui Dobužinskiui

125 Nepriskirtas 1910 m. | Čikagos vaizdų albumas

126 Nepriskirtas iki 1914 m. | Miuncheno vaizdų albumas

127 Nepriskirtas 20 tautiškų atviručių albumėlis

128 Vidas Kranauskas Vidas Kranauskas | Angelas su indu

129 Nepriskirtas ~1902 m. | Foto albumas

130 Nepriskirtas Kasper Niesiecki | Klaipėdos nuotraukų leporelo

131 Eglė Rakauskaitė Eglė Rakauskaitė | Pinklės. Išvarymas iš Rojaus

132 Arūnas Kulikauskas Arūnas Kulikauskas | Pandora Box II

133 Kazys Daugėla Kazys Daugėla | Vasara kieme

134 Kazys Daugėla Kazys Daugėla | Šviesa ir laiptai

135 Juozas Kazlauskas Juozas Kazlauskas | Jūrų vėpliai

136 Juozas Kazlauskas Juozas Kazlauskas | Prie Laptevų jūros

137 Juozas Kazlauskas Juozas Kazlauskas | Praplaukiant ledkalnius Tichajaus įlankoje

138 Juozas Kazlauskas Juozas Kazlauskas | Audros išmesti

139 Vydūnas Vydūnas | 3 dedikacijos ir autografai

140 Nepriskirtas 1913 m. | Pauliaus Galaunės autografas

141 Nepriskirtas 1936 m. | Petro Leono autografas ir dedikacija

142 Nepriskirtas Adolfo Šapokos autografai

143 Nepriskirtas 1922 m. | Zenono Ivinskio autografas

144 Nepriskirtas 1940 m. | Stasio Ylos dedikacija ir autografas

145 Nepriskirtas 1922 m. | Aleksio Churgino autografas

146 Stasys Krasauskas 1972 m. | Stasio Krasauskų dedikacijos ir autografai

147 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Gintarinių papuošalų rinkinys

148 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | 2 gintariniai suvenyrai

149 Kazimieras Simanonis Kazimieras Simanonis | Šampaninė

150 Kazimieras Simanonis Kazimieras Simanonis | Peleninė

151 Ona Kreivytė–Naruševičienė Kombinatas „Dailė“ | Vaikų grupė

152 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Staltiesėlių komplektas

153 Mina Levitan–Babenskienė (atrib.) Kombinatas „Dailė“ | Austinis kilimėlis

154 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Staltiesė

155 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Vestuvinis rankšluostis „Linkime laimės“

156 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Vestuvinis rankšluostis „Piršliui“

157 Jonas Jankus Kombinatas „Dailė“ | Dekoratyvinė lėkštė

158 Algis Kodis Kombinatas „Dailė“ | Laikrodis „Vilnius“

159 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | „Moteris su arfa“

160 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Aplankas garbės raštui

161 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Dėžė–fotoalbumas „Vilnius“

162 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Aplankas garbės raštui

163 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Aplankas garbės raštui

164 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Aplankas garbės raštui

165 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Užrašų knyga

166 Zita Kreivytė (atrib.) Kombinatas „Dailė“ | Odinis dienoraštis

167 Stanislava Reda Lagauskienė (atrib.) Kombinatas „Dailė“ | Bloknotas autografams

168 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Knygos aplankas „Vilnius“

169 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Knygos aplankas „Universitetui 400“

170 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Egzaminų knygelės aplankas „Vilniaus universitetas“

171 Valdemaras Manomaitis Valdemaras Manomaitis | Vaza su žuvų motyvu

172 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Autorinė vaza

173 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Kombinatas „Dailė“ | Autorinė vaza

174 Nepriskirtas Biblijos iliustracijos

175 Nežinomas Autorius (XIX a.) Nežinomas Autorius (XIX a.) | Jauno žmogaus portretas

176 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Salvadoras Dali | Pegasus

177 Theo Tobiasse Theo Tobiasse | Mažas traukinukas

178 Theo Tobiasse Théo Tobiasse | Mano kaimas mėlyname obuolyje

179 Shoichi Hasegawa Shoichi Hasegawa | Mirage

180 Zao Wou-Ki Zao Wou-Ki | Kompozicija