LXVIII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Antanas Mončys Skulptūros projektas

2 Antanas Mončys Koketė

3 Antanas Mončys Velniukas

4 Antanas Mončys Skulptūros projektas

5 Antanas Mončys Siluetas | Silhouette

6 Antanas Mončys Kompozicija

7 Antanas Mončys Du skulptūrų projektai

8 Antanas Mončys Kompozicija

9 Antanas Mončys Skulptūros projektas

10 Antanas Mončys Kompozicija

11 Antanas Mončys Pokalbis | Conversation

12 Antanas Mončys Kompozicija

13 Antanas Mončys Skulptūros projektas

14 Antanas Mončys Kompozicija

15 Antanas Mončys Kompozicija

16 Antanas Mončys Skulptūros projektas

17 Antanas Mončys Sėdinti moteris | Femme assise

18 Antanas Mončys Motinystė | Maternité

19 Antanas Mončys Moteris ant uolos | Femme au Rocher

20 Antanas Mončys Šv. Jurgis

21 Antanas Mončys Bangose | Dans les vagues

22 Pranas Lapė Be pavadinimo

23 Pranas Lapė Kompozicija

24 Pranas Lapė Potvynis

25 Pranas Lapė Be pavadinimo [Prie Atlanto]

26 Pranas Lapė Kompozicija su smėliu I

27 Pranas Lapė Kompozicija su smėliu III

28 Pranas Lapė Kompozicija su smėliu II

29 Pranas Lapė Kompozicija su smėliu IV

30 Adomas Galdikas Žvejas

31 Adomas Galdikas Regatos stebėtojai

32 Jonas Buračas Baltijos jūra prie Palangos

33 Česlovas Janušas Laivas jūroje

34 Kęstutis Jurgis Žitkus Prie Baltijos

35 Sergejus Gračiovas Baltijos bangų mūša

36 Sergejus Gračiovas Nidos kopos

37 Sergejus Gračiovas Jūra, Gagrai

38 Sergejus Gračiovas Ramus rytas uoste

39 Sergejus Gračiovas Raudonas rytas

40 Alfredas Šatas Uoste

41 Edvardas Malinauskas Rudenio vėjai

42 Pranas Gailius Dailininko knyga dėžutėje „La Mer“ („Jūra“) pagal Oskaro Milašiaus eiles

43 Wilhelm Gdanietz Kurėnai (diptikas)

44 Wilhelm Gdanietz Kurėnai uoste

45 Wilhelm Gdanietz Kurėnai

46 Willi Wolfermann Nidos marių peizažas

47 Jonas Mackevičius Capri

48 Antanas Kazanavičius Audrai artėjant II

49 Zigmas Petravičius Miškas

50 Zigmas Petravičius Prie vandens

51 Kazys Šimonis Karžygys

52 Kazys Šimonis Be pavadinimo [Deivė]

53 Nežinomas autorius (XX a., Lietuva) Sodyba rudenį

54 Simonas Sidabras Triptikas „Palangos botanikos sodas“

55 Kazys Naruševičius Žiema Palangoje

56 Sergejus Gračiovas Rytas Palangoje

57 Monogramistas VB Piemuo

58 Bronius Uogintas Palangoje Žemaitės gatvelė

59 Giedrius Kazimierėnas Upelis

60 Vincas Kisarauskas Gulintis

61 Sergejus Gračiovas Rudens miškas

62 Romualdas Audrūnas Kunca Raudoni medžiai

63 Solomonas Teitelbaumas Kovo prisikėlimas ir žuvėdros sparnai

64 Sergejus Gračiovas Vandenyno žuvys

65 Vladas Karatajus Natiurmortas su ramunių ir rugiagėlių puokšte

66 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Natiurmortas

67 Valerijus Dombrovskis Natiurmortas

68 Valerijus Dombrovskis Natiurmortas

69 Bronius Grušas Skaidri šviesa

70 Antanas Olbutas Pakrantė

71 Nijolė Valadkevičiūtė Paslaptingas vandens pasaulis. Sidabrinė žuvis

72 Isabella Bindler Dailininko knyga: ankstyvieji darbai

73 Valdas Antanas Gurskis Muzikantai

74 Levas Kazarinskis Skapo gatvė Vilniuje

75 Aleksandras Kukujevas Žydi sodai

76 Vytautas Povilaitis Afrika

77 Liudas Vanagaitis Be pavadinimo [Angelas]

78 Leonardas Gutauskas Angelas

79 Stasys Eidrigevičius Moteris ir laivas

80 Klaudijus Petrulis Mėlynas tornado

81 Jūratė Mykolaitytė Skrajojantis olandas

82 Vincentas Gečas Lenktynės

83 Jonas Daniliauskas Bobutės namelis

84 Aloyzas Stasiulevičius Sidabriniai Vilniaus toliai

85 Leonardas Tuleikis Rudeninės nuotaikos

86 Arvydas Pakalka Vienišas pastatas

87 Arvydas Pakalka Žara

88 Valerija Ostrauskienė Peizažas

89 Adasa Skliutauskaitė Riteris

90 Gintaras Gesevičius Be pavadinimo

91 Gintaras Gesevičius Alaušo rytas

92 Romualdas Stankevičius Laivas

93 Romualdas Stankevičius Švyturys

94 Romualdas Stankevičius Vienatvė

95 Paulius Juška Ištikimybė

96 Jonas Gasiūnas Aš statau natiurmortą

97 Neemija Arbit Blatas Moters portretas

98 Pinkas Kremenis (Pinchus Krémègne) Céret peizažas

99 Jokūbas Dagys Prie jo prisiglaudus

100 Antanas Rūkštelė Žydintis sodas

101 Antanas Rūkštelė Ežero pakrantė

102 Česlovas Janušas Sodyba prie ežero

103 Vytautas Ignas Upės krantas

104 Nijolė Vedegytė-Palubinskienė Peizažas

105 Nijolė Vedegytė-Palubinskienė Figūrinė kompozicija

106 Antanas Tamošaitis Kratinė gėlė

107 Mykolas Paškevičius Mėlynas kambarys

108 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Tėviškė

109 Viktoras Petravičius Moterys interjere

110 Vytautas Kasiulis Šokanti porà

111 Vytautas Kasiulis Porà prie stalo

112 Vytautas Kasiulis Gėlių turgus Paryžiuje

113 Rimtas Tarabilda Iš ciklo „Garnių sala“

114 Vytautas Kalinauskas Hampelmanų egzorcizmai XIII

115 Mikalojus Povilas Vilutis Laivelis

116 Audrius Puipa Iliustracija kalendoriui „Vaikų dainos“

117 Audrius Puipa Česius ir Ona

118 Audrius Puipa Skulptoriaus Vauros dirbtuvė

119 Audrius Puipa Mano šeimininkės virtuvė

120 Audrius Puipa Vaikų maudymas

121 Audrius Puipa Moters aktas

122 Kęstutis Grigaliūnas Pjaustinys nr. 91

123 Kęstutis Grigaliūnas Pjaustinys nr. 81

124 Kęstutis Grigaliūnas Pjaustinys nr. 94

125 Kęstutis Grigaliūnas Žuvies gaudymas Antvardėje (Jurgeliškės)

126 Laisvydė Šalčiūtė Vaza su moterimis

127 Laisvydė Šalčiūtė Natiurmortas su vandeniu

128 Laisvydė Šalčiūtė Senas indas

129 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Dienos ugnis

130 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Atminties labirintai I

131 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Pasakojimas paraštėse III

132 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Miražas abiems I

133 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Miražas abiems II

134 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Nakties šviesa II

135 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Pamestas raktas I

136 Eglė Vertelkaitė Nerūpestingos basos kojos (diptikas)

137 Eglė Vertelkaitė Stebėk (diptikas)

138 Danutė Gražienė Natiurmortas

139 Danutė Gražienė Vienas paskui kitą III

140 Kazys Daugėla Šuolis

141 Juozas Kazlauskas Audra

142 Juozas Kazlauskas Baltoji tyla. Iš ciklo „Arkties atradėjų keliais“

143 Juozas Kazlauskas Prie Baltijos. Fotografuota V. Žalakevičiaus filmo „Savaitgalis pragare“ filmavimo metu, Kaliningrado srityje

144 Juozas Kazlauskas Mano balti sapnai. Fotografuota Naujojoje žemėje, iš serijos „Arkties atradėjų keliais“

145 Juozas Kazlauskas Sveikuoliai. Palanga

146 Vaclovas Straukas Kuršių marios, Juodkrantė II

147 Vaclovas Straukas Prie marių

148 Vaclovas Straukas Neringos žvejai

149 Vaclovas Straukas Rūkas. Juodkrantė

150 Nežinomas liaudies meistras (XIX a., Lietuva) Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Barbora“

151 Nepriskirtas Atvirukas „Villa Danusia Palangoje“ | Polonga. Villa „Danusia“

152 Ignas Stropus Palanga: vaizdų albumas / foto I. Stropaus

153 Mykolas Labuckas Scenovaizdžio projektas Robert Planquette komiškai operai „Kornevilio varpai”

154 Ona Pučkoriūtė–Baliulevičienė Dekoratyvinė lėkštė

155 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Bulvių kasėja

156 Daliutė Ona Matulaitė Šventvakarių Ėvė (paminklo Ievai Simonaitytei Priekulėje projektas)

157 Danielius Sodeika Dovanėlė

158 Nežinomas dailininkas (XIX a. pab.–XX a. pr.) Laivai jūroje

159 Shoichi Hasegawa Éveil du printemps | Pavasario pabudimas

160 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Le bestiaire de La Fontaine: Le Corbeau et le Renard | Lafonteno pasakėčios: varna ir lapė