Mano šeimininkės virtuvė

Aukcionas : LXVIII Vilniaus aukcionas

Loto nr. : 119

Pradinė kaina : €1000.00

Pardavimo kaina : Neparduotas

Meno kūriniai

Pavadinimas Autorius
Mano šeimininkės virtuvė Audrius Puipa
1989, pop., spalv. litograf., 39,5 x 50, tir. 14/18
Sign. AK: 14/18 „Mano šeimininkės virtuvė“, AC: sp. litografija (col.L.), AD: Audrius Puipa 89.
Repr. in: Audrius Puipa, sud. R. Rachlevičiūtė, Vilnius: LDS leidykla, 2012, p. 39.
 
Tekstas: „Čia pragyvenau du metus, būdamas kaimo mokytoju Šešuoliuose. Mano šeimininkė liūdna, nes valdžia atėmė jos ganyklas šalia namų ir nebėra kur jos karvei ganytis. Puode tupi jos amžinatilsis vyras, kurį šeimininkė vis sapnuoja grįžtantį alkaną iš kapinių. Šalia katino ant krėslo sėdi  piktoji kaimynė Auglienė, kuri perkasė mūsų vandentiekį viduržiemy. Tolumoj sėdi šeimininkės sesuo invalidė Stasė ir maišo aviečių uogienę. Pro langą žiūri vagis, kurio Ragulienė labai bijo. Laikraščiuose ji skaito tik nusikaltimų skiltis.“