LIX Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Algimantas Švėgžda Mėlyna bonka | Blau flasche

2 Algimantas Švėgžda Vaisius ir trys uogos

3 Algimantas Švėgžda Vėžliukas ant stalo

4 Algimantas Švėgžda Autoportretas su Buda

5 Algimantas Švėgžda Dvigubas autoportretas

6 Algimantas Švėgžda Vėžlys ant stalo

7 Algimantas Švėgžda Vėžliukas

8 Algimantas Švėgžda Mūro siena su kaminu

9 Algimantas Švėgžda Kėdė ir švarkas

10 Algimantas Švėgžda Kėdė ir švarkas

11 Algimantas Švėgžda Buda

12 Algimantas Švėgžda Buda

13 Algimantas Švėgžda Anetos ex libris

14 Algimantas Švėgžda Natiurmortas Nr. 2

15 Algimantas Švėgžda Autoportretas

16 Algimantas Švėgžda Pušis

17 Algimantas Švėgžda Dietmar Scholz’o ex libris

18 Algimantas Švėgžda Šakelė

19 Algimantas Švėgžda Hiddensee skardis

20 Algimantas Švėgžda Ulli darželis

21 Algimantas Švėgžda Anetei (Annette Rowdon, skulptorė)

22 Algimantas Švėgžda Už lango

23 Rūta Viktorija Katiliūtė Žemaitiški motyvai I

24 Rūta Viktorija Katiliūtė Žemaitiški motyvai II

25 Rūta Viktorija Katiliūtė Peizažas su saule

26 Rūta Viktorija Katiliūtė Kompozicija

27 Rūta Viktorija Katiliūtė Mėlynos tolumos

28 Adomas Galdikas Būrėja

29 Kazys Šimonis Mergaitė

30 Zigmas Petravičius Prie vandens

31 Jonas Buračas Pajiesio kelias

32 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Vilnelė

33 Aleksandras Vitulskis Šviesi diena

34 Kazys Šimonis Vėjo pagairėje

35 Kazys Šimonis Paparčio žiedas

36 Monika Bičiūnienė Kaimas žiemą

37 Monika Bičiūnienė Kaimo trioba

38 Vincas Dilka Mano jaunystės rytas

39 Vincas Dilka Sodyboje

40 Vytautas Mackevičius Peizažas su gubomis

41 Vilius Ksaveras Slavinskas Kopos ir jūra

42 Jonas Čeponis Mielagėnų apylinkės

43 Leopoldas Surgailis Peizažas su klojimu

44 Sergejus Gračiovas Rudens parkas

45 Sergejus Gračiovas Rudens peizažas

46 Vytautas Ciplijauskas Be pavadinimo

47 Algirdas Petrulis Abstrakti kompozicija

48 Eduardas Juchnevičius Briedžio kramė

49 Jonas Daniliauskas Prie šulinio

50 Vilmantas Marcinkevičius Kelionė į Rytus

51 Kęstutis Grigaliūnas Audėjos

52 Ričardas Filistovičius Senamiesčio fragmentai I

53 Algirdas Petrulis Abstrakti kompozicija

54 Algirdas Petrulis Abstrakti kompozicija

55 Alfonsas Vincentas Ambraziūnas Rudens lietus

56 Vincas Dilka Jurginai

57 Vaclovas Kosciuška Natiurmortas su stirniuku

58 Eugenijus Kulvietis Natiurmortas su agurkais

59 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Narcizai žiemą

60 Gintautas Vasionis Kardeliai

61 Gintautas Vasionis Vilkdalgiai

62 Arūnė Tornau Lelijos

63 Neemija Arbit Blatas Sniegas

64 Neemija Arbit Blatas Siuvėja

65 Neemija Arbit Blatas Bohema. Iš serijos „Les plus grands Operas”

66 Neemija Arbit Blatas Mimas Marcel Marceau

67 Bluma Odes-Ronkin Be pavadinimo

68 Izaijas Kulvianskis (Issai Kulvianski) [Pasivaikščiojimas prie ežero]

69 Antanas Mončys Abstrakti kompozicija I

70 Antanas Mončys Abstrakti kompozicija II

71 Juozas Bagdonas Abstrakcija I

72 Juozas Bagdonas Abstrakcija II

73 Viktoras Vizgirda Cape Cod peizažas

74 Antanas Tamošaitis Kaimo sodyba

75 Vytautas Kasiulis Muzikantas su liutnia

76 Vytautas Kasiulis Šv. Petras

77 Vytautas Kasiulis Sūnus palaidūnas

78 Vytautas Kasiulis Šv. Kristoforas

79 Žibuntas Mikšys Córdoba [einsam und fern...]

80 Vytautas Ignas Klounas

81 Telesforas Valius Be pavadinimo

82 Telesforas Valius Paryžiaus Notre Dame

83 Telesforas Valius Vilniui 650

84 Zofia Stankiewicz Šv. Jonų bažnyčia

85 Tadas Kuliševičius (Tadeusz Kulisiewicz) Vilnius

86 Leonas Kosmulskis Bernardinų bažnyčia Vilniuje

87 Karl Heinz Fenske Aušros Vartai Vilniuje

88 Leonas Lagauskas Senojo Vilniaus panorama

89 Leonas Lagauskas Senojo Vilniaus panorama

90 Leonas Lagauskas Iš ciklo „Vilnius“ I

91 Leonas Lagauskas Iš ciklo „Vilnius“ II

92 Domicelė Tarabildienė Vilniaus Motina

93 Aldona Skirutytė Taikos gėlės iš ciklo „Gintarėlio kraštas”

95 Nijolė Valadkevičiūtė Aplodismentai

96 Nijolė Valadkevičiūtė Smėlio žaismas

97 Gerardas Šlektavičius Atspindžiai II

98 Gerardas Šlektavičius Upelis

99 Kęstutis Grigaliūnas Dvynės VIII

100 Kęstutis Grigaliūnas 12 dėžučių Nº1

101 Kęstutis Grigaliūnas Namas Cvirkos g.

102 Pranciškus Smuglevičius Domus Aurea 15-os salės lubų plafonas (Nr. 26) 

103 Barthelemy Lauvergne Kauno vaizdas | Vue de Kovno

104 Barthelemy Lauvergne Kaunas. Malūnas Mickevičiaus slėnyje | Moulin de la vallée de Mickiewicz à Kowno

105 Kazimieras Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) Kaktusai Palerme

106 Elena Romerytė (Helena Römerówna) Kelias per beržynėlį

107 Nepriskirtas Banketo Prezidento Kazio Griniaus garbei dalyvių kolektyvinė nuotrauka

108 Nepriskirtas S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo atminimo ženkliukas

109 Albertas Kojalavičius–Vijūkas (arba Vaitiekus Vijūkas–Kojalavičius, lenk. Wojciech Wijuk Kojałowicz) Historiae Litvanae Pars prior | Lietuvos istorija I dalis

110 Nepriskirtas Vitiorum Et Virtutum Cognitio Atque Ut illorum curandorum remedia, Ita harum comparandarum Ars Seu Praxes De Extirpandis vitiis & virtutibus inserendis omnibus virtutum Studiosis Utilissimæ Jam dudum scriptis nunc Typis Expositæ 

111 Thoma Francisco Rotario (Tommaso Francesco Roero) Apparatus universae theologiae moralis | Universaliosios moralinės teologijos sąvadas

112 Juzefas Ignacas Kraševskis (Józef Ignacy Kraszewski) Witolo rauda | Vitolio rauda

113 Nepriskirtas Pismo zbiorowe wileńskie na rok 1859

114 Ignas Danilavičius (Ignacy Daniłowicz) Skarbiec dyplomatów papieskich, cesarskich, królewskich, książęcych | Popiežių, imperatorių, karalių, kunigaikščių aktų lobynas

115 Jakubas Vujekas (Jakub Wujek) Postylla katholicka mniejsza | Mažoji katalikų postilė

116 Feliksas Vrotnovskis (Feliks Wrotnowski) Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w r. 1831 | Atsiminimai apie Lietuvos 1831 m. sukilimą

117 Marianas Karolis Dubieckis (Marian Karol Dubiecki) Karol Prozor oboźny W.W.Ks. Litew.: przyczynek do dziejów Powstania Kościuszkowskiego

118 Louis Pierre Édouard Baron Bignon Polska w r. 1811 i 1813: wspomnienia dyplomaty | 1811 ir 1813 metų Lenkija: diplomato atsiminimai

119 Henryk Mościcki Wilno

120 Vladislovas Mickevičius (Władysław Mickiewicz) Pamiętnik. 1838–1861 (z portretem autora) | Atsiminimai. 1838–1861

121 Nepriskirtas III lietuvių dailės paroda [katalogas]

122 Antanas Baranauskas Poezje litewskie: z przed roku 1863

123 Žiulis Vernas (Jules Verne) Kelionė aplink pasaulį per 80 dienų

124 Nepriskirtas Alma Mater. Mūsų universitetas ir jo studentija

125 Nepriskirtas Žemaičių plentas, 1934–1939

126 Nepriskirtas Žemaitė gyvenime ir kūryboje

127 Nepriskirtas Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai

128 Valdas Papievis Ėko

129 Nežinomas autorius Berniuko portretas

130 Ipolitas Užkurnys Troškulys

131 Petras Balsys Rūpintojėlis

132 Danielius Sodeika Mergaitė ir gėlė / Šventė

133 Ossip Zadkine Du personažai

134 Theo Tobiasse Psaumes de lumière | Šviesos psalmės

135 Joan Miró Kompozicija

136 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Iš ciklo „Le bestiaire de la Fontaine” | Fontano bestiariumas

137 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Pegasus Bleu | Mėlynasis Pegasas

138 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Poèmes de Mao Tse-Tung. Cent Fleurs | Šimtas gėlių

139 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Suite mythologique nouvelle. Le printemps | Pavasaris

140 Bernard Buffett Mikroskopas