LIX Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Algimantas Švėgžda Mėlyna bonka | Blau flasche €980.00 €4700.00
2 Algimantas Švėgžda Vaisius ir trys uogos €600.00 €2500.00
3 Algimantas Švėgžda Vėžliukas ant stalo €240.00 €240.00
4 Algimantas Švėgžda Autoportretas su Buda €190.00 €250.00
5 Algimantas Švėgžda Dvigubas autoportretas €190.00 €520.00
6 Algimantas Švėgžda Vėžlys ant stalo €240.00 €240.00
7 Algimantas Švėgžda Vėžliukas €170.00 €170.00
8 Algimantas Švėgžda Mūro siena su kaminu €170.00 €260.00
9 Algimantas Švėgžda Kėdė ir švarkas €240.00 €440.00
10 Algimantas Švėgžda Kėdė ir švarkas €190.00 €460.00
11 Algimantas Švėgžda Buda €190.00 €190.00
12 Algimantas Švėgžda Buda €240.00 €240.00
14 Algimantas Švėgžda Natiurmortas Nr. 2 €180.00 €420.00
15 Algimantas Švėgžda Autoportretas €180.00 €580.00
16 Algimantas Švėgžda Pušis €160.00 €620.00
17 Algimantas Švėgžda Dietmar Scholz’o ex libris €120.00 €120.00
18 Algimantas Švėgžda Šakelė €120.00 €420.00
19 Algimantas Švėgžda Hiddensee skardis €160.00 €200.00
20 Algimantas Švėgžda Ulli darželis €140.00 €210.00
21 Algimantas Švėgžda Anetei (Annette Rowdon, skulptorė) €260.00 €260.00
22 Algimantas Švėgžda Už lango €140.00 €240.00
26 Rūta Viktorija Katiliūtė Kompozicija €490.00 €490.00
29 Kazys Šimonis Mergaitė €1900.00 €1900.00
31 Jonas Buračas Pajiesio kelias €390.00 €390.00
32 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Vilnelė €360.00 €540.00
36 Monika Bičiūnienė Kaimas žiemą €480.00 €600.00
37 Monika Bičiūnienė Kaimo trioba €480.00 €680.00
38 Vincas Dilka Mano jaunystės rytas €1600.00 €2250.00
39 Vincas Dilka Sodyboje €1200.00 €1200.00
41 Vilius Ksaveras Slavinskas Kopos ir jūra €190.00 €190.00
42 Jonas Čeponis Mielagėnų apylinkės €3600.00 €3600.00
43 Leopoldas Surgailis Peizažas su klojimu €3900.00 €4200.00
44 Sergejus Gračiovas Rudens parkas €600.00 €600.00
45 Sergejus Gračiovas Rudens peizažas €250.00 €250.00
48 Eduardas Juchnevičius Briedžio kramė €300.00 €460.00
50 Vilmantas Marcinkevičius Kelionė į Rytus €580.00 €640.00
52 Ričardas Filistovičius Senamiesčio fragmentai I €300.00 €380.00
56 Vincas Dilka Jurginai €360.00 €460.00
59 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Narcizai žiemą €940.00 €960.00
64 Neemija Arbit Blatas Siuvėja €3200.00 €4500.00
65 Neemija Arbit Blatas Bohema. Iš serijos „Les plus grands Operas” €320.00 €320.00
73 Viktoras Vizgirda Cape Cod peizažas €980.00 €1800.00
75 Vytautas Kasiulis Muzikantas su liutnia €3600.00 €4200.00
76 Vytautas Kasiulis Šv. Petras €250.00 €520.00
77 Vytautas Kasiulis Sūnus palaidūnas €250.00 €520.00
81 Telesforas Valius Be pavadinimo €290.00 €290.00
84 Zofia Stankiewicz Šv. Jonų bažnyčia €280.00 €280.00
87 Karl Heinz Fenske Aušros Vartai Vilniuje €320.00 €320.00
88 Leonas Lagauskas Senojo Vilniaus panorama €290.00 €340.00
89 Leonas Lagauskas Senojo Vilniaus panorama €290.00 €290.00
92 Domicelė Tarabildienė Vilniaus Motina €100.00 €140.00
93 Aldona Skirutytė Taikos gėlės iš ciklo „Gintarėlio kraštas” €240.00 €240.00
95 Nijolė Valadkevičiūtė Aplodismentai €390.00 €390.00
96 Nijolė Valadkevičiūtė Smėlio žaismas €390.00 €390.00
105 Kazimieras Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) Kaktusai Palerme €5000.00 €5400.00
106 Elena Romerytė (Helena Römerówna) Kelias per beržynėlį €6000.00 €6400.00
108 Nepriskirtas S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo atminimo ženkliukas €180.00 €180.00
109 Albertas Kojalavičius–Vijūkas (arba Vaitiekus Vijūkas–Kojalavičius, lenk. Wojciech Wijuk Kojałowicz) Historiae Litvanae Pars prior | Lietuvos istorija I dalis €1300.00 €1800.00
110 Nepriskirtas Vitiorum Et Virtutum Cognitio Atque Ut illorum curandorum remedia, Ita harum comparandarum Ars Seu Praxes De Extirpandis vitiis & virtutibus inserendis omnibus virtutum Studiosis Utilissimæ Jam dudum scriptis nunc Typis Expositæ  €250.00 €250.00
111 Thoma Francisco Rotario (Tommaso Francesco Roero) Apparatus universae theologiae moralis | Universaliosios moralinės teologijos sąvadas €300.00 €300.00
113 Nepriskirtas Pismo zbiorowe wileńskie na rok 1859 €200.00 €200.00
116 Feliksas Vrotnovskis (Feliks Wrotnowski) Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy w r. 1831 | Atsiminimai apie Lietuvos 1831 m. sukilimą €100.00 €100.00
117 Marianas Karolis Dubieckis (Marian Karol Dubiecki) Karol Prozor oboźny W.W.Ks. Litew.: przyczynek do dziejów Powstania Kościuszkowskiego €120.00 €120.00
119 Henryk Mościcki Wilno €70.00 €90.00
120 Vladislovas Mickevičius (Władysław Mickiewicz) Pamiętnik. 1838–1861 (z portretem autora) | Atsiminimai. 1838–1861 €90.00 €110.00
123 Žiulis Vernas (Jules Verne) Kelionė aplink pasaulį per 80 dienų €70.00 €110.00
124 Nepriskirtas Alma Mater. Mūsų universitetas ir jo studentija €20.00 €20.00
125 Nepriskirtas Žemaičių plentas, 1934–1939 €20.00 €50.00
129 Nežinomas autorius Berniuko portretas €90.00 €90.00
130 Ipolitas Užkurnys Troškulys €200.00 €420.00
132 Danielius Sodeika Mergaitė ir gėlė / Šventė €1500.00 €2150.00
134 Theo Tobiasse Psaumes de lumière | Šviesos psalmės €380.00 €380.00
137 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Pegasus Bleu | Mėlynasis Pegasas €290.00 €290.00
140 Bernard Buffett Mikroskopas €190.00 €200.00