LV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Nijolė Valadkevičiūtė Laisvi paukščiai

2 Zuzana Ličkutė Kirai

3 Zuzana Ličkutė Žiema

4 Zuzana Ličkutė Vaikas

5 Zuzana Ličkutė Vyšnia

6 Zuzana Ličkutė Vabalas

7 Valerija Ostrauskienė Žibutės

8 Valerija Ostrauskienė Krioklys

9 Elena Kniūkštaitė Peizažas su geltonu dangum

10 Akvilė Zavišaitė Vienatvė

11 Algis Skačkauskas Berniukas kartojantis rolę

12 Algis Skačkauskas Pargriuvusi mergaitė

13 Algis Skačkauskas Dviese sode

14 Algis Skačkauskas [Mergina su gitara]

15 Algis Skačkauskas Berniukas prie stalo

16 Algis Skačkauskas Keliaujantys muzikantai

17 Algis Skačkauskas [Trimituojanti]

18 Algis Skačkauskas [Aukojimas]

19 Antanas Samuolis Liga

20 Jonas Šileika Italijos g. (dab. A. Mackevičiaus) prie Kauno meno mokyklos

21 Vytautas Mackevičius [Šluostanti dubenį]

22 Bari Egizas (Bari Egiz) Moters portretas

23 Emilija Grajauskaitė–Pazukienė Veronikos Matulevičiūtės portretas

24 Veronika Šleivytė (atrib.) Jaunos moters portretas

25 Sofija Romerienė (atrib.) Peizažas su sodyba

26 Adomas Galdikas Naktis miške

27 Adomas Galdikas Peizažas su sodyba

28 Adomas Galdikas Peizažas

29 Adomas Galdikas Peizažas

30 Jonas Vaitys Šienapjūtė

31 Jonas Vaitys Prieš audrą

32 Jonas Vaitys Vaikai žiemą

33 Jonas Vaitys Natiurmortas su astrais ir lėle vartikle

34 Alfonsas Motiejūnas Natiurmortas su obuoliais

35 Kazys Šimonis Be pavadinimo

36 Kazys Šimonis Praeities paminklas

37 Laimutis Ločeris Biržų pilies griuvėsiai

38 Leonas Katinas Veisiejai

39 Leonas Katinas Pakelės gluosniai

40 Arvydas Šaltenis Ankstyvas pavasaris

41 Henrikas Natalevičius Pieva

42 Vincas Norkus Aukštaitija

43 Vincas Norkus Sartų pakrantė

44 Vytautas Mackevičius Etiudas

45 Vincas Norkus Prie Neries

46 Vytautas Mackevičius Vilnius rudenį

47 Vytautas Viktoras Banaitis [Rudeninis peizažas su Žirmūnų tiltu]

48 Bronius Uogintas (jaunesn.) Vilnius

49 Bronius Uogintas (jaunesn.) Vito gatvė Vilniuje [dabar Šv. Kazimiero]

50 Naumas Alpertas Vilnius, Stiklių gatvė

51 Ignas Budrys Senasis Vilnius (iš ciklo „Lietuva“)

52 Aloyzas Stasiulevičius [Miesto panorama]

53 Mindaugas Skudutis Latako gatvės namai

54 Mindaugas Skudutis Kiemas Bokšto gatvėje

55 Bronius Gražys Kazimiero bažnyčia Vilniuje

56 Vytautas Monkevičius Peizažas su vienuolyno ansambliu

57 Jūratė Bagdonavičiūtė Vilniaus motyvas

58 Kęstutis Andziulis Pažaislio peizažas

59 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Pažaislio pieva

60 Vladas Karatajus Beržynėlis rudenį

61 Augustinas Savickas Obelų sodas

62 Augustinas Savickas Pavasario pradžia

63 Jonas Kutka Ligonių lankymas

64 Arvydas Šaltenis Paštininkė

65 Vitolis Trušys Gėlė

66 Algimantas Jonas Kuras Agregatas

67 Leonardas Tuleikis Tarp dviejų senų medžių

68 Leonardas Tuleikis Keistų medžių ritmai

69 Rimas Zigmas Bičiūnas Rūkas mieste

70 Rimas Zigmas Bičiūnas Venera su paukščiu

71 Vytautas Pranas Bičiūnas Puokštė

72 Vytenis Lingys Berniukas

73 Jūratis Zalensas Kristus

74 Algis Griškevičius Prie piliakalnio

75 Jonas Čeponis Be pavadinimo [Prie žydinčio medžio]

76 Jonas Čeponis Tulpės

77 Stasys Jusionis Rudens triptikas II. Bobų vasara

78 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Merginos portretas

79 Gintaras Palemonas Janonis Gulinti

80 Gintaras Palemonas Janonis Peizažas su oranžiniu namu

81 Augustinas Savickas Moteris ir geltonas dangus

82 Jonas Daniliauskas Močiutės gėlynas

83 Jonas Daniliauskas Arklio pabučiavimas

84 Nežinomas XX a. dailininkas Krepšininkai

85 Eduardas Juchnevičius Briedžio kramė

86 Henrikas Natalevičius Žūklė

87 Vytautas Žilius Amžinas ratas

88 Algirdas Petrulis Du

89 Algirdas Petrulis Abstrakcija

90 Rūta Viktorija Katiliūtė Juodkrantė

91 Viačeslavas Jevdokimovas–Karmalita Vakaras

92 Viačeslavas Jevdokimovas–Karmalita Figūros. Eskizas

93 Linas Leonas Katinas Fin

94 Linas Leonas Katinas Akmenėlis turi širdį, tiktai niekas jos negirdi

95 Aloyzas Stasiulevičius Mergelės žvaigždynas

96 Dalia Kasčiūnaitė Nutrūktgalvė

97 Dalia Kasčiūnaitė Kompozicija raudona

98 Bronius Uogintas (jaunesn.) Kalėdų gėlė puansetija

99 Vytautas Mackevičius „Partizanai”

100 Jonas Mackonis-Mackevičius Leninas su bendražygiu

101 Leonas Katinas Eskizas diplominiam darbui„Depe”

102 Juozas Olinardas Penčyla Merginos portretas

103 Valerija Zalensienė Seselė Genutė

104 Vladas Žuklys Justo Paleckio bareljefas

105 Markas Žitnickis (Марк Житницкий) Lageryje

106 Theo Tobiasse L’amour en bleu

107 Theo Tobiasse L’enfant-clown

108 Neemija Arbit Blatas Prieplaukoje

109 Neemija Arbit Blatas „Operos už tris skatikus“ scenos (aplankas su įvadiniu Jean Bouret tekstu ir 6 litografijomis)

110 Neemija Arbit Blatas „Operos už tris skatikus“ personažai (aplankas su įvadiniu Jean Bouret tekstu ir 11 litografijų)

111 Neemija Arbit Blatas Hommage a l‘École de Paris (aplankas su įvadiniu Emily Genauer tekstu ir 14 litografijų su Bonnard, Braque, Chagall, Dufy, Leger, Lipchitz, Maillol, Marquet, Matisse, Picasso, Soutine, Utrillo, Vlaminck, Vuillard portretais)

112 Lozorius Krestinas Damos portretas

113 Teofilis Petraitis Viurcburgo vaizdas su Marienbergo tvirtove

114 Adomas Galdikas Abstrakcija I

115 Adomas Galdikas Abstrakcija II

116 Vytautas Kasiulis Adomas ir Ieva

117 Vytautas Kasiulis Arlekinas ir Kolombina

118 Vytautas Kasiulis Šokanti pora

119 Vytautas Kasiulis Švedijos motyvai (5 vnt.)

120 Kazimieras Žoromskis Gėlės

121 Alfredas Stanevičius Kompozicija su inkų kultūros elementais

122 Juozapas Perkovskis (Józef Perkowski) Pavasaris

123 Sofija Romerienė [Dancigo (?) motyvas]

124 Algirdas Steponavičius Odos apdirbimo fabrike

125 Albina Makūnaitė Martelė. Iš ciklo „Žalčio pasaka“

126 Stasys Krasauskas Kalnai. Iš ciklo „Tolimieji Rytai”

127 Irena Kačenauskaitė Laivų pokalbis

128 Romualdas Čarna Vaikystė

129 Autorių kolektyvas 10-ies estampų rinkinys „Litauische Grafik 76“. Sud. Joachim Bartels (buv. VDR)

130 Galina Bugajeva Dailininkė

131 Galina Bugajeva Sporto bazė. Iš ciklo „Prie ežero“

132 Algimantas Švėgžda Šventoji

133 Algimantas Švėgžda Meiningenas. Ulli darželis

134 Petras Repšys Alma Mater Vilnensis. Vilniaus universitetas

135 Romanas Krasninkevičius Žaizdos gydymas

136 Žygimantas Augustinas Judantys II

137 Adasa Skliutauskaitė Susitikimai IV

138 Danutė Gražienė Balti fragmentai

139 Leonas Lagauskas Prosenis Rastenis nuo Kirdeikių

140 Leonas Lagauskas Vilniaus universiteto rektoriui

141 Leonas Lagauskas Poetas ir Vilnius

142 Leonas Lagauskas Poetui atminti [Paulius Širvys]

143 Leonas Lagauskas Senamiesčio muzikantai

144 Pranciškus Smuglevičius Vestalė (Vaidilutė) (Nr. 53)

145 Nežinomi lietuvių liaudies kryždirbiai Keturi ornamentuoti kryžiai „saulutės“

146 Nepriskirtas Izraelio ir Tobijo Bunimovičių šokolado ir saldainių fabriko „Viktorija” saldainių popierėlių rinkinys (15 vnt.)

147 Nepriskirtas Tukstantis naktu ir viena

148 Petras Rimša Vytauto Didžiojo mirties 500-ųjų metinių atminimo medalis

149 Vladas Žuklys Kazio Šimonio bareljefas

150 Vladislavas Zatorskis (Władysław Zatorski) Nežinomas katalikų bažnyčios kanauninkas

151 Nepriskirtas Lietuvos seimo 1936 m. fotografijų vinjetė

152 Maksas (Mordchelis) Rubinšteinas Šiaulių valstybinė gimnazija. VII. laida

153 Nepriskirtas Lietuvių Katalikų Mokytojų Sąjungos dešimties metų sukaktuvių suvažiavimas / 1921 m. Rugpjūčio mėnesio 21 ir 22 d. Kaune Ožeškienės g-vė 12

154 Nepriskirtas Lietuvos kariuomenės maisto aprūpinimo padalinys (?)

155 Nepriskirtas Studentų ateitininkų Abstinentų sekcijos nariai, dalyvavusieji 1925-I-18 susirinkime

156 Nepriskirtas Linkuvos valdžios gimnazija

157 Janas Bulhakas (Jan Bułhak) Vilniaus panorama

158 Kombinatas „Dailė“ (gamintojas) Suvenyrinė plaketė „Birštonas”

159 Nisonas Volfas (Lietuva) Vyriškas žiedas

160 Karl Woermann Исторiя искусства всехъ временъ и народовъ | Профессора Карла Вёрмана, дирекотра Дрезденской галереи.