XXXVIII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Jalmaras Hansonas (Hjalmar Hansson, Гансон) Krymo vaizdas

2 Balys Macutkevičius Saulėtas peizažas

3 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Vilniaus katedra

4 Vytautas Kairiūkštis Koncertas

5 Timonas Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) Natiurmortas su buteliais ant stalo

6 Kozma Čuryla (Koźma Czuryło) Medžioklė (pašautas paukštis)

7 Kozma Čuryla (Koźma Czuryło) Laisvalaikis ir darbai peizaže (Šieno vežimas)

8 Bronislovas Jamontas (Bronisław Jamontt) Pakrantės medžiai I

9 Bronislovas Jamontas (Bronisław Jamontt) Pakrantės medžiai II

10 Bronislovas Jamontas (Bronisław Jamontt) Ąžuolas

11 Stanisław Żukowski Laivai pakrantėje

12 Stanisław Żukowski Laivo statyba

13 Halina Lepkowska-Giecewicz (Łepkowska-Giecewicz) Natiurmortas su virduliu ir briaunuota stikline

14 Romana Gintyłłówna (Gintyłło, Gintilaitė) Aktas su ąsočiu

15 Leonas Kosmulskis Dviese ant suoliuko

16 Paulius Galaunė (sudarytojas) Vilniaus meno mokykla (1793–1831)

17 Autorius Nežinomas Alma Mater Vilnensis. Czaspismo Akademickie. Zesozyt 2

18 Albinas Elskus (Bielskis) Eskizas neparašytam veikalui I

19 Albinas Elskus (Bielskis) Eskizas neparašytam veikalui II

20 Albinas Elskus (Bielskis) Eskizas neparašytam veikalui III

21 Albinas Elskus (Bielskis) Laivai ir figūros III

22 Albinas Elskus (Bielskis) Laivai

23 Albinas Elskus (Bielskis) Be pavadinimo

24 Albinas Elskus (Bielskis) Vitražas

25 Albinas Elskus (Bielskis) Laivai ir figūros I

26 Albinas Elskus (Bielskis) Laivai ir figūros II

27 Albinas Elskus (Bielskis) Žiemos vėjas

30 Jonas Mackevičius Capri salos motyvas

31 Adomas Galdikas Pakrantės motyvas

32 Adomas Galdikas Peizažas su sodyba

33 Antanas Žmuidzinavičius Ežero pakrantėje

34 Antanas Žmuidzinavičius Miško properša

35 Sofija Romerienė Miegamojo interjeras

36 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Peizažas su pakrantės motyvu

37 Kazys Šimonis Misionierius

38 Kazys Šimonis Vaidilutė (Mergaitė su žiburiu)

39 Kazys Šimonis Pienės

40 Alfonsas Motiejūnas Natiurmortas su obuoliais

41 Mečislovas Bulaka Šventinis natiurmortas

42 Eugenija Macytė–Mikšienė–Jurkūnienė Natiurmortas su amariliais

43 Romualdas Stankevičius Natiurmortas su gėlių vaza

44 Jonas Kazlauskas Natiurmortas su aguonom

45 Bronius Uogintas (jaunesn.) LTSR meno darbuotojų rūmų kiemas (dab. Prezidentūra)

46 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Valtys prie Nemuno

47 Alfonsas Motiejūnas Peizažas su sodyba

48 Bronius Grušas Gluosnis prie kelio

49 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Ledonešis Neryje

50 Jonas Buračas Laivai prie Kauno marių

51 Jonas Andrašūnas Peizažas su ežerėliu

52 Edmundas Žiauberis Peizažas su geležinkelio bėgiais

53 Kazys Valdemaras Abramavičius Peizažas

54 Adolis Jonas Krištopaitis Ruduo Ąžuolyne

55 Aleksandras Kukujevas Prieplauka

56 Vincas Norkus Kopos pajūry

57 Pranas Gailius Mąstytojas

58 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Moters aktas

59 Algimantas Jonas Kuras L–23

60 Olegas Volosačius (Олег Волосач) Dviese

61 Olegas Volosačius (Олег Волосач) Moteris rausvame fone

62 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Neša

63 Kostas Dereškevičius Pamiškė

64 Algis Skačkauskas Natiurmortas su muzikos instrumentais

65 Valerija Ostrauskienė Atsisveikinimas

66 Nijolė Valadkevičiūtė Sodas

67 Nijolė Valadkevičiūtė Žuvies sapnas

68 Kazimiera Zimblytė (Kazė) Interjeras su lova ir gėle

69 Leonardas Tuleikis Rudens spalvos

70 Jeronimas Čiuplys Balerina

71 Jeronimas Čiuplys Pajūrio motyvas

72 Isabella Bindler Geiša

73 Algis Griškevičius Šaukianti žuvis

74 Audronė Petrašiūnaitė Sutemos

75 Leonardas Gutauskas Be pavadinimo

76 Ignas Budrys Senoji Žemaitija

77 Bonaventūras Šaltis Be pavadinimo [Meditacinis peizažas]

78 Vygantas Paukštė Vaišių stalas

79 Edgaras Andriūnas Smuikininkas

80 Algimantas Ramanauskas Sugrįžimas

81 Adolis Jonas Krištopaitis Keturi iš „Žalgirio“

82 Augustinas Savickas Mėlynakė

83 Faïbich-Schraga Zarfin Morienval bažnyčios interjeras

84 Theo Tobiasse Be pavadinimo I

85 Theo Tobiasse Be pavadinimo II

86 Neemija Arbit Blatas Paryžiaus motyvas

87 Jokūbas Kazlauskas (Jankelis, Jacques Koslowsky) Paryžiaus motyvas (Grand Palais nuo Aleksandro III-iojo tilto)

88 Ossip Zadkine Vyras, grojantis liutnia

89 Vytautas Ignas Natiurmortas su Rūpintojėliu

90 Kazimieras Žoromskis Krucifiksas

91 Jūratis Zalensas Kristus

92 Augustinas Savickas Pieta ir gėlės

93 Eugenijus Varkulevičius Iš „Kryžiaus kelio stacijų“. V I-oji stotis: Veronika nušluosto Jėzui veidą

94 Vytautas Ignas Kristus

95 Adomas Galdikas 4 pleneriniai eskizai

96 Sofija Romerienė Kauno senamiesčio motyvas (dab. Vilniaus g. 10)

97 Antanas Kučas Senosios totorių kapinės. Iš ciklo „Krymas“

98 Antanas Kučas Dailininkas gamtoje

99 Telesforas Valius Iliustracija R. M. Rilkės „Kornetui“

100 Antanas Kučas Iliustracijų ciklas Aišbės knygai „Brička“ (10 vnt .)

101 Vladas Vaitiekūnas Kompozicija su liaudies skulptūromis

102 Birutė Demkutė Kauno senamiesčio kieme

103 Viktoras Petravičius Tėvynės ilgesys (Saulės atspindžiuos)

104 Jonas Kuzminskis Skalbėjėlės

105 Veronika Šleivytė Bulves skutanti

106 Autorius Nežinomas Vilnius

107 Petras Ilgūnas Vytėnų pilis

108 Petras Ilgūnas Biržų pilies likučiai

109 Petras Ilgūnas Trakai

110 Mečislovas Bulaka Uoste

111 Domicelė Tarabildienė Naktis

112 Stasys Krasauskas Iliustracija E. Mieželaičio eilėraščių rinkiniui „Žmogus“

113 Gražina Didelytė-Abaravičienė Bet amžiai bėga...

114 Šarūnas Leonavičius Vasara

115 Birutė Stančikaitė Vakaras mamos tėviškėje

116 Leonas Lagauskas Iš ciklo „Vilnius“

117 Mikalojus Povilas Vilutis Riteris

118 Mikalojus Povilas Vilutis Figūra

119 Viktorija Daniliauskaitė Oi an marių an mėlynų

120 Algirdas Kurauskas Angelas

121 Rimvydas Kepežinskas [Einantis]

122 Alfonsas Dargis Už ką?

123 Antanas Tamošaitis Erdvėse

124 Romas Viesulas Laukuose

125 Telesforas Valius Samogitia IV

126 Pranas Gailius Iš ciklo Expression oblitérée I

127 Pranas Gailius Iš ciklo Expression oblitérée II

128 Vytautas Ignas Madona su kūdikiu

129 Vytautas Ignas Kokteilių vakarėlis

130 Vytautas Ignas Gitaristas

131 Aldona Gustas Aš paukštis

132 Aldona Gustas Trise

133 Viktoras Petravičius Vitražas „Figūra“

134 Eleonora Marčiulionienė Šokėjai

135 Antanas Sutkus Nida

136 Antanas Sutkus Vilnius. Senamiestis

137 Antanas Sutkus Kaunas. Rotušės aikštė

138 Antanas Sutkus Pažaislio vienuolynas

139 Romualdas Požerskis Studijoje II

140 Nicolaus Andrea Flensburgensis Stanislovo Sabino portretas

141 Albertas Žametas Okolice Wilna. Zakret (Vilniaus apylinkės, Jėzuitų rūmai Vingio parke)

142 Barthelemy Lauvergne 3 Vilniaus vaizdai (3 vues de Vilna)

143 Julian Fałat Žemaitijos eskizai (Szkiceze Žmujdzi)

144 Vidas Kazimieras Gibavičius Per Dievo malonę Mindaugas Lietuvos Karalius

145 Autorius Nežinomas Ringrafas „Lietuvos karalienė“

146 Nepriskirtas Adomo Varno kūrinio „Mindaugo vainikavimas“ reprodukcija

147 Autorius Nežinomas Vilniaus geležinis fondas. Aukojimo lakštas

148 Autorius Nežinomas Atsišaukimas (skrajutė)

149 Autorius Nežinomas Biržų apskrities žemėlapis. Mappa dóbr Ordynacyi Birżańskiej.

150 Autorius Nežinomas Balsuokite už Santaros sąrašą No. 6 (skrajutė)

151 Autorius Nežinomas Kauno miesto planas

152 Vytautas Kašuba Medalis „Lietuvos krikščionybės jubiliejus“

153 Vytautas Kašuba Medalis „Lietuvos krikščionybės jubiliejus“

154 Vytautas Kašuba Medalis „Vilniaus Universitetas 1579–1979“

155 Petras Vaškys Medalis „Šv. Kazimieras. Patronus Lituaniae. 1484–1984“

156 Autorius Nežinomas Medalis „Vytauto Didžiojo universitetas. 1922–1992“

157 Autorius Nežinomas Filatelistų draugijos „Lietuva“ vienuoliktoji paroda, skirta transatlantiniams lakūnams Dariui ir Girėnui

158 Autorius Nežinomas Dariaus ir Girėno paminklo atidengimas liepos 28 d. 1935 m.

159 Bronius Pundzius Dariaus ir Girėno biustai

160 Autorius Nežinomas Medalis „Steponas Darius. Stasys Girėnas“

161 Motiejus Valančius Knyga giesmių arba Kanticzkos. Motiejaus Voloncziauskio žemaiczių vyskupo parveizeta ir isznaujo iszspausta.

162 Ignacas Lojola S. Ignacego Cwiczenia Duchowne czyli Rekollekcie przez Xiędz a Aloizego Belleciusza („Dvasinės pratybos“)

163 Žemaitis

164 Vidūnas Žmonijos kelias

165 Jonas Bunjanas (John Bunyan) Krikščionies kelionė į aną išganingąjį amžių. Pirmoji dalis: Keleivio patyrimai

166 Antanas Jaroševičius (sud.), Jonas Basanavičius (įv. str. aut.), Antanas Žmuidzinavičius (dail.) Lietuvių Kryžiai. Croix Lithuaniennes

167 Antanas Rūkštelė Vilniaus kryžiai

168 Antanas Šatas (red.) Alma Mater. Mūsų universitetas ir jo studentija

169 Autorius Nežinomas Вторая всеросийская кустарная выставка. Литовское художественное общество „Lietuvių dailės draugija”. Народныя изделiя литовцевъ 1913 m. Sankt Peterburge vykusios lietuvių liaudies meno parodos katalogas

170 Nepriskirtas Lietuvos telefono abonentų sąrašas 1940 m.

171 Autorius Nežinomas Vilnius ir Vilniaus kraštas. Krašto pažinimo pradai

172 Autorius Nežinomas Leidinys „Mažoji Lietuva“ Nr. 1

173 Autorius Nežinomas „Jaunosios Lietuvos“ leidiniai Nr. 1–4

174 Nepriskirtas 1906–1918 m. JAV lietuvių leidyklose išleistų knygų rinkinys

175 Nepriskirtas Lietuvos apgyventos vietos

176 Vincas Kemežys (red.) Lietuva 1918–1938. Leidinys 20 metų Lietuvos nepriklausomybės sukakčiai paminėti.

177 Autorius Nežinomas ARS Pirmosios parodos katalogas

178 Nepriskirtas Taikomosios dailės institutas

179 Autorius Nežinomas Lietuvos dailininkų apžvalginė dailės paroda 1942 m.

180 Petras Jurgėla (red.) Antanas Olšauskas ir „Lietuva“

181 Alfonsas Dargis (dail.), Paulius Augius (įv. teksto aut.) Lietuvių vestuvių papročiai

182 Autorius Nežinomas Reprezentaciniai Lietuvos vaizdų albumai (du)

183 Jochen D. Range (surinko ir atpasakojo) Litauishe Volks Märchen (Lietuvių liaudies pasakos)

184 Igoris Grabaris (Игорь Грабарь) Валентинъ Александровичъ Серовъ. Жизнь и творчество. Iš serijos „Русскiе художники. Собранiе иллюстрированныхь монографiй“

185 Autorius Nežinomas Апполонъ

186 Autorius Nežinomas L‘exposition de porcelaine. Guide

187 Мария Капусьценская, Ванда Марковская Адам Мицкевич. Жизнь и творчество в документах, портретах и иллюстрациях

188 Neemija Arbit Blatas Portraits de Montparnasse

189 Stefan M. Kuczyński, Krystyna Sroczyńska Grunvald

190 Autorius Nežinomas Knygos „Александръ Петровъ. Шахматная игра, приведенная въ систематический порядок (Санкт Петрбургъ, 1824), I–II dalys“ reprintas