XXXVIII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
3 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Vilniaus katedra €1300.00 €1300.00
4 Vytautas Kairiūkštis Koncertas €7100.00 €7100.00
13 Halina Lepkowska-Giecewicz (Łepkowska-Giecewicz) Natiurmortas su virduliu ir briaunuota stikline €140.00 €140.00
14 Romana Gintyłłówna (Gintyłło, Gintilaitė) Aktas su ąsočiu €130.00 €130.00
16 Paulius Galaunė (sudarytojas) Vilniaus meno mokykla (1793–1831) €90.00 €90.00
17 Autorius Nežinomas Alma Mater Vilnensis. Czaspismo Akademickie. Zesozyt 2 €120.00 €120.00
30 Jonas Mackevičius Capri salos motyvas €1200.00 €1200.00
33 Antanas Žmuidzinavičius Ežero pakrantėje €4400.00 €4400.00
34 Antanas Žmuidzinavičius Miško properša €4900.00 €4900.00
38 Kazys Šimonis Vaidilutė (Mergaitė su žiburiu) €1900.00 €1900.00
42 Eugenija Macytė–Mikšienė–Jurkūnienė Natiurmortas su amariliais €200.00 €200.00
45 Bronius Uogintas (jaunesn.) LTSR meno darbuotojų rūmų kiemas (dab. Prezidentūra) €700.00 €700.00
46 Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski) Valtys prie Nemuno €800.00 €800.00
48 Bronius Grušas Gluosnis prie kelio €290.00 €360.00
52 Edmundas Žiauberis Peizažas su geležinkelio bėgiais €120.00 €120.00
54 Adolis Jonas Krištopaitis Ruduo Ąžuolyne €280.00 €280.00
56 Vincas Norkus Kopos pajūry €220.00 €260.00
57 Pranas Gailius Mąstytojas €2800.00 €2800.00
59 Algimantas Jonas Kuras L–23 €1400.00 €1400.00
64 Algis Skačkauskas Natiurmortas su muzikos instrumentais €1300.00 €1300.00
65 Valerija Ostrauskienė Atsisveikinimas €280.00 €280.00
69 Leonardas Tuleikis Rudens spalvos €1400.00 €1400.00
73 Algis Griškevičius Šaukianti žuvis €1200.00 €1200.00
75 Leonardas Gutauskas Be pavadinimo €160.00 €160.00
79 Edgaras Andriūnas Smuikininkas €980.00 €980.00
85 Theo Tobiasse Be pavadinimo II €290.00 €290.00
89 Vytautas Ignas Natiurmortas su Rūpintojėliu €3000.00 €3000.00
95 Adomas Galdikas 4 pleneriniai eskizai €350.00 €350.00
101 Vladas Vaitiekūnas Kompozicija su liaudies skulptūromis €150.00 €150.00
104 Jonas Kuzminskis Skalbėjėlės €230.00 €300.00
107 Petras Ilgūnas Vytėnų pilis €190.00 €190.00
108 Petras Ilgūnas Biržų pilies likučiai €190.00 €190.00
109 Petras Ilgūnas Trakai €190.00 €190.00
110 Mečislovas Bulaka Uoste €120.00 €120.00
111 Domicelė Tarabildienė Naktis €210.00 €210.00
113 Gražina Didelytė - Abaravičienė Bet amžiai bėga... €280.00 €280.00
114 Šarūnas Leonavičius Vasara €210.00 €220.00
115 Birutė Stančikaitė Vakaras mamos tėviškėje €220.00 €220.00
117 Mikalojus Povilas Vilutis Riteris €190.00 €190.00
122 Alfonsas Dargis Už ką? €950.00 €950.00
123 Antanas Tamošaitis Erdvėse €320.00 €320.00
126 Pranas Gailius Iš ciklo Expression oblitérée I €420.00 €420.00
128 Vytautas Ignas Madona su kūdikiu €65.00 €65.00
129 Vytautas Ignas Kokteilių vakarėlis €80.00 €80.00
130 Vytautas Ignas Gitaristas €65.00 €75.00
133 Viktoras Petravičius Vitražas „Figūra“ €520.00 €700.00
134 Eleonora Marčiulionienė Šokėjai €1800.00 €1800.00
140 Nicolaus Andrea Flensburgensis Stanislovo Sabino portretas €3300.00 €3300.00
147 Autorius Nežinomas Vilniaus geležinis fondas. Aukojimo lakštas €80.00 €80.00
148 Autorius Nežinomas Atsišaukimas (skrajutė) €340.00 €340.00
152 Vytautas Kašuba Medalis „Lietuvos krikščionybės jubiliejus“ €160.00 €160.00
153 Vytautas Kašuba Medalis „Lietuvos krikščionybės jubiliejus“ €60.00 €60.00
154 Vytautas Kašuba Medalis „Vilniaus Universitetas 1579–1979“ €60.00 €60.00
155 Petras Vaškys Medalis „Šv. Kazimieras. Patronus Lituaniae. 1484–1984“ €60.00 €60.00
161 Motiejus Valančius Knyga giesmių arba Kanticzkos. Motiejaus Voloncziauskio žemaiczių vyskupo parveizeta ir isznaujo iszspausta. €170.00 €180.00
172 Autorius Nežinomas Leidinys „Mažoji Lietuva“ Nr. 1 €50.00 €50.00
177 Autorius Nežinomas ARS Pirmosios parodos katalogas €80.00 €140.00
182 Autorius Nežinomas Reprezentaciniai Lietuvos vaizdų albumai (du) €120.00 €120.00
188 Neemija Arbit Blatas Portraits de Montparnasse €60.00 €60.00
189 Stefan M. Kuczyński, Krystyna Sroczyńska Grunvald €40.00 €40.00