XVII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Bencionas Cukermanas (Ben Zion Zuckerman) Moteris ciklameno spalvos suknele

2 Jokūbas Kazlauskas (Jankelis, Jacques Koslowsky) Moters aktas

3 Jokūbas Kazlauskas (Jankelis, Jacques Koslowsky) Atsisveikinimas

4 Jokūbas Kazlauskas (Jankelis, Jacques Koslowsky) Miesto upė

5 Samuelis Bakas (Samuel Bak) Paslaptis

6 Samuelis Bakas (Samuel Bak) Žvakės

7 Samuelis Bakas (Samuel Bak) Uolos

8 Rafaelis Chwolesas (Rafael Chwoles) Namas Vilniuje

9 Maksas Bandas (Max Band) Miestelis

10 Theo Tobiasse Serenada mūzai

11 Eugeniusz Wrzeszcz (atributuojama ) Kelias į nežinią

12 Elias M. Grossman Vilnius

13 Yehezkelis Streichmanas (Yehezkel Streichman) Baseinas

14 Autorius Nežinomas Kristus su erškėčių vainiku

15 Autorius Nežinomas Kristus neša kryžių (11 stacija)

16 Autorius Nežinomas (Lietuva) Šv. Jadvyga

17 Leonardas Gutauskas Jėzus

18 Liucija Balzukevičiūtė (Łucja Bałzukiewiczówna) Kristaus širdis

19 Kazys Šimonis Kalvarijos kelias

20 Elena Kniūkštaitė Angeliukai tarp pienių

21 Viktoras Petravičius Religinė kompozicija

22 Vytautas Kazimieras Jonynas Nuo kryžiaus nuėmimas

23 Vytautas Ignas Kristus

24 Adolfas Valeška Kunigo Aniceto Linkaus portretas

25 Vytautas Kasiulis Šokėjai

26 Vytautas Kasiulis Miškas

27 Povilas Kaupas Lapai krenta. Rudens motyvas

28 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Nemunas

29 Jonas Vaitys Pirmasis sniegas

30 Juozas Algirdas Pilipavičius Vilniaus panorama iš Bokšto gatvės

31 Antanas Žmuidzinavičius Merkinė

32 Leonas Katinas Seredžiaus apylinkė

33 Linas Leonas Katinas Šventasis prie vandens geria

34 Vytautas Povilaitis Abstrakcija

35 Vincas Kisarauskas Pasibučiavimas

36 Vincas Kisarauskas Sušaudymas

37 Šarūnas Šimulynas Laivai uoste

38 Stasys Eidrigevičius Veidas

39 Algirdas Petrulis 1986.I.29.

40 J. Zīverts Biržų evangelikų-reformatų bažnyčia

41 J. Zīverts Biržų bažnyčios

42 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Paberžė

43 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Kupiškis. Parke.

44 Jurijus Baltrūnas Jūros peizažas su žuvėdromis

45 Raimundas Mikšys Peizažas su medžiais

46 Vladimiras Kasatkinas Vaikų auklėtoja

47 Vladimiras Kasatkinas Ant lieptelio

48 Julius Čepėnas Trobelė

49 Julius Čepėnas Autoportretas

50 Julius Čepėnas Šv. Jurgio bažnyčia Kaune

51 Viktoras Binkis Dusetos

52 Arūnas Vaitkūnas Miesto peizažas

53 Arvydas Kašauskas Dekoratyvinė kompozicija

54 Tatjana Tarasova (Т. Тарасова) Natiurmortas su statulėle

55 Grytė Pintukaitė-Valečkienė Jaunystės baltumas

56 Aleksandras Kukujevas Žydi sodai

57 Vytautas Kovalevskis (Kavaliauskas) Natiurmortas su moters biustu ir vazele

58 Leonardas Gutauskas Moteris krėsle

59 Valerija Ostrauskienė Mėlynoji gėlelė

60 Algis Skačkauskas Laiškas

61 Algis Skačkauskas Skaitantis sargas

63 Pranas Gailius Mégapolis

64 Vytautas Kalinauskas Senojo Vilniaus zodiakas. Žuvys.

65 Stasys Povilaitis Pirmieji skrydžiai

66 Elvyra Kairiūkštytė Vaidinimas

67 Elvyra Kairiūkštytė Paveikslas su gyvate

68 Domicelė Tarabildienė Saulė

69 Domicelė Tarabildienė Vaivorykštė

70 Domicelė Tarabildienė Saulė

71 Vytautas Kasiulis 6 litografijų aplankas (Besiilsinti / Natiurmortas su nuotrauka / Gaidys / Žvejai su laimikiu / Artojas / Motina su vaiku)

72 Vytautas Klemka Statybos

73 Andrius Čepas Artojas / Eglė žalčių karalienė

74 Petras Repšys Mano tėvynė (13 avių ir 7 moterys Šventosios upės atvaizde 1971 metų vasarą)

75 Petras Repšys J. Biliūno apsakymų motyvais. Pirmutinis streikas

76 Sofija Veiverytė Vyro profilio eskizas

77 Šarūnas Šimulynas Paslaptis

78 Šarūnas Šimulynas Mergaitė

79 Jonas Kuzminskis Ei, pūtė, pūtė

80 Jonas Kuzminskis Šalia kelio Jovaras stovėjo

81 Jonas Kuzminskis Išbėg išbėgo

82 Stasys Eidrigevičius Exlibris Jono ir Marijos Švažų

83 Stasys Eidrigevičius Akmuo

84 Stasys Krasauskas Iš ciklo „Justinas Marcinkevičius. 6 poemos”, 3 vnt.

85 Vytenis Lingys Kviečių laukas

86 Róża Farbisz Kijankowa Peizažas

87 H. Jucrówna Zajkonik

88 Fania Lewówna-Frydman Valtyje

89 Sofija Romerienė Vaizdas į kiemelį

90 Sofija Romerienė Sinagoga Kelmėje

91 Valerijonas Galdikas 6 ekslibrių rinkinys (Trakų istorijos muziejui - 50 /Catechismus - 450 / Literatūra ir menas - 50 / Kraków / Miasto Wieliczka... / Vilniaus kelių ruožas)

92 Antanas Kmieliauskas Exlibris vargonininkui Adolfui Karaškai (1911-2000)

93 Vytautas Žilius Natiurmortas

94 Germaine Luquet Peizažas su valtimis

95 Marian Klaklik Peizažas

96 Nils Björkquist Kurtinys

97 Timonas Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) Natiurmortas su vazomis ir knygomis

98 Teodora Helena Bukowska Mergina plenere

99 Victoras Juhászas (Victor Juhász) Du draugai ir žydinti obelis

100 Autorius Nežinomas (Lietuva) Klūpanti