VIII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Barthelemy Lauvergne Diptikas su Kauno vaizdais

2 Adomas Galdikas Būrėja

3 Adomas Galdikas Sėdinčio vyro figūra

4 Adomas Galdikas Palangos parko tiltelis

5 Jonas Buračas Nemunas ties Panemunės tiltu

6 Jonas Buračas Moters aktas

7 Jonas Buračas Pakalniškiai

8 Feliksas Bulaka Žaliakalnio sodas

9 Feliksas Bulaka Tiškevičiaus rūmai

10 Mečislovas Bulaka Uoste

11 Vladimiras Kasatkinas Kaunas

12 Vladimiras Kasatkinas Kauno Vilijampolė

13 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Kauno marios

14 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Nevėžis rudenį

15 Juozas Kėdainis Kauno senamiesčio kiemas

16 Vytautas Šerys Kaunas

17 Vytautas Klemka Ateinantieji

18 Jadvyga Mozūraitė - Klemkienė Procesija

19 Vytautas Povilaitis 2 figūros

20 Vytautas Povilaitis Mergaitė

21 Kazys Šimonis Laumės

22 Kazys Šimonis Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčia

23 Zenonas Varnauskas Motina ir vaikas

24 Valerija Ostrauskienė Žibutės

25 Antanas Martinaitis Madona su kūdikiu

26 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Lieptas

27 Kostas Dereškevičius Natiurmortas su lango fragmentu

28 Ignas Budrys Vilniaus panorama (iš ciklo „Lietuva”)

29 Leonas Katinas Gluosniai

30 Juozas Algirdas Pilipavičius Rykantai

31 Petras Rimša Iliustracija su naminiais paukščiais

32 Elvyra Kairiūkštytė Diptikas „Jaunystė”

33 Stasys Krasauskas Krepšinis (iš ciklo „Judesys”)

34 Gražina Didelytė-Abaravičienė 5 miniatiūrų ciklas

35 Raimundas Sližys Berniukas

36 Raimundas Sližys Mergaitė

37 Povilas Ričardas Vaitiekūnas Natiurmortas su mediniu avinėliu

38 Algimantas Julijonas Stankevičius - Stankus Portretas

39 Vidmantas Zarėka Merkinė žiemą

40 Aleksandras Vozbinas Būrimas

41 Arūnas Žilys Be pavadinimo

42 Vaidotas Žukas Paskendusi Katiliūtė (dailininkės Marcės Katiliūtės (1912 - 1937) portretas)

43 Paulius Augius-Augustinavičius Grybautojos

44 Kazimieras Žoromskis Abstrakcija

45 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Alfredo Romerio (1832-1897) portretas

46 Juzefa Katiliūtė Du vyrai miške

47 Telesforas Valius „Belaukiančios” iš ciklo Tragedija Baltijos pajūry I.”

48 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Šeima

49 Pranas Gailius Estampas iš ciklo „D‘un bei Orient” (Gražieji Rytai, pagal Omaro Chjamo rubajus)

50 Pranas Gailius Soyez amoureux - vous serez heureux (Būkite įsimylėję - būsite laimingi)

51 Pranas Gailius Estampas iš ciklo „Eagle lake story” (Erelio ežero istorija)

52 Vytautas Kasiulis Plaukų šukavimas

53 Vytautas Kasiulis Skaitantis žydas prie žvakės

54 Vytautas Kasiulis Smuikininkas

55 Bronius Murinas Peizažas

56 Antanas Rūkštelė Sodyba

57 Jonas Rimša 4 eskizai paveikslams

58 Jonas Rimša Yungas (Rytiniai Andai Bolivijoje)

59 Liudmila Grinberga Chrizantemos

60 Neemija Arbit Blatas Regina Resnik operos vaidmenyse (Regina Resnik kaip Karmen)

61 Neemija Arbit Blatas Regina Resnik operos vaidmenyse (Regina Resnik kaip Klitemnestra, Niujorko Metropolitan opera)

62 E. Bieberis (E. Bieber) Berniukas su žaislu

63 Constantas Freiheris Byonas (Constant Freiher Byon) Mažasis rūkorius

64 Otto Kirchneris (Otto Kirchner) Vyro portretas

65 Autorius Nežinomas Amūras

66 V. Capelis (V. Capel) (?) Diptikas „Austrių rinkėjo šeima jūros pakrantėje”

67 Autorius Nežinomas Mergaitė su drambliukais

68 Autorius Nežinomas Peizažas su kriokliu

70 Autorius Nežinomas Piemenaitė

71 Autorius Nežinomas Kalnų peizažas

72 Autorius Nežinomas Taverna

73 A. Poluminskis (Полуминский) Valtys mėnesienoje

74 Autorius Nežinomas Vyro portretas (pagal Rembrandtą)

75 Autorius Nežinomas Nuėmimas nuo kryžiaus

76 Autorius Nežinomas Priekalnių peizažas

77 Autorius Nežinomas Peizažas

78 Adamas Petezynskis (Adam Petezynski) Moteris prie veidrodžio

79 Ehudas Doras (Ehud Dor) Moteris. Akimirkos. (7 eskizai)

80 S. Butkevičius Kauno miesto žemėlapis

81 Rigobertas Bonne'as (Rigobert Bonne) Europos žemėlapis (Europe. Par M. Bonne, Ingénr. Hydrographe de la Marine.)

82 S. Butkevičius Gardino planas

83 Johannas Baptistas Homannas (Johann Baptist Homann) Romos - Vokietijos imperijos žemėlapis

84 Tobias Mayeris (Tobias Mayer) Lenkijos karalystės geografinis žemėlapis

85 S. Butkevičius Estijos, Latvijos, Lietuvos žemėlapis

86 Antonio Zatta Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapis

87 Janas Jannsonas (Jan Jannson) Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapis

88 Franz Johann Joseph von Reilly Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis Nr. 49

89 S. Butkevičius Lietuvos žemėlapis su Jono Basanavičiaus ir Vytauto Didžiojo portretais

90 D.F. Robinsonas (D.F. Robinson) Europos žemėlapis