LI Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Ivanas Trutnevas Rastinukas│Подкидышъ

2 Kazimieras Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) Simbolistinis peizažas [Tarpeklis kalnuose]

3 Antanas Žmuidzinavičius Poilsis Juodkrantėje

4 Antanas Žmuidzinavičius Puntukas

5 Adomas Galdikas Čigonė

6 Kazys Šimonis Draugai

7 Kazys Šimonis Rytas

8 Kazys Šimonis Į gyvenimo šviesą

9 Kazys Šimonis Peizažas su upės vingiu

10 Ignas Šlapelis Ramus kampelis

11 Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė Peizažas su sodyba

12 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Santaka prie Kauno

13 S. Grigaravičius Peizažas

14 Juozas Olinardas Penčyla Merginos portretas

15 Jonas Švažas (atrib.) Mergaitė sode

16 Steponas Varašius Prof. J. Nemeikšos portretas

17 Nežinomas autorius (XX a. II p., Lietuva) Vaikai su triušiukais ir katinu

18 Veronika Šleivytė (atrib.) Jaunos moters portretas

19 Vincentas Gečas Iš turgaus

20 Vytautas Mackevičius Valtys pajūry

21 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Peizažas

22 Jonas Švažas Rudens etiudas

23 Vladas Karatajus Beržynėlis rudenį

24 Rimvydas Jonas Alekna Sodyba (Balkūnai)

25 Stasys Jusionis Prie Trakų

26 Stasys Jusionis Lanka

27 Vytautas Viktoras Banaitis Vingrių gatvė

28 Vincas Norkus Literatų gatvė

29 Vincas Norkus Vilniaus senamiesčio motyvas [dab. Pilies g. pradžia]

30 Arvydas Urniežius Vilniaus panorama

31 Bronius Uogintas (jaunesn.) Giedrio gatvė [dab. šv. Ignoto]

32 Vytenis Bialopetravičius Vilniaus peizažas

33 Romualdas Šilinskas Miesto motyvas

34 Ričardas Filistovičius Senamiesčio niuansas

35 Adolis Jonas Krištopaitis Ąžuolas

36 Ignas Budrys Vilniaus senamiestis

37 Saulius Zaveckas Vilnius [Subačiaus gatvė ties Misionierių vienuolynu]

38 Ieva (Eva) Erika Labutytė-Vanagienė Ir pušys laukdavo vakarų...

39 Jūratė Bagdonavičiūtė Kompozicija su Nukryžiuotoju

40 Jurijus Baltrūnas Banguojanti jūra

41 Algis Kariniauskas Gluosniai

42 J. Pakalnis Medžiai

43 Vilius Ksaveras Slavinskas Vėjuota diena

44 Rimvydas Jonas Alekna Natiurmortas su amariliu

45 Rimvydas Jonas Alekna Natiurmortas su kibirėliu

46 Eglė Velaniškytė Alyvos

47 Augustinas Savickas Gėlės rusvame fone

48 Sergejus Gračiovas Natiurmortas su baklažanais, obuoliais ir čili pipirais

49 Sergejus Gračiovas Tylėjimas

50 Zenonas Varnauskas Iš ciklo „Nemuno krašto žmonės“

51 Alfonsas Vilpišauskas Moteris prie namelio

52 Rimas Zigmas Bičiūnas Arlekinas

53 Linas Leonas Katinas Nemiga III

54 Linas Leonas Katinas I–IV

55 Algirdas Petrulis Abstrakcija

56 Algirdas Petrulis Abstrakcija

57 Algirdas Petrulis Prietema

58 Izaijas Kulvianskis (Issai Kulvianski) [Pasivaikščiojimas prie ežero]

59 Rafaelis Chwolesas (Rafael Chwoles) Vito gatvė

60 Samuelis Bakas (Samuel Bak) Veidas [Siurrealistinis peizažas]

61 Samuelis Bakas (Samuel Bak) Natiurmortas

62 Mošė Chauskis Padavėjas

63 Adomas Galdikas Abstrakti kompozicija

64 Viktoras Vizgirda Peizažas

65 Vytautas Kasiulis Žvejas

66 Vytautas Kasiulis Peizažas

67 Vytautas Kasiulis Liutnininkas

68 Vytautas Kasiulis Muzikantas su dama

69 Vytautas Kasiulis Moteris prieš veidrodį

70 Vytautas Kasiulis Sėdinti mergina

71 Vytautas Kasiulis Lietuviškas peizažas

72 Vytautas Kasiulis Paukščių medžioklė

73 Jonas Rimša Moters su kate portretas

74 Pranas Domšaitis Natiurmortas su bijūnais [kitoje pusėje – eskizai]

75 Pranas Domšaitis Be pavadinimo

76 Pranas Domšaitis Saulėgrąžos mėlyname fone

77 Leonas Urbonas Kompozicija 9

78 Leonas Urbonas Iš ciklo A. Kompozicija 36

79 Adolfas Vaičaitis Skulptūrinė kompozicija

80 Adolfas Vaičaitis 7 lino raižiniai iš ciklo "Linoprints. To dear Jolanta"

81 Stasys Ušinskas Moters aktas I

82 Stasys Ušinskas Moters aktas II

83 Stasys Ušinskas Piešinys vitražui „Kristijonas Donelaitis”

84 Adomas Galdikas Dr. Jono Basanavičiaus portretas

85 Adomas Galdikas Būrėja

86 Juozas Kaminskas Kova šviesos su tamsa

87 Sofija Romerienė Vizitas į Tytuvėnų dvarą

88 Kazimieras Žoromskis Konstruktyvistinė kompozicija

89 Birutė Žilytė Iš ciklo „Prie Kuršių marių“ [diplominis darbas baigiant Valstybinį dailės institutą, vadovas – prof. Jonas Kuzminskis]

90 Eglė Marija Kučaitė Apie trečią brolį Joną, koks jis raitelis puikus [iliustracija Salomėjos Neries „Senelės pasakai“]

91 Irena Teresė Daukšaitė-Katinienė-Guobienė Vilniaus legenda II

92 Linas Leonas Katinas Sapnas

93 Vincas Kisarauskas (atrib.) [Šventasis]

94 Vincas Kisarauskas Vergas

95 Saulė Kisarauskienė Dvi figūros prie stalo

96 Saulė Kisarauskienė Treniruotė baseine

97 Vytautas Kalinauskas Iliustracija J. W. von Goethes poemai „Faustas“

98 Vytautas Kalinauskas Iliustracija J. W. von Goethes poemai „Faustas“. Titulinis lapas.

99 Mikalojus Povilas Vilutis Žmogus virš žemės

100 Mikalojus Povilas Vilutis Juoda moteris

101 Fridrikas Jonas Samukas Iliustracijos (220 vnt. ) žurnalui Kviečiu prie stalo

102 Autorių kolektyvas 10-ies estampų rinkinys „Litauische Grafik 76“. Sud. Joachim Bartels (buv. VDR)

103 Nijolė Valadkevičiūtė Triptikas „Jausmų sala“

104 Nijolė Valadkevičiūtė Triptikas „Lietuvių vardas“

105 Gerardus Mercatorius (Gerardus Mercator) Lithva/nia

106 Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (užsakovas) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro vagos kartografiniu žemėlapiu

107 Tobias Conrad Lotter Magnus ducatus Lithuania│Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis

108 Louis Brion de la Tour (kartograf.) Etats de Pologne et de Lithuanie, Divisés par Palatinats et Provinces Ecclésiastiques│Lenkijos ir Lietuvos valstybės, padalintos į vaivadijas ir bažnytines provincijas, žemėlapis

109 Johann Walch (kartograf., leid.) Europa│Europos žemėlapis

110 Barthelemy Lauvergne Vue de Vilna. Prise du côté du Jardin Botanique│Vaizdas į Vilnių iš Botanikos sodo

111 Barthelemy Lauvergne Vue de Kovno│Kauno vaizdas

112 Barthelemy Lauvergne Moulin de la vallée de Mickiewicz à Kowno│Kaunas. Malūnas Mickevičiaus slėnyje

113 Napoleonas Orda Jašiūnai│Jaszuny (Gub. Wileńska)

114 Nepriskirtas Aušros Vartų Dievo Motina│Vierge d‘Ostrabramska│Maria von Ostrabramska

115 Nepriskirtas LR Prezidento Antano Smetonos vizitinė kortelė su tekstu ir parašu

116 Vsevolodas Dobužinskis Vyčio herbo projektas

117 Nepriskirtas Steigiamojo Seimo darbai. Seimo stenogramos

118 Bernardas Bučas Generolo Silvestro Žukausko (1860–1937) biustas

119 Nepriskirtas Nepriklausomos Lietuvos monetų rinkinys

120 Nisonas Volfas (Lietuva) Vyriškas žiedas

121 Eugenijus Kasiulis Papuošalų komplektas

122 Konstancija Petrikaitė-Tulienė Mergelė

123 Valdemaras Manomaitis Dekoratyvinė lėkštė „Gamta motulė“

124 Zita Alinskaitė–Mickonienė Paukščių pasaka

125 Nepriskirtas Dekoratyvinė vaza

126 Nepriskirtas Dekoratyvinė vaza

127 Nepriskirtas Dekoratyvinė vaza

128 Nepriskirtas Ikona–medalionas „Šv. didžiosios kankinės Barboros nukirsdinta galva“

129 Michail Malyšev (Михаил Малышев, Rusija) Karo žygis. Epizodas iš Rusų–Turkų karo 1877–1878 metais

130 Nikolajus Kasatkinas (Николай Алексеевич Касаткин, Rusija, atrib.) Seno vyro portretas

131 Vladimiras Jakovlevas (Владимир Дмитриевич Яковлев, Rusija, atrib.) Afrikos kaimas

132 Vadimas Šulcas (Вадим Михайлович Шулц, Rusija) Skaitančios laikraštį moters portretas

133 Vladimiras Makovskis (Владимир Егорович Маковский, Rusija) Vyno pardavėjas

134 Sergejus Gerasimovas (Сергей Васильевич Герасимов, Rusija) Promenada

135 Valentinas Kurdovas (Валентин Курдов, Rusija) Peizažas su besiganančiu stirniuku

136 Kristijonas Donelaitis Litauische Dichtungen: erste volständige Ausgabe mit Glossar von Aug. Schleicher / Christian Donaleitis

137 Simonas Daukantas Kninga I: Lietuvos istorija / nū seniausių gadynių iki Gediminui D. L. K. / paraszyta 1850 m. Simano Daukanto, buvusiojo Vilniaus universiteto philozophijos magistro

138 Nepriskirtas Lietuviškų knygų, spausdintų nuo 1864 iki 1899 m. ne Rusijoje, kur lietuviška spauda yra uždrausta, katalogas│Catalogue des livres Lithuaniens imprimés de 1864 a 1899 hors de Russie ou les impressions Lithuaniennes sont interdites

139 Teodoras Narbutas Grovo Kyburg'o kelionė Lietuvona 1397 m. / lietuviškai išguldė J. Basanavičius (su D.L.K. Vitauto paveikslu)

140 Kazimieras Promykas Apsireiszkimai Swiete / ant kuriu žmones nuolatos žiuri, bet ju gerai nesupranta / aprasze Kazimieras Promykas

141 šv. Alfonsas Marija Liguoris (Alfonso Maria de Liguori) Prisigatavojimas ant smerczio, arba Apmislijimai apie amźinas teisibes : su pridejimu gromatos popieżiaus Leono XIII, apie meldimosi uż wisas gimines ciełos pasaules, del użgana padarima szwencziausem sakramentui / S. Alponso Ligorijuszo

142 Motiejus Valančius Istorija szventa Senojo ir Naujojo Instatymo / paraszė Vyskupas Motiejus Volonczauskas

143 Motiejus Valančius Mokslas Rima-kataliku: suraszitas ir iszspaustas diel paugusiu żmoniu / [Motiejus Valančius]

144 Nepriskirtas Pekla arba amžinas pragaras, ir Giesmes apie kanczias pekloje ir apie keturius paskucziausius daiktus. Stebuklai Dievo szventose dusziose czyszcziaus/[Grigalus Rossignoli]; surinko ir surasze Žemaitis savo broliams.

145 Adomas Mickevičius (Adam Mickiewicz) Pisma Adama Mickiewicza / wydanie nowe, znasznie powiększone / z portretem autora | Adomo Mickevičiaus raštai

146 Władysław Staich Chrzciciele Litwy: udział polskich Franciszkanów w nawracaniu ludu litewskiego | Lietuvos krikštijimas: lenkų pranciškonų indėlis atverčiant lietuvių tautą

147 Vladislavas Sirokomlė (Władysław Syrokomla) Syrokomla o sobie / przepisał i objaśnił Wł.R. Korotyński | Sirokomlė apie save

148 Juozas Jodkauskas (Józef Jodkowski) Grodno / Józef Jodkowski | Gardinas

149 Nepriskirtas Wilno i ziemia Wileńska | Vilnius ir Vilniaus apylinkės (2 tomai viename konvoliute ir 12-os žemėlapių atlasas viename įdėkle)

150 Janas Bulhakas Dwadzieścia sześć lat z Ruszczycem | 26 metai su Ruščicu

151 Janas Bulhakas Dlaczego Ruszczyc „prestał malować": wspomnienie pośmiertne / Jan Bułhak | Kodėl Ruščicas „nustojo tapyti": pomirtiniai atsiminimai

152 Nepriskirtas Katalog wystawy pośmiertnej prac malarskich i rysunkowych Ferdynanda Ruszczyca: Wilno, październik 1937 / [przedm. Marjana Morelowskiego; oprac. katalogu i reprodukcje J. Bułhaka] | Pomirtinės Ferdinando Ruščico tapybos ir grafikos darbų parodos katalogas

153 Ferdinandas Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) Wspomnienia Dni Mickiewiczowskich w Paryżu 27.IV. - 3.V.1929 / Ferdynand Ruszczyc | Atsiminimai apie Mickevičiaus dienas Paryžiuje

154 Nepriskirtas Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzesznia Uniwersytetu Wileńskiego| Vilniaus universiteto įkūrimo 350-osioms ir atkūrimo 10-osioms metinėms paminėti skirta knyga

155 Nepriskirtas Alma Mater Vilnensis Bibljoteka / zeszyt 1 / Ksiega Wergiljuszowa

156 Nepriskirtas Alma Mater Vilnensis Bibljoteka / zeszyt 2 / 1922 Ksiega 1932 / Koła polonistow / USB

157 Nepriskirtas Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego

158 Nepriskirtas Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe, poświęcone badaniom przeszlości ziem W. X. Litewskiego / Rocznik VIII (ZA R. 1931–1932)

159 Nepriskirtas Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego / Rocznik IX (ZA R. 1933 – 1934)

160 Nepriskirtas Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego / Rocznik XII

161 Nepriskirtas Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego / Rocznik XIII / zeszyt 2

162 Nepriskirtas Przyjaciel / Najtansze I najwieksze pismo tygodniowe z obrazkami I bezplatnymi dodatkami / Nr. 39 | Bičiulis. Pigiausias ir didžiausio tiražo kassavaitinis žurnalas su iliustracijomis ir nemokamais priedais Nr. 39

163 Nepriskirtas Wilno: piętnaście widoków według zdjęć fotograficznych | Vilnius: penkiolikos fotografinių vaizdų rinkinys

164 Jurgis Remeris (Jerzy Remer) Wilno / Jerzy Remer | Vilnius

165 Stanislovas Moravskis (Stanisław Morawski) Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-1825) / Stanisław Morawski; wydali Adam Czartkowski i Henryk Mościcki | Keleri mano jaunystės metai Vilniuje (1818-1825)

166 Jurgis Viskanta Civilinio proceso įstatymas su pridedamaisiais įstatymais, vyr. tribunolo išaiškinimais ir dalykine rodykle-žodynėliu / spaudai paruošė dipl. teisininkas J. Viskanta ; vertimą žiūrėjo prof. V. Mačys ir pirmą dalį prof. S. Bieliackinas