LXVI Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Jonas Ligberis (Jan Ligber) Vilniaus katedra ir Žemutinės pilies rūmai (pagal Joną Rustemą (1762–1835))

2 E. Haugeris (E. Hauger) Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo” II-os serijos I-ojo sąsiuvinio antraštinis lakštas

3 Luisas Bišbua (Louis Bichebois, 1801–1850) ir Žanas Viktoras Adamas (Jean Victor Adam, 1801–1866) Kalvarijų bažnyčia (pagal Joną Chruckį (1810–1885))

4 Luisas Bišbua (Louis Bichebois, 1801–1850) ir Žanas Viktoras Adamas (Jean Victor Adam, 1801–1866) Jėzuitų rūmai Vingio parke (pagal Albertą Vaitiekų Žametą (1821–1877)

5 Luisas Bišbua (Louis Bichebois, 1801–1850) ir Žanas Viktoras Adamas (Jean Victor Adam, 1801–1866) Aušros vartų gatvė Vilniuje (pagal Martyną Zaleskį (1796–1877) ir Karolį Ripinskį (1809–1892))

6 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski) J. K. Vilčinskio „Vilniaus albumo“ iliutracijų rinkinys

7 Žanas Baptistas Adolfas Lafosas (Jean Baptiste Adolphe Lafosse) Kiprijono Jančevskio portretas

8 Adolfas Žanas Baptistas Bajo (Adolphe Jean Baptiste Bayot) Pobūvis pas poną Rudaminą (pagal pagal Antaną Zaleskį (1824–1885)

9 Tadas Kuliševičius (Tadeusz Kulisiewicz) Vilnius

10 Leonas Dobžinskis (Lew Dobrzyński) Vilnius (Vizitiečių bažnyčia)

11 Leonas Kosmulskis Bernardinų bažnyčia Vilniuje

12 Leonas Kosmulskis Seni medžiai

13 Bencionas Cukermanas (Ben Zion Zuckerman) Žydų kapinės

14 Bronislovas Jamontas (Bronisław Jamontt) Kiemas Vilniaus žydų kvartale

15 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Vilniaus universitetas. Astronomijos observatorijos rūmai

16 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Šv. Ignoto gatvė Vilniuje

17 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Vilniaus panorama

18 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Vilniaus katedra

19 Giedrė Gurevičiūtė Senasis Vilnius

20 Algis Kariniauskas Kražių skersgatvis

21 Birutė Jočiūnaitė–Cvirkienė Žiema. Vilnius

22 Ramunė Kmieliauskaitė Vilnius

23 Janas Bulhakas Vilniaus Katedra

24 Janas Bulhakas Aušros vartų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo iškilmės po restauravimo 1927 m

25 Janas Bulhakas Šv. Jonų bažnyčia

26 Janas Bulhakas Vilniaus universitetas

27 Janas Bulhakas Šv. Kotrynos bažnyčia

28 Janas Bulhakas Trijų kryžių kalnas

29 Nežinomas Vilniaus meno mokyklos tapytojas (XIX a.) Šv. Juozapas

30 Nežinomas liaudies meistras (XIX a., Lietuva) Nukryžiuotasis

31 Vytautas Kašuba Pieta

32 Juozas Zikaras Plaketė „Sūnus palaidūnas“

33 Robertas Antinis (vyr.) Už ateitį [Pieta]

34 Vytautas Ignas Be pavadinimo [Kristus]

35 Vytautas Ignas Vitražo projektas

36 Jehudo Epstein Jaunuolio portretas

37 Lozorius Krestinas Sunėrusi rankas moteris

38 Edwardas Karniejus (Edward Karniej) Moters portretas

39 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Pypkiuotojas susagstomu raudonu švarku

40 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Vienuolio su ąsočiu portretas

41 Vincentas Lukaševičius (Wincenty Łukaszewicz) Jaunos moters portretas

42 Kazimieras Mordasevičius (Kazimierz Mordasewicz) Merginos portretas

43 Lozorius Krestinas Damos portretas

44 Jehošua Kovarskis (Yehoshua Kovarsky) Moters su skrybėlaite portretas

45 Jehošua Kovarskis (Yehoshua Kovarsky) Portretas

46 Jokūbas Bunimovičius (Jacques Bunimowitsch) Kaimelio gatvė

47 Pranciškus Jurjevičius (Franciszek Jurjewicz) Iš ganyklos

48 Stanislovas Jarockis (Stanisław Jarocki) Lugano

49 Jonas Mackevičius Žiemos peizažas

50 Povilas Puzinas Peizažas

51 Česlovas Janušas Peizažas su gubomis

52 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Miško peizažas su elniais

53 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Naktis prie Naručio

54 Vaclovas Kosciuška Pastoralinė scena

55 Kazys Šimonis Peizažas

56 Kazys Šimonis Amžinas žydas

57 Kazys Šimonis Svajos deivė

58 Marijonas Kulieša (Marian Kulesza) Natiurmortas su verbomis

59 Eugenijus Kulvietis Natiurmortas su rytietiškais indais

60 Eugenijus Kulvietis Natiurmortas su agurkais

61 Vaclovas Kosciuška Natiurmortas su stirniuku

62 Leonas Katinas Natiurmortas

63 Algirdas Petrulis Natiurmortas su mėlyna vazele

64 Sergejus Gračiovas Naktis prie jūros

65 Sergejus Gračiovas Pavasario diena

66 Sergejus Gračiovas Tylėjimas

67 Linas Leonas Katinas Be pavadinimo

68 Linas Leonas Katinas Samanos | Be pavadinimo (dvipusis)

69 Linas Leonas Katinas Dievo akis | Aš jus matau (dvipusis)

70 Ričardas Filistovičius Papuoštas dangus

71 Ričardas Filistovičius Plaukiantis miestas

72 Jonas Daniliauskas Pavasarinių dešrų rūkymas

73 Jonas Daniliauskas Senolė su karve

74 Rūta Viktorija Katiliūtė Etiudas I

75 Rūta Viktorija Katiliūtė Etiudas II

76 Rūta Viktorija Katiliūtė Tamsa

77 Raimondas Regimantas Martinėnas Sodas

78 Dalia Kasčiūnaitė Angelas

79 Dalia Kasčiūnaitė Gėlės

80 Kęstutis Jurgis Žitkus Prie Baltijos

81 Vitolis Trušys Pušys prie Kairių ežero

82 Valerijus Dombrovskis Senas parkas

83 Jadvyga Lengvinaitė–Šitikovienė Viltis

84 Vladas Kardelis Rytmečio giesmė

85 Vladas Kardelis Mišios

86 Vladas Kardelis Pavasaris rymo

87 Nežinomas autorius (XX a. pab., Lietuva) Prieplauka

88 Simonas Gutauskas Žaidimas I

89 Simonas Gutauskas Žaidimas II

90 Linas Cicėnas Cica Šokanti su rūbų spinta | Celle qui danse avec l‘armoire

91 Juozas Bagdonas Gėlių pardavėja

92 Petras Kiaulėnas Nu lisant (Skaitančiojo aktas)

93 Jokūbas Kazlauskas (Jankelis, Jacques Koslowsky) Natiurmortas su šampano buteliu, obuoliais ir raudonais vėdrynais vazoje

94 Vytautas Kasiulis Porà interjere

95 Pranas Lapė Leninas Smolnio instituto bibliotekoje [I. Brodskio kūrinio parafrazė]

96 Viktoras Petravičius Be pavadinimo [Adomas ir Ieva]

97 Vytautas Kazimieras Jonynas Vytis

98 Vytautas Varanka Legenda

99 Arūnas Tarabilda Kunigaikščių medžioklė. Iš ciklo „Vilniaus legendos”

100 Danutė Jonkaitytė Be pavadinimo

101 Adasa Skliutauskaitė Žydėjimas. Lietus.

102 Stasys Krasauskas Iliustracija V. Šekspyro sonetams

103 Birutė Žilytė Iš ciklo „Augalai”, IV. Sinevadas

104 Juozas Zikaras Skulptūros „Ant kapo. [Sielvartas]“ modelis

105 Vytautas Kazimieras Jonynas Be pavadinimo [Paukštis]

106 Vytautas Kašuba Sėdinti moteris

107 Vytautas Kašuba Merginos aktas

108 Vytautas Kašuba Moteris, besitaisanti plaukus

109 Robertas Antinis (vyr.) Dūdorius

110 Vidas Kranauskas Angelas su paukščiais

111 Liucija Balzukevičiūtė Eskizų albumėlis

112 Nepriskirtas Izraelio ir Tobijo Bunimovičių saldainių fabriko „Viktorija” saldainių popierėlių rinkinys (25 vnt.)

113 Algimantas Žižiūnas Kiekvienam jūra savaip...

114 Stanislovas Žvirgždas Kiemelis–5

115 Romualdas Rakauskas Susimąstymas kelyje