XLIV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Leonas Linas Katinas Iš ciklo „Ten” €1600.00 €1600.00
2 Leonas Linas Katinas Iš ciklo „Ten” €1600.00 €1600.00
5 Kristina Mažeikaitė Upė €1250.00 €1250.00
6 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Interjeras su dūdele €2400.00 €2400.00
7 Leonas Urbonas Raudona saulė €1000.00 €1000.00
10 Adasa Skliutauskaitė Keliaujantys I €720.00 €740.00
11 Adasa Skliutauskaitė Keliaujantys II €720.00 €720.00
14 Gintaras Palemonas Janonis Motyvas XXXIII €200.00 €200.00
17 Antanas Žmuidzinavičius Saulėleidis €4400.00 €5400.00
18 Antanas Rūkštelė Vakaras ant liepto €2900.00 €3100.00
22 Vaclovas Kosciuška Naujosios Vilnios peizažas €390.00 €390.00
23 Česlovas Znamerovskis (Czesław Znamierowski) Ankstyvas sniegas (Neris) €740.00 €740.00
24 Jonas Buračas Pajiesys €720.00 €780.00
25 Vincas Norkus Tomo Mano namelis Nidoje €340.00 €340.00
26 Kazys Šimonis Žemės žiedai €1500.00 €1500.00
27 Kazys Šimonis Simfonija. Andante €2500.00 €2900.00
28 Kazys Šimonis Miglose €1500.00 €1500.00
29 Kazys Šimonis Koplytstulpiai €1200.00 €1500.00
32 Domicelė Tarabildienė Gėlės €90.00 €160.00
36 Vytautas Kasiulis Porà €4200.00 €5800.00
37 Vytautas Kasiulis Paryžiaus motyvas €580.00 €800.00
38 Algimantas Julijonas Stankevičius - Stankus Autoportretas €490.00 €610.00
39 Algimantas Julijonas Stankevičius - Stankus Peizažas su kryžiumi €290.00 €320.00
40 Jonas Čeponis Vakaras €6900.00 €6900.00
41 Sergejus Gračiovas Vandensvydis €180.00 €220.00
43 Raimundas Sližys Gulintis arklys €1900.00 €1900.00
46 Juozapas Miliūnas Raudonas debesis €300.00 €300.00
47 Juozapas Miliūnas Vakaro debesys €300.00 €300.00
52 Bronius Uogintas (jaunesn.) Mano kiemas Gorkio gatvėje €490.00 €490.00
53 Bronius Uogintas (atrib.) Vilniaus panorama €600.00 €700.00
57 Alfonsas Dargis Šeima €120.00 €120.00
61 Arūnas Tarabilda Šeduvos malūne €120.00 €140.00
62 Mikalojus Povilas Vilutis Nikė II €200.00 €200.00
63 Antanina Ramunė Vėliuvienė Vilniaus barokas €50.00 €50.00
67 Henrikas Čerapas Rimas (tapytojas Rimvidas Jankauskas–Kampas) €290.00 €290.00
68 Algirdas Pakeliūnas Pilis. Iš ciklo „Kauno senamiestis“ €130.00 €130.00
70 Theo Tobiasse Rabinų ir vyresniųjų susirinkimas XVI a. Lietuvos kaime (Assemblée des Rabbins et Notables au 16e siècle dans un village de Lithuanie) €460.00 €460.00
72 Neemija Arbit Blatas Skalbėjos €6000.00 €6000.00
74 Nepriskirtas Plakatas New Yorko lietuvių dailininkų sąjungos dvidešimties metų sukaktuvinė paroda Kultūros židinyje–1972.XI.25–XII.3 €340.00 €340.00