XVIII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Georg Braun (leidėjas) Vilna Lithvaniae Metropolis

2 Joseph-Anton Bauer (litografas) Žygimantas ir Barbora (pagal Jano Mateikos (1830-1893) paveikslą „Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilų rūmuose Vilniuje” (1867))

3 E. Hauger Jono Kazimiero Vilčinskio „Vilniaus albumo” II serijos 1-jo sąsiuvinio antraštinis lakštas

4 Antanas Zaleskis Vakarėlis pas poną Rudaminą Obrazy z pamiętników kwestarźa J Chodźko / Wieczór seymikowy u pana Rudominy

5 E. Finden (graveris) Vilniaus Šnipiškių priemiesčio vaizdas ir Išganytojo figūra prie Šv. Rapolo bažnyčios Widok przedmiescia Snipiszek w Wilnie i figura Zbawiciela przy kosciele Sgo Rafala

6 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski) Pranciškus Serafinietis

7 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski) Nukryžiuotasis Išganytojas / Zbawiciel ukrżyżowany.

8 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski) Išganytojo figūra iš Šnipiškių koplyčios / Figura Zbawiciela na Snipiszkach w Wilnie.

9 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski) Cud Wsrzeszenia dziweczki przy grobie sº Kazimierza.

10 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski) Šv. Kazimiero karstas ir altorius / Grób i OÅ‚tarz Sgo. Kazimierża / W. Kaplicy marmorowey przy Katedrże Wileńskiey.

11 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski) Šv. Jonas Kantietis / Sv. Jan Kanty / podÅ‚ug obrazu Szymona Czechowicza / znayduiącego się niegdys‘w Zurowicach.

12 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski) Šv. Jonas Nepomukas / S. Ian Nepomucen

13 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski) Šv. Kazimiero karsto atidarymas / Wyprowadzenie zwÅ‚ok swię: Kazimierża

14 Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski) Vilniaus Kalvarijų vaizdas / Widok Kalwaryi pod Wilnem.

15 Juozapas Ozemblauskas (Józef Oziębłowski) Aušros Vartai Vilniuje / Ostra-Brama w Wilnie

16 . Demoraine (piešėjas) Kilminga lenkų dama ir Vilniaus apylinkių gyventojai Dame noble polonaise et habitans des environs de Wilno

17 J. Caildrau Vilniaus generalgubernatoriaus Michailo Nikolajevičiaus Muravjovo rezidencija (dabar LR prezidentūra) Palais Habité par le général Mourawieff, a Vilna. - D‘après une photographie de M. Korsuna.

18 Franciszek Smołka Vilniaus Katedra

19 . Jarmuźynski (raižytojas) Vilniaus universiteto Astronomijos observatorija. Sala główna b. obserwatoryum astronomicznego w Wilnie

20 Leonard Borejko Chodźko (leidėjas) 2 iliustracijos iš Leonard Borejko Chodźko knygos „La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque” (Paris, Leclerc, 1835-1842) I. Pologne. Kowno - „Kowno en Litvanie”; II. Pologne. Troki - „Troki, Ancienne Capitale de Litvanie”

21 Napoleonas Orda Raudonės pilis / Raudan (G. Kowieńska)

22 J. Lewicki (Lenkija) Litwini. / Paysans des environs de Wilno / Landleute aus der Gegend von Wilno / Peasants in the neighbourhood of Wilno.

23 Gotlybas Kislingas (Gottlieb Kißling) Stanislovas Koniecpolskis (1591-1646) Stan: Koniecpolski Kaszt: Krak: H. TA. Kor:

25 Ildefonsas Houvaltas (Ildefons Houwalt) Kamienica Wilenska

26 Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) Vilniaus panorama

27 Autorius Nežinomas Domininkonų gatvė Vilniuje

28 Juozapas Horydas Du tos pačios moters portretai

29 Oktavianas Jastšembskis (Oktawian Jastrzębski (Jastrzemski) Natiurmortas

30 Aleksandras Trojkovičius (Aleksander Trajkowicz) Šv. Kazimiero gatvelė Vilniuje

31 Halina Bobaryko-Modelska Bernardinų bažnyčios kiemas

32 Bronislovas Jamontas (Bronisław Jamontt) Malūnas

33 Jonas Kuzminskis Vilnius. Šv. Mykolo bažnyčia

34 Jonas Kuzminskis Vilnius.

35 M. Paczinsky 4 piešiniai su Nemuno vaizdais 1. Nad Niemnem koÅ‚o Grodna 2. SpÅ‚aw drzewa 3. Niemen pod Druskienikami 4. Zelwiany od strony Niemna

36 M. Paczinsky 3 Vilniaus fragmentai 1. Wilno - Fragment podwòrza klasztoru Bazylianów (Vilnius - Bazilijonų vienuolyno kiemo fragmentas) 2. Wilno. Ulica Źydowska. (Vilnius. Žydų gatvė) 3. Wilno - Sień domu przy ul. Universyteckiej.

37 M. Paczinsky 3 piešiniai 1. Troki (Trakai) 2. Kalvarja Wileńska Krzyź pod koÅ›ciolem 3. Trynopol n/Wilją - KoÅ›ciól

38 Walter Buhe Žydų kapinės Vilniuje (Jűdischer Friedhof in Wilna)

39 Antanas Sestrencevičius (Antoni Siestrzencewicz Onos bažnyčia

40 Autorius Nežinomas Paminklo Kasparui Bekešui Vilniuje, Bekešo kalno papėdėje, projektas

41 Autorius Nežinomas Šv. Kazimiero paskelbimo šventuoju 400 metinių minėjimas Vilniuje

42 Autorius Nežinomas Šv. Kazimiero paskelbimo šventuoju 400 metinių minėjimas Vilniuje

43 Vladas Liatukas Adomas Mickevičius iš ciklo „Architektūros ir meno paminklai”

44 Semionas Gierusas (Сямëн Герус) Vilnius. Pergalės diena

45 Semionas Gierusas (Сямëн Герус) Černiachovskio paminklo atidarymas

46 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Vilnelė

47 Vincas Norkus Prie Vilnelės

48 Bronius Uogintas (jaunesn.) Vilnius

49 Kazimieras Leonardas Petkevičius Bernardinų bažnyčia

50 Autorius Nežinomas Vilniaus panorama

51 Autorius Nežinomas Vilniaus katedros aikštė

52 Juozas Algirdas Pilipavičius Vilniaus panorama

53 Adomas Galdikas Motina su vaiku

54 Jonas Mackevičius Palangos pajūris

55 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Uchtos šachtos

56 Antanas Gudaitis Palūšė

57 Jonas Buračas Žemaičių gatvė Kaune

58 Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski) Laukas

59 Algimantas Julijonas Stankevičius - Stankus Autoportretas / Pieva

60 Arvydas Šaltenis Upė (Justinui Mikučiui)

61 Arvydas Šaltenis Pašte

62 Juozapas Miliūnas Natiurmortas

63 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Profilis

64 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Dekonstrukcija

65 Leonas Katinas Dr. Vaičiulio sodyba Antalieptėje

67 Leonas Katinas Tilto statyboj. Etiudas.

68 Leonas Katinas Darbininkai. Etiudas.

69 Augustinas Savickas Sliekų kasėjas

70 Stasys Jusionis Prie seno malūno

71 Leonardas Gutauskas Be pavadinimo (Medžio morfologija)

72 Leonardas Gutauskas Pavasaris

73 Leonardas Gutauskas Juokdarys

74 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Gėlės

75 Vytenis Lingys Dienorštis Nr. 3

76 K. Buivydas Rytas. Po rūkanos bus giedra

77 Romas Dalinkevičius Nendrės

79 Genovaitė Vajegaitė-Narkevičienė Vakaras

80 Genovaitė Vajegaitė-Narkevičienė Tolimas kelias

81 Kazys Šimonis Lietuvos didžiojo kunigaikščio Mindaugo pilies griuvėsiai Naugardėlyje

82 Kazys Šimonis Žiema

83 Antanas Krištopaitis Lauksargiai

84 Vytautas Klemka Eskizas lino raižinių ciklui „Pirčiupio tragedija”

85 Bronius Murinas Sodyba

86 Vytautas Kasiulis Miško peizažas

87 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Kristus su erškėčių vainiku

88 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Motinystė

89 Ona Dokalskaitė–Paškevičienė Paroda

90 Vaclovas Rataiskis-Ratas Emu

91 Vaclovas Rataiskis-Ratas Painting I

92 Pranas Lapė Kompozicija su lapu

93 Pranas Lapė Koliažas

94 Pranas Gailius Gaidžio giedojimas

95 Pranas Gailius Jaunos merginos galva

96 Pranas Gailius Piemenėlio metamorfozė

97 Žibuntas Mikšys Kėdė ir čelė

98 Žibuntas Mikšys Waarom kultuureele reevoluutsie?

99 Algimantas Švėgžda Autoportretas

100 Algimantas Švėgžda Heine Hansen

101 Domicelė Tarabildienė Ožiukai

102 Domicelė Tarabildienė Kompozicija Nr. 1

103 Domicelė Tarabildienė Neužmušk!

104 Adomas Matuliauskas Pieta

105 Adomas Matuliauskas Šv. Jonas Nepomukas

106 Romas Klimavičius „Atokvėpis” iš ciklo „Mano bendraamžiai”

107 Romas Klimavičius Statybininkai

108 Eduardas Juchnevičius Marių kronika

109 Remigijus Treigys Apdengta kėdė

110 Mečislovas Bulaka Uoste