LXXIX Vilniaus Aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Povilas Songaila Povilas Songaila | Šv. Jurgis, drakonas ir karalaitė

2 Nepriskirtas Lietuvių liaudies medinė skulptūrinė kompozicija „Šv. Jurgis ir drakonas”

3 Nepriskirtas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Jackus“

4 Nepriskirtas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Juozapas“

5 Nepriskirtas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Agota“

6 Nepriskirtas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Rūpintojėlis“

7 Nepriskirtas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Izidorius“

8 Nepriskirtas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Rūpintojėlis“ koplytėlėje

9 Nepriskirtas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“

10 Nepriskirtas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Prisikėlęs Kristus“

11 Nepriskirtas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Kazimieras“

12 Augustinas Potockis Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Kazimieras [?]”

13 Nepriskirtas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Šv. Rokas“

14 Nepriskirtas Lietuvių liaudies medinė skulptūra „Švč. Mergelė Marija Dangaus Karalienė [?]”

15 Nepriskirtas Lietuvių liaudies medinė skulptūra: Karalaitė iš kompozicijos „Šv. Jurgis ir drakonas”

16 Nepriskirtas Nukryžiuotasis ant kryžiaus

17 Vytautas Ignas Vytautas Ignas | Pas burtininkę

18 Vytautas Ignas Vytautas Ignas | Natiurmortas su Rūpintojėliu

19 Vytautas Ignas Vytautas Ignas | Veronikos drobulė

20 Vytautas Ignas Vytautas Ignas | Juokdarių šeima

21 Vytautas Ignas Vytautas Ignas | Klouno pasaulis

22 Vytautas Ignas Vytautas Ignas | Dainininkė

23 Vytautas Ignas Vytautas Ignas | Saulės ornamentas

24 Zigmas Petravičius Zigmas Petravičius | Kauno pilies griuvėsiai

25 Kazys Šimonis Kazys Šimonis | Prie Kauno pilies griuvėsių

26 Nežinomas medžio meistras (Kaunas) Intarsija | K. Šimonio darbo „Laumė” replika

27 Kazys Šimonis Kazys Šimonis | Malda saulei

28 Kazys Šimonis Kazys Šimonis | Karalaitė su žvaigžde

29 Jonas Mackevičius Jonas Mackevičius | Upės peizažas su valtimis

30 Antanas Žmuidzinavičius Antanas Žmuidzinavičius | Sodyba po ąžuolu

31 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Motuza-Matuzevičius | Peizažas su debesim

32 Algirdas Petrulis Algirdas Petrulis | Peizažas su sodyba

33 Edvardas Malinauskas Edvardas Malinauskas | Vakarėjant

34 Pranas Janulevičius Pranas Janulevičius | Vakaras

35 Kazys Naruševičius Kazys Naruševičius | Peizažas

36 Solomonas Teitelbaumas Solomonas Teitelbaumas | Neries krantinė

37 Solomonas Teitelbaumas Solomonas Teitelbaumas | Peizažas su medžiu

38 Raimondas Savickas Raimondas Savickas | Šokis

39 Jonas Čeponis Jonas Čeponis | Gėlės

40 Bronė Mingilaitė-Uogintienė Bronė Mingilaitė | Kazio Borutos portretas

41 Mindaugas Skudutis Mindaugas Skudutis | Autoportretas

42 Leonardas Gutauskas Leonardas Gutauskas | Be pavadinimo

43 Leonardas Gutauskas Leonardas Gutauskas | Nemačiau tik savo užmigusio veido

44 Leonardas Gutauskas Leonardas Gutauskas | Portretas su žuvimi

45 Leonardas Gutauskas Leonardas Gutauskas | Mitologinis III

46 Leonardas Gutauskas Leonardas Gutauskas | Raudonos žuvytės

47 Linas Leonas Katinas Linas Katinas | Vakaras

48 Linas Leonas Katinas Linas Katinas | Be pavadinimo

49 Linas Leonas Katinas Linas Katinas | Kiemelis prie Domininkonų saulėlydyje

50 Vincas Kisarauskas Vincas Kisarauskas | [Be pavadinimo]

51 Henrikas Čerapas Henrikas Čerapas | Natiurmortas su puodeliu

52 Leopoldas Surgailis Leopoldas Surgailis | Šv. Jurgis su karalaite

53 Viačeslavas Jevdokimovas–Karmalita Karmalita | Be pavadinimo

54 Gintaras Gesevičius Gintaras Gesevičius | Triptikas „Šokis“

55 Aleksandras Vozbinas Aleksandras Vozbinas | Veidas

56 Vytenis Lingys Vytenis Lingys | Laiko statyba

57 Linas Budrys Linas Budrys | Viltis

58 Rimantas Galeckas Rimantas Galeckas | Žuvys

59 Rimas Zigmas Bičiūnas Rimas Zigmas Bičiūnas | Geltonas žiedas

60 Rimas Zigmas Bičiūnas Rimas Bičiūnas | Be pavadinimo

61 Rimas Zigmas Bičiūnas Rimas Bičiūnas | Vyno ąsotis

62 Rimas Zigmas Bičiūnas Rimas Zigmas Bičiūnas | Gundančioji

63 Rimas Zigmas Bičiūnas Rimantas Galeckas | Provanso laukai

64 Rimas Zigmas Bičiūnas Rimas Zigmas Bičiūnas | Poetas ir mūza

65 Linas Julijonas Jankus Linas Julijonas Jankus | Žvejų motobotas Drevernoj

66 Linas Julijonas Jankus Linas Julijonas Jankus | Tiltas ir jo atspindys

67 Linas Julijonas Jankus Linas Julijonas Jankus |Keliukas Bitėnų kaime

68 Vladas Karatajus Vladas Karatajus | Geltonos rožės

69 Ramunė Kmieliauskaitė Ramunė Kmieliauskaitė | Gėlės

70 Gintarė Uogintaitė (Bielskienė) Gintarė Uogintaitė | Gėlės

71 Bronius Uogintas (jaunesn.) Bronius Uogintas | Žiema Vilniuje

72 Bronius Uogintas (jaunesn.) Bronius Uogintas | Bokšto gatvė Vilniuje

73 Bronius Uogintas (jaunesn.) Rimantas Galeckas | Talat Kelpšos gatvė Vilniuje

74 Antanas Kmieliauskas Antanas Kmieliauskas | Vilniaus panorama

75 Antanas Kmieliauskas Antanas Kmieliauskas | Vienatvė

76 Adasa Skliutauskaitė Adasa Skliutauskaitė | Mergaitė

77 Adasa Skliutauskaitė Adasa Skliutauskaitė | Vasara

78 Vytautas Krasauskas Vytautas Krasauskas | Kuršių Nerijos pasaka

79 Antanas Kalvelis Antanas Kalvelis | Auksinis vabalas

80 Šarūnas Sauka Šarūnas Sauka | Salakas II

81 Auris Radzevičius Auris Radzevičius | Be pavadinimo

82 Julius Ludavičius Julius Ludavičius | Reaktorius

83 Ieva Martinaitytė–Mediodia Mediodia | Audros iškrova

84 Audrius Gražys Audrius Gražys | Mėlynos žaliuzi

85 Audrius Gražys Audrius Gražys | Far and away

86 Vilmantas Marcinkevičius Vilmantas Marcinkevičius | Raudonas kūnas

87 Egmontas Bžeskas Egmontas Bžeskas | The Game

88 Jonas Skendelis Jonas Skendelis | Traukinyje

89 Jonas Skendelis Jonas Skendelis | Nida

90 Jonas Skendelis Jonas Skendelis | Žvejai

91 Jonas Skendelis Jonas Skendelis | Bobų vasara

92 Jonas Skendelis Jonas Skendelis | Upelis

93 Jonas Skendelis Jonas Skendelis | Vilijampolės tiltas

94 Jonas Skendelis Jonas Skendelis | Žvelgianti pro langą

95 Pranas Domšaitis Pranas Domšaitis | Žiemos peizažas

96 Pranas Domšaitis Pranas Domšaitis | Lietuviškas peizažas su arkliu

97 Pranas Domšaitis Pranas Domšaitis | Trijų seserų kalvų peizažas

98 Pranas Domšaitis Pranas Domšaitis | Afrikietės

99 Česlovas Janušas Česlovas Janušas | Peizažas su gubomis

100 Antanas Rūkštelė Antanas Rūkštelė | Gubos

101 Ona Dokalskaitė–Paškevičienė Ona Dokalskaitė | Mergaitė po beržu

102 Mykolas Paškevičius Mykolas Paškevičius | Saksofonistas

103 Adomas Varnas Adomas Varnas | Vyro portretas

104 Bronius Murinas Bronius Murinas | Natiurmortas

105 Antanas Mončys Antanas Mončys | Skulptūros projektas

106 Žibuntas Mikšys Žibuntas Mikšys | Guvernantė

107 Žibuntas Mikšys Žibuntas Mikšys | Valerio

108 Žibuntas Mikšys Žibuntas Mikšys | Moteris su slibinu

109 Vytautas Kazimieras Jonynas Vytautas Jonynas | Šarlotė

110 Jehudo Epstein Jehudo Epstein | Tinklo taisymas

111 Maksas Bandas (Max Band) Maksas Bandas | Berniukas su gaubliu

112 Maksas Bandas (Max Band) Maksas Bandas | Berniukas su būgnu

113 Maksas Bandas (Max Band) Maksas Bandas | Natiurmortas su vaisiais

114 Rafaelis Chwolesas (Rafael Chwoles) Rafaelis Chvolesas | Vito gatvė

115 Rafaelis Chwolesas (Rafael Chwoles) Rafaelis Chwolesas | Miesto peizažas

116 Telesforas Valius Telesforas Valius | Šv. Sebastionas

117 Arūnas Tarabilda Arūnas Tarabilda | Subatvakaris

118 Domicelė Tarabildienė Domicelė Tarabildienė | Saulės kūdikėlis

119 Rimtautas Gibavičius Rimtautas Gibavičius | Sviediniai virš miesto

120 Virginija Kalinauskaitė Virginija Kalinauskaitė | Iš ciklo „Miestas“

121 Vytautas Bačėnas Vytautas Bačėnas | Žaliasis tiltas Vilniuje

122 Algirdas Steponavičius Algirdas Steponavičius | Naujosios statybos II

123 Birutė Žilytė Birutė Žilytė | Naujų 1969 metų atvirukas

124 Birutė Žilytė Birutė Žilytė | Mergina

125 Lili Janina Paškauskaitė Lili Janina Paškauskaitė | [Moteris]

126 Lili Janina Paškauskaitė Lili Janina Paškauskaitė | Spartakas

127 Lili Janina Paškauskaitė Lili Janina Paškauskaitė | Vaikas

128 Stasys Krasauskas Stasys Krasauskas | Rankininkė

129 Stasys Krasauskas Stasys Krasauskas | Moters gimimas

130 Stasys Krasauskas Stasys Krasauskas | Era

131 Stasys Krasauskas Stasys Krasauskas | Pakeliui su Lorka

132 Elvyra Kairiūkštytė Elvyra Kairiūkštytė | Ant lieptelio

133 Gerardas Šlektavičius Gerardas Šlektavičius | Sidabrinės versmės I

134 Algimantas Švažas Algimantas Švažas | Pamariai

135 Algimantas Švažas Algimantas Švažas | Dzūkija

136 Algimantas Švažas Algimantas Švažas | Žemaitija

137 Algimantas Švažas Algimantas Švažas | Vilnius

138 Algimantas Švažas Algimantas Švažas | Vilniaus legenda

139 Ramunė Kmieliauskaitė Ramunė Kmieliauskaitė | Vilniaus saugotojai

140 Ramunė Kmieliauskaitė Ramunė Kmieliauskaitė | Legenda

141 Ramunė Kmieliauskaitė Ramunė Kmieliauskaitė | Bazilijonų vartai

142 Petras Rauduvė Petras Rauduvė | Berniukas ir mergaitė

143 Romualdas Čarna Romualdas Čarna | Baubas

144 Antanina Ramunė Vėliuvienė Antanina Vėliuvienė | Laumės

145 Žygimantas Augustinas Žygimantas Augustinas | Atvirų durų baimė

146 Marius Liugaila Marius Liugaila | Gloria

147 Marius Liugaila Marius Liugaila | Pasiskraidymas virš miesto

148 Diana Radavičiūtė Diana Radavičiūtė | Kalnas

149 Vytautas Kalinauskas Vytautas Kalinauskas | Nue

150 Vytautas Šerys Vytautas Šerys | Kompozicija

151 Vytautas Baltramiejus Valius Vytautas Valius | Langas

152 Adasa Skliutauskaitė Adasa Skliutauskaitė | Be pavadinimo

153 Adasa Skliutauskaitė Adasa Skliutauskaitė | Ant pievelės

154 Audronė Petrašiūnaitė Audronė Petrašiūnaitė | Norėjosi šokti

155 Mikalojus Povilas Vilutis Mikalojus Povilas Vilutis | Vyras

156 Eglė Kuckaitė Eglė Kuckaitė | Be pavadinimo

157 Eglė Kuckaitė Eglė Kuckaitė | Mes girdime tai

158 Eglė Kuckaitė Eglė Kuckaitė | Kaip nenuskęsti savo ašarose

159 Jurga Ivanauskaitė Jurga Ivanauskaitė | exlibris

160 Saulė Kisarauskienė Saulė Kisarauskienė | Grafika (23 vnt.)

161 Saulė Kisarauskienė Saulė Kisarauskienė | Grafika (11 vnt.)

162 Saulė Kisarauskienė Saulė Kisarauskienė | Spalvota grafika (6 vnt.)

163 Saulė Kisarauskienė Saulė Kisarauskienė | Piešiniai (12 vnt.)

164 Vincas Kisarauskas Vincas Kisarauskas | Iliustracijos (10 vnt.)

165 Vincas Kisarauskas Vincas Kisarauskas | Grafika (14 vnt.)

166 Vincas Kisarauskas Vincas Kisarauskas | Spalvota grafika (12 vnt.)

167 Vincas Kisarauskas Vincas Kisarauskas | Piešiniai (11 vnt.)

168 Kauno kombinatas „Dailė“ Kauno kombinatas „Dailė“ | Rašalinė „Pionieriai“

169 Kauno kombinatas „Dailė“ Kauno kombinatas „Dailė“ | Rašalinė „Pirmoji mokykla“

170 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Kauno kombinatas 'Dailė' | Rašalinė „Vaikai uogautojai“

171 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Kauno kombinatas 'Dailė' | Kanklininkė

172 Kauno kombinatas „Dailė“ Kauno kombinatas „Dailė“ | Lietuvaitė

173 Kauno kombinatas „Dailė“ Kauno kombinatas „Dailė“ | Lietuvaitė

174 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Kauno kombinatas 'Dailė' | Skulptūrinė kompozicija „Nedėlios rytelį”

175 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Kauno kombinatas „Dailė“ | Gėlių laistytoja

176 Kauno kombinatas „Dailė“ Kauno kombinatas „Dailė“ | Kanklininkė

177 Kauno kombinatas „Dailė“ Kauno kombinatas „Dailė“ | Žąsų lesintoja

178 Kauno kombinatas „Dailė“ Kauno kombinatas „Dailė“ | Žąsų lesintoja

179 Kauno kombinatas „Dailė“ Kauno kombinatas „Dailė“ | Šokėjų pora

180 Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė' Kauno kombinatas 'Dailė' | Žaidžiantys vaikai

181 Kauno kombinatas „Dailė“ Kauno kombinatas „Dailė“ | Skaitantys vaikai

182 Johannes ir Josef Fischedick Kauno kombinatas „Dailė“ (?) | Skaitantys vaikai

183 Kauno kombinatas „Dailė“ Kauno kombinatas „Dailė“ | Stirnos

184 Henrikas Rudzinskas (atrib.) | Kauno kombinatas „Dailė“ Kauno kombinatas „Dailė“ | Mergaitė su avyte

185 Leonas Strioga (1930–2022) | Kauno kombinatas „Dailė” Kauno kombinatas „Dailė” | Eglė žalčių karalienė (2 vnt.)

186 Teodoras Kazimieras Valaitis (atrib., 1934–1974) | Vilniaus kombinatas „Dailė“ Vilniaus kombinatas „Dailė“ | Muzikantai

187 Bronislovas Zalensas Bronislovas Zalensas | Lietuvaitė

188 Edvardas Racevičius Edvardas Racevičius | Medžiai ir žmonės I

189 Edvardas Racevičius Edvardas Racevičius | Medžiai ir žmonės II

190 Edvardas Racevičius Edvardas Racevičius | Šešėlis

191 Autorius Nežinomas (V. Europa) Nežinomas autorius (XVII a. V. Europa) | Šv. Gertrūda

192 Theo Tobiasse Theo Tobiasse | Natiumortas

193 Bernard Charoy Bernard Charoy | Nue feminin

194 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Salvadoras Dali | Hommage à Freud

195 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Salvadoras Dali | Aurelia

196 Salvadoras Dali Pagal Salvador Dali| Laiko akis

197 Frank Meisler Frank Meisler | Šokantis chasidas

198 Alberto Giacometti Pagal Alberto Giacometti| Stovinti moteris

199 Nepriskirtas Vyriškos sąsagos (Rusija)

200 Anitra Bērziņa Anitra Bērziņa | Norviliškių pilis