XII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Juozapas Horydas Jaunos moters portretas

2 Bari Egizas (Bari Egiz) Moters ir vyro portretų eskizai

3 Bari Egizas (Bari Egiz) Mergaitės portreto eskizai

4 Konstantas Kemežys Autoportretas I

5 Konstantas Kemežys Autoportretas II

6 Konstantas Kemežys Laiškas J. Čepėnui

7 Marija Račkauskaitė Cvirkienė Karolio Račkausko-Vairo portretas

8 Alfonsas Keturka Jaunos kolūkietės portretas

9 Autorius Nežinomas (Lietuva) Mergina vasarine suknele

10 Algimantas Jonas Kuras Mergaitės portretas arkų fone

11 Stasys Jusionis Pirtyje

12 Algis Skačkauskas Šokėja pagal Edgar Degas

13 Juozas Kalinauskas Ekstazė

14 Ehudas Doras (Ehud Dor) Grožio pagavos (Beauty - Spots I), 7 eskizai

15 Vytenis Lingys Moterys

16 Vytenis Lingys Apsigaubusi moteris

17 Vytenis Lingys Laukianti

18 Dovilė Norkutė Adomas ir Lilit

19 Adomas Jacovskis Veidas ir gėlės

20 Augustinas Savickas Moteris ir vyras

21 Mikalojus Šalkauskas Pora

22 Linas Leonas Katinas Jūra

23 Juozas Bagdonas Abstrakcija

24 Alonas Štelmanas Vienatvė kelyje

25 Raimundas Mikšys Žvelgiant į dangų

26 Adomas Galdikas Miškas

27 Saulė Kisarauskienė Kompozicija I

28 Saulė Kisarauskienė Kompozicija II

29 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Natiurmortas su gėlių vazonais

30 Rimvidas Jankauskas (Kampas) Vėjuotas vakaras

31 Gustavas Pileckis (Gustav Pilecki) Senamiestis

32 Ignacas Pinkas (Ignacy Pinkas) Vilija

33 Jonas Mackevičius Kaprio miestelio prieplauka

34 Jonas Mackevičius Valtys Kaprio pakrantėje

35 Kajetonas Sklėrius Upelio fragmentas

36 Rimtas Kalpokas Valtys upelyje

37 Jonas Buračas Rytas Kauno uoste

38 Adomas Galdikas Kapinės

39 Jonas Vaitys Peizažas

40 Mošė Rozentalis (Moshe Rosenthal) Gyvenvietė prie upės

41 Stasys Ušinskas Kostiumų eskizas „Anna Gerlette” spektakliui „Kristi’s Motrher”

42 Stasys Ušinskas Kostiumų eskizas ”Keturių merginų tautiniai rūbai” spektakliui „Kristi’s Mother”

43 Pranciškus (Pranas) Porutis Rudens aušra

44 Leonardas Kazokas (Kazakevičius) Pramonės bendradarbiavimas

45 Vladas Drėma Duona

46 Kazys Šimonis Aukojimas

47 Kazys Šimonis Jūra

48 Adolfas Valeška Angelas ir Marija

49 Adolfas Valeška Apsireiškimas

50 Adolfas Valeška Vitražo projektas „Koralų pasaulis”

51 Vytautas Kasiulis Natiurmortas

52 Vytautas Kasiulis Prisiminimai

53 Jonas Rimša Raitelis

54 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Šeimos muzikantai; Gaidžio skerdimas

55 Liuda Vaineikytė Maskvos metro

56 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Iliustracijos pasakai, 5 vnt.

57 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Naujoji vilnia. Fedoro namas

58 Vincas Norkus Prie Žeimenio ežero

59 Vladas Karatajus Raitininkai I

60 Mikas J. Šileikis Žiema pro langą (Čikoga, Marketplace)

61 Juozas Algirdas Pilipavičius Onos bažnyčia nuo Užupio

62 Juozas Algirdas Pilipavičius Vakaro panorama su Trakų pilimi

63 Vytautas Baltramiejus Valius Rūpintojėlis iš ciklo ”Lietuvių liaudies meno motyvais” (1960-1980)

64 Leonardas Gutauskas Sūnus paklydėlis

65 Leonardas Gutauskas Gimimas

66 Leonardas Gutauskas Apreiškimas

67 Gediminas Pranskūnas Marija-Marija iš serijos „Lietuvos liūdesio dainos”

68 Antanas Kmieliauskas Senamiestis

69 Antanas Kmieliauskas Mylimas miestas

70 Alfonsas Keturka Miestelis

71 Julius Čepėnas Gurzufo gatvelė

72 Liuda Dagytė Kiparisai

73 Raisa Šmuriginaitė Natiurmortas su varpeliais

74 Audronė Petrašiūnaitė Langas. Atspindžiai

75 Audronė Petrašiūnaitė Viešnia

76 Janina Malinauskaitė Pasivaikščiojimas

77 Vytenis Lingys Balta drobulė

78 Giedrius Kazimierėnas Madona ir riteris

79 Kornelijus Stoškus Rytas

80 Ramunė Kmieliauskaitė Nostalgija

81 Mikalojus Povilas Vilutis Ikona

82 Mikalojus Povilas Vilutis Karalius

83 Mikalojus Povilas Vilutis Įtūžusi moteris

84 Mikalojus Povilas Vilutis Mėnesiena

85 Raimundas Sližys ...pateka blogas mėnulis...

86 Raimundas Sližys Bumerango sviedikai

87 A. Kiprin (А. Киприн) Žiemos peizažas

88 Zelma Talberga (Tālberga) Rygos miesto gatvė

89 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Aukso vilna (La Toison d‘or)

90 Viktoras Vasarelis (Viktor Vasarely) Op-artinė kompozicija

93 Autorius Nežinomas Šuo kolis

94 Adolf Rohlfs Kurapkos ir lapė

95 Autorius Nežinomas Medžioklės scena

96 Autorius Nežinomas Kačiukai

97 Autorius Nežinomas Diptikas - Kaimo peizažai

98 Arthur Flee Atodrėkis

99 L. Daykop Diptikas - Alpės

100 K. Duncan Upeliukas

101 Autorius Nežinomas (V. Europa) Porelė kalnuose

102 Autorius Nežinomas (V. Europa) Peizažas su Monblano kalnu

103 J. Rêcourt Vaikai prie prūdo

104 Autorius Nežinomas (V. Europa) Burlaiviai vakarėjant

105 Autorius Nežinomas (V. Europa) Kupetos

106 W. Marshal Miško takelis prie Cheltenhamo

107 A. Krasovskij (А. Красовский) Mergaitė krepšyje

108 Autorius Nežinomas Smuklėje

109 Autorius Nežinomas Šv. pranašo Jono Krikštytojo galvos nukirsdinimas

110 Autorius Nežinomas (Prancūzija) Natiurmortas

111 Autorius Nežinomas (Prancūzija) Chrizantemos

112 H. E. Wenski (?) Nimfa

113 Franz Johann Joseph von Reilly Magni ducatus Lithuaniae Caeterarumq...

114 Franz Johann Joseph von Reilly Des Grossherzogthums Litauen ostsüdlicher...

115 Philippas Cluveris (Philipp Cluver) Veteris et Novæ Regni Poloniæ...

116 Caspar Merian (Merian jaun.) Magni Ducatus Lithuaniae...