XII Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
6 Konstantas Kemežys Laiškas J. Čepėnui €101.37 €101.37
7 Marija Račkauskaitė Cvirkienė Karolio Račkausko-Vairo portretas €260.66 €289.62
10 Algimantas Jonas Kuras Mergaitės portretas arkų fone €275.14 €463.39
11 Stasys Jusionis Pirtyje €2201.11 €2201.11
12 Algis Skačkauskas Šokėja pagal Edgar Degas €463.39 €463.39
17 Vytenis Lingys Laukianti €347.54 €347.54
20 Augustinas Savickas Moteris ir vyras €231.70 €260.66
21 Mikalojus Šalkauskas Pora €2085.26 €2780.35
31 Gustavas Pileckis (Gustav Pilecki) Senamiestis €1303.29 €1592.91
33 Jonas Mackevičius Kaprio miestelio prieplauka €1448.10 €1621.87
34 Jonas Mackevičius Valtys Kaprio pakrantėje €1448.10 €1448.10
37 Jonas Buračas Rytas Kauno uoste €3098.93 €3895.39
38 Adomas Galdikas Kapinės €1245.37 €1592.91
39 Jonas Vaitys Peizažas €521.32 €637.16
40 Mošė Rozentalis (Moshe Rosenthal) Gyvenvietė prie upės €347.54 €637.16
41 Stasys Ušinskas Kostiumų eskizas „Anna Gerlette” spektakliui „Kristi’s Motrher” €405.47 €405.47
45 Vladas Drėma Duona €86.89 €173.77
51 Vytautas Kasiulis Natiurmortas €1911.49 €1911.49
56 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Iliustracijos pasakai, 5 vnt. €144.81 €144.81
57 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Naujoji vilnia. Fedoro namas €246.18 €246.18
60 Mikas J. Šileikis Žiema pro langą (Čikoga, Marketplace) €753.01 €753.01
61 Juozas Algirdas Pilipavičius Onos bažnyčia nuo Užupio €260.66 €260.66
62 Juozas Algirdas Pilipavičius Vakaro panorama su Trakų pilimi €260.66 €260.66
63 Vytautas Baltramiejus Valius Rūpintojėlis iš ciklo ”Lietuvių liaudies meno motyvais” (1960-1980) €1274.33 €1506.02
66 Leonardas Gutauskas Apreiškimas €1100.56 €1100.56
68 Antanas Kmieliauskas Senamiestis €217.22 €217.22
70 Alfonsas Keturka Miestelis €246.18 €246.18
73 Raisa Šmuriginaitė Natiurmortas su varpeliais €188.25 €188.25
77 Vytenis Lingys Balta drobulė €2606.58 €2606.58
79 Kornelijus Stoškus Rytas €130.33 €130.33
84 Mikalojus Povilas Vilutis Mėnesiena €202.73 €202.73
86 Raimundas Sližys Bumerango sviedikai €2027.34 €2968.61
102 Autorius Nežinomas (V. Europa) Peizažas su Monblano kalnu €260.66 €260.66
103 J. Rêcourt Vaikai prie prūdo €637.16 €637.16
114 Franz Johann Joseph von Reilly Des Grossherzogthums Litauen ostsüdlicher... €637.16 €666.13