XXV Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Mstislavas Dobužinskis Europos miestų piešinių komplektas (9 vnt.)

2 Mstislavas Dobužinskis Įvairių dokumentų ir eskizų archyvas

3 Mstislavas Dobužinskis 1911 m. kelionės po Italiją eskizų bloknotas, 57 lapai

4 Mstislavas Dobužinskis Eskizų bloknotas, 17 lapų

5 Ramazanas Krinickas Senos liepos

6 Ramazanas Krinickas Žaizdos žemės mūsų

7 Ramazanas Krinickas Prie tvenkinio

8 Ramazanas Krinickas Pamiškėje

9 Jonas Mackevičius Capri salos pakrantė

10 Juozas Mikėnas Medžiai prie ežero

11 Juozas Mikėnas Tėviškės peizažas

12 Kazys Šimonis Vieniša erdvėj

13 Kazys Šimonis Prieaušryje

14 Augustinas Savickas Susimąstęs senis

15 Augustinas Savickas Etiudas diptikui „Motina ir žemė”. II. Po taikos dangumi.

16 Alfonsas Motiejūnas Laukai

17 Pranas Paškevičius Prekybos uoste

18 Jokūbas Kazlauskas (Jankelis, Jacques Koslowsky) Laivai prieplaukoje

19 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Peizažas

20 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Rudens saulė

21 Vincas Norkus Natiurmortas su obuoliu ir kriauše

22 Vytautas Šerys Kryžkelėje

23 Vytautas Šerys Paklydimas (Vilniaus siluetai)

24 Vytautas Baltramiejus Valius Iš ciklo „Lietuvių liaudies meno motyvais”

25 Augustinas Savickas Ciklas „Idiotai”, 15 vnt.

26 Sigitas Staniūnas Be pavadinimo

27 Valentinas Antanavičius Be pavadinimo

28 Linas Leonas Katinas Mano dirbtuvė

30 Vladislovas Žilius #7 (Tėvui atminti)

31 Genovaitė Žilinskaitė Kraujo puta

32 Kazimieras Žoromskis Kompozicija

33 Marcė Katiliūtė Miške

34 Adolfas Vaičaitis Lietuviškų pasakų iliustracijų rinkinys

35 Adolfas Vaičaitis Tinklus taiso

36 Antanas Kučas Aušros vartai

37 Antanas Kučas Baltramiejaus bažnytėlė Užupyje, Vilniuje

38 Juozas Kėdainis Druskininkai

39 Stasys Krasauskas Iš ciklo „Langas”. Rytas

40 Aldona Skirutytė Lietuva brangi

41 Elena Urbaitytė (Urbaitis) 6 eskizai

42 Emanuelis Izaijas Katilius Jūros etiudas

43 Birutė Stančikaitė Rūsti šviesa. I.

44 Alfreda Venslovaitė-Gintalienė Žmogaus portretas

45 Valerijus Afanasjevas Kompozicija

46 S. Butkevičius Žalgirio mūšio (Griunvaldo) triptikas 1410-1910

47 Eduard Pietzsch Klaipėdos panorama su švyturiu

48 Richard Gebler Klaipėdos uosto krantinė

49 Wilhelm Güthlen Šv. Onos bažnyčios, Bernardinų vienuolyno ir Šv. Mykolo bažnyčios ansamblis

50 Napoleonas Orda Album Widoków gubernij Grodzieńskiej, Wileńskiej, Mińskiej, Kowieńskiej, WoÅ‚yńskiej, Podolskiej, Kijowskiej, Witebskiej i Mochilowskiej w trzech seryach

51 Stanislovas Bohušas–Siestšencevičius (Stanisław Bohusz–Siestrzeńcewicz) Be pavadinimo

52 . Vernier (dailininkas) Chodkiewicx, Grand - Général

53 Vincentas Smakauskas Žygimantas Senasis su taikos su kryžiuočiais sutartimi

54 Mykolas Podolinskis Leonas Sapiega (1557-1633)

55 Gotlybas Kislingas (Gottlieb Kißling) Stanislovas Koniecpolskis (1591-1646)

56 A. Choromański Vilniaus Katedros Šv. Kazimiero koplyčia

57 Harmenszoon van Rijn Rembrandt Clement de Jonghe portretas

58 Harmenszoon van Rijn Rembrandt Cornelius Claesz Anslo portretas

59 Harmenszoon van Rijn Rembrandt Jaunojo Haaringo portretas (Porträt des jungen Haaring)

60 Kauno meno mokyklos mokiniai Kauno meno mokyklos mokinių piešinių ir grafikos rinkinys (11 vnt.)

61 Juozas Kėdainis Archyvas: įvairūs eskizai (24 vnt.)

62 Juozas Kėdainis Albumas

63 Adolfas Vaičaitis Archyvas: įvairūs eskizai (18 vnt.)

64 Jonas Buračas 2 portretinių eskizų bloknotai

65 Kauno meno mokyklos mokiniai Kauno meno mokyklos mokinių laisvųjų kompozicijų aplankas

66 Antanas Jaroševičius Lietuvių Kryžiai. Croix Lihuaniennes

67 Boris Grigorieff Boui Bouis

68 Józefa Orańska Szymon Czechowicz / 1689-1775

69 Stanisław Witkiewicz Matejko

70 P. D. Briancev (П. Дм. Брянцев) Исторія Литовскаго государства съ древньйшихъ времен

71 Ignacy Chodźko Pamiętniki kwestarza

72 Publijus Maronas Vergilijus Aeneidos / Eneida

73 Moronobu. Harunobu. Utamaro Japanische Erotik: sechsunddreissig holzschnitte

74 Robert Didier de Vaugondy Lenkijos karalystė / Le Royaume de Pologne

75 Gerardus Mercatorius (Gerardus Mercator) Lithvania

76 Tobias Conrad Lotter Magnus Ducatus Lithuania

77 Iohann Christian Leopold Regius mons Königsberg

78 Georg Braun (leidėjas) Vilna Litvaniae metropolis

79 Georg Braun (leidėjas) Grodna