X Vilniaus aukcionas


Rezultatai

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

1 Vaclovas Rataiskis-Ratas In the open space (Paukštis emu, iš serijos „Paukščiai”)

2 Vaclovas Rataiskis-Ratas Sidabrinė naktis

3 Alfonsas Dargis Piemenėlis

4 Alfonsas Dargis Žmogus naktį

5 Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė Burlaiviai

6 Pranas Domšaitis Karu plynaukštės peizažas (Karoo, Pietų Afrika)

7 Pranas Gailius Estampas iš ciklo „Eagle Lake Story” (Erelio ežero istorija)

8 Pranas Gailius Estampas iš ciklo „D‘un bel Orient” I (Gražieji Rytai, pagal Omaro Chajamo rubajus)

9 Pranas Gailius Estampas iš ciklo „D‘un bel Orient” II (Gražieji Rytai, pagal Omaro Chajamo rubajus)

10 Pranas Gailius Nude (Moteris su vyno taure. Etiudas)

11 Pranas Gailius Estampas iš ciklo „Gegužinės”

12 Juozas Bagdonas Kompozicija

13 Adomas Galdikas Rudenėjant

14 Adomas Galdikas Peizažas

15 Vytautas Ignas Kauno kraštas, iš ciklo „Lietuva” (1977-1981)

16 Vytautas Ignas Žemaitija, iš ciklo „Lietuva” (1977-1981)

17 Vytautas Ignas Marija, iš ciklo „Lietuva” (1977-1981)

18 Vytautas Kazimieras Jonynas Kristus

19 Vytautas Kazimieras Jonynas Miške

20 Vytautas Kasiulis Plaukų šukavimas

21 Vytautas Kasiulis Dailininkas dirbtuvėje

22 Vytautas Kasiulis Skaitantis žydas prie žvakės

23 Vytautas Kasiulis Žvejai

24 Vytautas Kasiulis Gatvelė

25 Juzefa Katiliūtė Natiurmortas su ąsočiais

26 Eva Kubbos (Ieva Kubosaitytė) Kompozicija

27 Bronius Murinas Gėlės

28 Halina J. Naruševičiūtė-Žmuidzinienė Gėlių natiurmortas

29 Halina J. Naruševičiūtė-Žmuidzinienė Lelijos

30 Antanas Tamošaitis Abstrakcija

31 Antanas Tamošaitis Kregždutės

32 Antanas Tamošaitis Čiulba

33 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Pianistė

34 Elena Urbaitytė (Urbaitis) Trys figūros

35 Adomas Varnas Varnas. Ironiškas autoportretas

36 Telesforas Valius Belaukiančios, iš ciklo „Tragedija Baltijos pajūry”

37 Viktoras Vizgirda Kelias į sodybą

38 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Bulviakasis Antašavos kolūkyje

39 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Vaikai Naujojoje Vilnioje

40 Semionas Gierusas (Сямëн Герус) Raudonoji Armija išlaisvina Vilnių 1944 m.

41 Semionas Gierusas (Сямëн Герус) Vilnius. Pergalės diena

42 Semionas Gierusas (Сямëн Герус) HES „Tautų draugystė”

43 Semionas Gierusas (Сямëн Герус) Vilniaus statyba

44 Semionas Gierusas (Сямëн Герус) Geležinkelio stoties statyba

45 Semionas Gierusas (Сямëн Герус) Taikos konferencija

46 Semionas Gierusas (Сямëн Герус) Černiachovskis

47 Semionas Gierusas (Сямëн Герус) Černiachovskio paminklo atidarymas

48 Semionas Gierusas (Сямëн Герус) Černiachovskis Vilniuje

49 Semionas Gierusas (Сямëн Герус) Moters portretas

50 Stasys Ušinskas Mašinistai

51 Stasys Ušinskas Kompozicija vitražui

52 Stasys Sčesnulevičius Rugiapjūtė

53 Stasys Sčesnulevičius Eiguliai

54 Simonas Sidabras Rytmetis vasarą

55 Simonas Sidabras Interjeras

56 Simonas Sidabras Ligoninės kiemas

57 Gerardas Bagdonavičius Kaunas. Švč. Trejybės bažnyčios vartai

58 Gerardas Bagdonavičius Kražiai. Senos bažnyčios didžiosios durys

59 Izaokas Dobrinskis (Isaac Dobrinsky) Natiurmortas su gėlių vaza

60 Isabella Bindler Jūra

61 Rafaelis Chwolesas (Rafael Chwoles) Vilniaus stogai

62 Mošė Rozentalis (Moshe Rosenthal) Laivai pamaryje

63 Mošė Rozentalis (Moshe Rosenthal) Palangos tiltas

64 Mošė Rozentalis (Moshe Rosenthal) Kintų prieplauka

65 Borisas Schatzas (Boris Schatz ) Senelė

66 Samuelis Tepleris (Shmuel Tepler) Moteris su gėle

67 Janas Kačmarkievičius Vyno gėrimas antikiniu stiliumi

68 Timonas Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) Gėlės vazoje

69 Stanislawas Jakubowskis (Stanislaw Jakubowski) Legendinis piliakalnis

70 Leonas Katinas Vėlyvą rudenį

71 Eugenijus Varkulevičius Žvakės šviesoje

72 Arūnas Vaitkūnas Žydinti obelis

73 Algimantas Jonas Kuras Situacija su geltonu dangum

74 Algimantas Jonas Kuras Šakių dvaro prūdas

75 Algimantas Jonas Kuras Autobusas

76 Antanas Martinaitis Madona su kūdikiu

77 Alfonsas Motiejūnas Žiema Antakalnyje

78 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Peizažas su paukščiais

79 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Vilniaus panorama

80 Boleslovas Adomas Motuza-Matuzevičius Gėlės

81 Aleksandras Kukujevas Peizažas su tilteliu

82 Aleksandras Kukujevas Raitelis

83 Stasys Sčesnulevičius Senovės lietuvių kario paskutinė kelionė

84 Stasys Sčesnulevičius Kalėdų naktį

85 Antanas Rūkštelė A. Žmuidzinavičiaus paveikslo „Dzūkų kaimelis” (1910) kopija

86 Juozas Algirdas Pilipavičius Trakų ežerai

87 Kazys Šimonis Alyvų šakelė

88 Ignas Budrys Eglė žalčių karalienė

89 Rūta Viktorija Katiliūtė Kompozicija. Balta

90 Rūta Viktorija Katiliūtė Kompozicija. Mėlyna

91 Raimondas Regimantas Martinėnas Tauragnai, Labės ežeras

92 Raimondas Regimantas Martinėnas Apsnigtas namas

93 Raimondas Regimantas Martinėnas Palėpės aktas

94 Juzefa Čeičytė Hamletas

95 Klaudijus Petrulis The Roaring warrior II

96 Rimas Zigmas Bičiūnas Rudens flora

97 Bronius Rutkauskas Laikanti auskarą

98 Bronius Rutkauskas Vyno metas

99 Vladas Mackevičius Sėkmės magnetas

100 Vladas Mackevičius Kuriantis gyvūnas

102 Stasys Ušinskas Dekoracijų eskizas Č. Dikenso „Oliveriui Tvistui”, 1934 m.

103 Stasys Ušinskas Kostiumo eskizas „Vyras su cilindru”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 1962

104 Stasys Ušinskas Kostiumo eskizas „Vyras, laikantis cilindrą”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 1962 m.

105 Stasys Ušinskas Kostiumo eskizas „Tiroliečiai”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 1962 m.

106 Stasys Ušinskas Kostiumo eskizas „Dama, mėlyna suknia”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 1962 m.

107 Stasys Ušinskas Kostiumo eskizas „Dama su penkline”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 1962 m.

108 Stasys Ušinskas Kostiumo eskizas „Vyras su tūba”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 1962 m.

109 Stasys Ušinskas Kostiumo eskizas „Karininkas su kardu”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 1962 m.

110 Stasys Ušinskas Kostiumo eskizas „Karininkas su durklu”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 1962 m.

111 Stasys Ušinskas Kostiumo eskizas „Vyriškis žaliais rūbais”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 1962 m.

112 Stasys Ušinskas Kostiumo eskizas „Baletas - vyrai su smuiko raktais frakų atlapuose”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 19

113 Alfredas Romeris (Alfred Römer) 2 eskizai: Išmaldos prašytoja; Walerek

114 Sofija Romerienė Suktinis

115 Telesforas Kulakauskas Prieplaukos bombardavimas

116 Albina Makūnaitė Ciklas „Baladė apie Ievą”, I-V

117 Vincas Kisarauskas Ties rytojaus anga I

118 Klausantis Hendelio muzikos

119 Vytautas Šerys 1991-jų sausio 13. Eisena

120 Algimantas Švažas Triptikas „Saulės žemė", I

121 Algimantas Švažas Triptikas „Saulės žemė", II

122 Algimantas Švažas Triptikas „Saulės žemė", III

123 Saulė Kisarauskienė Prie stalo

124 Saulė Kisarauskienė Dvi sėdinčios moterys

125 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Apokalipsės raitelis (Cavalier de l‘Apocalypse)

126 Salvadoras Dali (Salvador Dali) Aukso vilna (La Toison d‘or)

127 Güntheris Ueckeris(Günther Uecker) Abstrakcija

128 Viktoras Vasarelis (Viktor Vasarely) Op-artinė kompozicija

129 Autorius Nežinomas (V. Europa) Jūros peizažas su jachta

130 Autorius Nežinomas (Lietuva) Jonas Krikštytojas krikštija Jėzų Kristų

131 Autorius Nežinomas (Lietuva) Nuėmimas nuo kryžiaus

132 E. Freese Jūra

133 Johnas Riley Wilmeris (John Riley Wilmer) Peizažas su trobele

134 N. (Rusija) Subakovas (Н. Субаковъ) Pranciškonas su vyno taure

135 Autorius Nežinomas (Rusija) Peizažas su tvorele

136 Monogramistas SP (СП) Trobelė žiemą

137 Autorius Nežinomas (Rusija) Miškas žiemą

138 . Laurie & Whittle (leidėjas) A new map of the Kingdom of Poland with its dismembered provinces and the Kingdn of Prussia

139 Gerardus Mercatorius (Gerardus Mercator) Lithva/nia

140 Nicolas Sanson d'Abbeville Partie de Lithuanie ou Sont les Palatinats de Wilna et Troki

141 Paolas Santinis (Paolo Santini) Carte de la Lithvanie Russienne qui comprend les Palatinats de Livonie, de Witebsk, de Miscislaw (..

142 Danielis Fridrichas Sotzmanas (Daniel Friedrich Sotzman) Polen Litauen und Kurland