Šiuo metu vykstantys kursai

2019 žiemos trimestras

Parsisiųsti PDF versiją

Meno istorijos mokykla

 

                                                                                                                                                                            Paskaitų tvarkaraštis: 2019 m. žiemos trimestras


Meno rinkos agentūra kviečia visus besidominčius kultūros ir vaizduojamojo meno istorija 2019 m. žiemos trimestre lankyti šiuos paskaitų ciklus:    


 Antikos kultūra ir jos recepcija Vakarų kultūroje iki šių dienų

 Lektorė – doc. dr. Audronė Kučinskienė ir kt.

 Kaunas – laikinoji sostinė

Lekt. – istorikė Erika Meškauskienė

Sav.

Data:

Antrad.

Temos:

Data:

Ketvirtad.

Temos:

I

I.08.

Paslaptingieji etruskai ir kur jų ieškoti. Ar jų meno atgarsiai gyvuoja ir po jų asimiliacijos?

I.10.

Kaunas – (ne)laikinoji sostinė. Trumpa miesto istorija nuo įkūrimo iki 1919 m. Aplinkybės, nulėmusios sostinės perkėlimą į Kauną. „Laikinumo” nulemta politika ir miesto plėtra. „Vilniaus mito” formavimasis ir jo atspindžiai tarpukario Kaune. Kada Kaunas realiai nustojo būti Lietuvos sostine?

II

I.15.

Antikinės tapybos stiliai ir technikos.

I.17.

Kauno virsmas (nuo carinės imperijos tvirtovės iki modernios tautinės valstybės sostinės). Carinis palikimas. Vandenvietė ir elektrinė, kanalizacija ir transportas, paštas ir radijas. Burmistro J. Vileišio nuopelnai. Gyventojų skaičiaus augimas ir naujos miesto plėtros tendencijos.

III

I.22.

Romėnų mozaikos: stiliai ir įvairovė, eksponavimas šiais laikais

I.24.

Kas ir kaip statė laikinąją sostinę? Architektai ir inžinieriai. Kaip formavosi Kauno „architektūrinis skonis”? Kur ir kaip gyventa? Nuo medinių daugiabučių iki privačių vilų. Valstybiniai užsakymai.

 

IV

I.29.

Politika ir ideologija Romos mene.

I.31.

Sostinės ženklai – reprezentacinės vietos, paminklai, muziejai, kapinės. Naujo panteono poreikis ir Prisikėlimo bažnyčios idėja. Kaip buvo minimos valstybinės šventės? Vytauto Didžiojo kultas. Gatvių ir vietovių pavadinimai.

V

II.05.

Meno grobstymas Antikos laikais ir vėliau.

II.07.

Laikinosios sostinės ryšiai su pasauliu. Kaip buvo atvykstama į Kauną (automobiliai, traukiniai, lėktuvai)? Turizmas ir valstybės reklama. Radijas ir paštas. Užsienio šalių ambasados – sostinės požymis.

VI

II.12.

Renesansiškas Antikos atgaivinimas: sumoderninta Antika.

Kviestinis lektorius

II.14.

Švietimas laikinojoje sostinėje. Tarpukario Lietuvos švietimo politika, jos tikslai ir rezultatai. Nuo darželių, pradinių mokyklų iki Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universiteto, meno ir sporto mokyklos. Tautinių mažumų mokyklos. Švietimo įstaigų architektūra.  

VII

II.19.

Antikos meno kolekcionavimas XVIII a.: sero Williamo Hamiltono ir sero Johno Soane kolekcijos. 


II.20.

Kauniečių pramogos. Laisvės alėja. Nuo teatrų iki kinoteatrų. Kavinės ir restoranai. Sportas. Vytauto parkas ir Zoologijos sodas. Didžiosios metų šventės, valstybinės iškilmės, paradai. „Saloninis” bendravimas

VIII

II.26.

Antikos recepcija LDK dailininkų kūryboje. Pranciškaus Smuglevičiaus atvejis.

Lekt. - dr. (hp) Rūta Janonienė

II.28.

Pramonė, prekyba ir „grožio industrija“. Pramonės raida ir pramoninė architektūra (nuo gamyklos iki Pramonės rūmų). Žemės ūkio parodos. Kuo ir kaip prekiauta laikinojoje sostinėje? Mada ir jos tendencijos. Kodėl Kaunas vadintas „mažuoju Paryžiumi”?

IX

III.05.

Antikos apropriacijos pavyzdžiai moderniajame mene. Ar egzistuoja post-Antika?

Lekt. – dr. Simona Skaisgirytė–Makselienė

III.07.

Moderniai sostinei – modernus menas. Kuo buvo puošiami naujieji interjerai? Art deco stilistika Europoje ir jos atgarsiai laikinojoje sostinėje. Žymiausi art deco menininkai.

Lekt. – dr. Simona Skaisgirytė–Makselienė

 

Išklausiusiems nemažiau 7-ių paskaitų bus išduodamas kursų baigimo pažymėjimas.

Paskaitų pradžia – 18.15 nurodytomis dienomis. Paskaitos trukmė – 1 val. 15 min. bei 15 min. klausimams ir diskusijoms. Registracijos į paskaitas nėra, paskaitos mokamos, bilieto kaina – 8 Eur.  Vietų skaičius ribotas (max. 40).

Paskaitos vyksta meno galerijoje „Kunstkamera” (Ligoninės g. 4, Vilnius)

Galimi paskaitų temų, lektorių ar datų pasikeitimai. Informacija apie tai bus skelbiama Meno rinkos agentūros Facebook profilyje „Vilniaus Aukcionas“.

 

Lektoriai:

 

dr. doc. Audronė Kučinskienė 1987 m. baigė Vilniaus universiteto Klasikinės filologijos specialybę. 2005 m. apgynė daktaro disertaciją Cicerono kalbų dialogai. Dirba VU klasikinės filologijos katedros docente, nuo 2012 m. vadovauja katedrai. Mokslinių interesų sritys: romėnų retorika, Cicerono kalbos, Romos kultūra, antikinis menas, graikų mitologija.

Erika Meškauskienė – istorikė, Vilniaus universiteto istorijos ir VDU Humanitarinių mokslų magistrė. Mokslinių interesų sritis – tarpukario Lietuva ir nacionalizmo ideologijos raida Lietuvoje. Šiuo metu dėsto istoriją ir politologiją mokykloje, taip pat Lietuvos, Europos bei Vilniaus istorijos paskaitas suaugusiems, veda istorines ekskursijas po Vilnių ir Kauną. 

dr. (hp) Rūta Janonienė – dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto Senosios dailės tyrimų skyriaus vedėja. Apgynė disertaciją tema „Jono Rustemo ir jo mokinių veikla XIX a. I pusėje“. Mokslinių tyrinėjimų pagrindinės sritys: XIX a. Lietuvos dailės istorija, Vilniaus meno mokyklos profesorių ir mokinių kūryba, pranciškonų observantų meninis palikimas Lietuvoje. Paskelbė nemažai straipsnių Lietuvos ir užsienio periodinėje menotyros spaudoje, straipsnių rinkiniuose, dalyvauja mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.