Topai

Cituojant ar pateikiant/naudojant duomenis viešojoje erdvėje būtina nurodyti informacijos šaltinį: „Vilniaus Aukciono informacija”

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 J. Vienožinskis €20720
2 G. Rossi (atrib.) €19000
3 I. Trutnevas €18500
4 J. Morkūnas €15000
5 K. Gorskis (Gurskis) €13400
6 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
7 A. Žmuidzinavičius €11846
8 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
9 P. Kalpokas €11263
10 A. Gudaitis €11000
11 K. Alchimavičius €9992
12 J. Šileika €8800
13 J. Rimša €7299
14 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
15 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
16 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
17 J. Švažas €6698
18 J. Čeponis €6155
19 A. Cuberlé €5900
20 K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €5200
21 P. Domšaitis €5158
22 E. Lindhardt - Conradsen €4924
23 D. Joy €4779
24 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
25 V. Kairiūkštis €4411
26 B. Zalensas €4344
27 V. Eidukevičius €4300
28 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
29 S. Kuzma €4000
30 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
31 B. Murinas €3553
32 A. Šaltenis €3538
33 N. Flensburgensis €3300
34 M. Van Cuyck €3200
35 A. Zavišaitė €3154
36 V. Kasiulis €2978
37 A. Bekeris (August Becker) €2925
38 V. Ciplijauskas €2900
39 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
40 K. Šimonis €2804
41 N. Arbit Blatas €2785
42 V. Pakalnis €2780
43 R. Jankauskas (Kampas) €2774
44 N. Arbit Blatas (atrib.) €2650
45 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
46 R. Čeponis €2600
47 K. Žoromskis €2558
48 N. (XIX a., Centrinė Europa) €2500
49 V. Paukštė €2491
50 A. Martinaitis €2448
51 J. Mackevičius €2441
52 R. Katiliūtė €2433
53 H. Pauwels €2400
54 P. Smuglevičius €2375
55 V. Antanavičius €2363
56 A. Griškevičius €2350
57 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
58 A. Galdikas €2286
59 R. Sližys €2233
60 M. Šalkauskas €2216
61 P. Tarabilda €2200
62 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
63 K. Sklėrius €2196
64 R. Krinickas €2187
65 A. Rūkštelė €2179
66 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
67 E. Varkulevičius €2085
68 F. Ušinskaitė €2064
69 N. autorius €2050
70 G. Braun (leidėjas) €2027
71 A. Morin €1998
72 C. Knauf €1997
73 V. Žilius €1996
74 J. Vilčinskis €1991
75 M. Dobužinskis €1969
76 Z. Petravičius €1915
77 P. Vaitiekūnas €1890
78 G. Kazimierėnas €1865
79 L. Tuleikis €1862
80 P. Kremenis (Pinchus Krémègne) €1800
81 E. Marčiulionienė €1800
82 A. Stasiulevičius €1781
83 H. Dienz €1755
84 A. Valeška €1752
85 V. Gečas €1750
86 M. Bandas (Max Band) €1742
87 A. Motiejūnas €1739
88 V. Dilka €1693
89 J. Endriušaitis (Johannes Endruschat) €1651
90 S. Veiverytė €1641
91 P. Gailius €1630
92 H. Harländeris (Hans Harländer) €1627
93 C. Faustas (Carl Faust) €1622
94 P. Griušys €1622
95 K. Zapkus €1612
96 G. Pileckis (Gustav Pilecki) €1593
97 K. Dereškevičius €1577
98 V. Kisarauskas €1565
99 J. Dzevaltauskas (Jan Gintowt-Dziewałtowski) €1564
100 A. Poška €1550
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €248758 21
2 K. Šimonis €151418 54
3 V. Kasiulis €128075 43
4 J. Čeponis €123106 20
5 P. Kalpokas €101367 9
6 A. Galdikas €100597 44
7 J. Vienožinskis €82881 4
8 J. Rimša €51090 7
9 R. Jankauskas (Kampas) €47154 17
10 G. Rossi (atrib.) €38000 2
11 N. Arbit Blatas €33415 12
12 R. Sližys €31259 14
13 L. Katinas €30424 24
14 J. Buračas €30176 45
15 V. Kisarauskas €29735 19
16 M. Dobužinskis €29536 15
17 J. Mackevičius €29289 12
18 K. Gorskis (Gurskis) €26800 2
19 J. Vaitys €24695 32
20 A. Gudaitis €22000 2
21 A. Šaltenis €21228 6
22 P. Gailius €21195 13
23 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
24 P. Domšaitis €20633 4
25 J. Švažas €20093 3
26 K. Alchimavičius €19984 2
27 V. Norkus €19245 43
28 L. Katinas €18791 13
29 I. Trutnevas €18500 1
30 S. Krasauskas €18156 12
31 K. Žoromskis €17909 7
32 A. Nežinomas €16258 36
33 . Janušas €16257 11
34 A. Varnas €15431 11
35 A. Petrulis €15288 16
36 A. Rūkštelė €15251 7
37 J. Morkūnas €15000 1
38 A. Martinaitis €14690 6
39 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
40 V. Žilius €13969 7
41 V. Kairiūkštis €13234 3
42 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
43 L. Gutauskas €11985 14
44 A. Mončys €11951 8
45 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
46 V. Lingys €11231 8
47 S. Gračiovas €10944 26
48 B. Murinas €10658 3
49 A. Savickas €10628 12
50 S. Eidrigevičius €10433 10
51 A. Skačkauskas €9794 9
52 V. Antanavičius €9450 4
53 N. €9018 39
54 A. Stasiulevičius €8904 5
55 A. Švėgžda €8839 9
56 J. Šileika €8800 1
57 M. Bandas (Max Band) €8710 5
58 V. Kosciuška €8465 11
59 P. Lapė €8153 10
60 R. Bičiūnas €8104 10
61 V. Zalensienė €8083 7
62 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
63 . Znamerovskis (Czesław Znamierowski) €7619 14
64 B. Motuza-Matuzevičius €7615 25
65 L. Tuleikis €7449 4
66 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
67 A. Griškevičius €7050 3
68 A. Motiejūnas €6957 4
69 V. Jonynas €6766 15
70 V. Ignas €6606 10
71 K. Sklėrius €6589 3
72 A. Zavišaitė €6307 2
73 S. Teitelbaumas €6271 7
74 S. Jusionis €6174 7
75 J. Bagdonas €6102 5
76 J. Mackonis-Mackevičius €6036 9
77 C. Knauf €5991 3
78 J. Lipchitz €5932 7
79 I. Piekuras €5909 6
80 A. Cuberlé €5900 1
81 P. Vaitiekūnas €5670 3
82 M. Skudutis €5422 5
83 A. Valeška €5257 3
84 E. Urbaitytė (Urbaitis) €5244 5
85 K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €5200 1
86 V. Dilka €5080 3
87 V. Paukštė €4981 2
88 S. Butkevičius €4938 19
89 S. Veiverytė €4924 3
90 E. Lindhardt - Conradsen €4924 1
91 K. Zapkus €4837 3
92 B. Mingilaitė - Uogintienė €4813 4
93 D. Joy €4779 1
94 K. Dereškevičius €4730 3
95 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600 1
96 B. Jamontas (Bronislaw Jamontt) €4451 3
97 M. Šalkauskas €4431 2
98 R. Gibavičius €4416 11
99 R. Krinickas €4373 2
100 B. Zalensas €4344 1
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
3 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
4 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
5 Lietuvą palikus V. Kasiulis €22750.00
6 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
7 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
8 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
9 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
10 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
11 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
12 Si vis pacem, para bellum [Jei nori taikos, ruoškis karui] [Laiko alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
13 Bakchantės [Derliaus alegorija] G. Rossi (atrib.) €19000.00
14 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
15 Rastinukas│Подкидышъ I. Trutnevas €18500.00
16 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
17 Indėnų šventė J. Rimša €17500.00
18 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
19 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
20 Peizažas su upeliu P. Kalpokas €16500.00
21 Ruduo prie Nemuno A. Galdikas €15750.00
22 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
23 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
24 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
25 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
26 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
27 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
28 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
29 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
30 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
31 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
32 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
33 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
34 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
35 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
36 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
37 Merginos su šiaudine skrybėlaite portretas K. Gorskis (Gurskis) €9800.00
38 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
39 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
40 Žvejas V. Kasiulis €9300.00
41 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
42 Seni vartai J. Čeponis €9100.00
43 Laivai J. Čeponis €8900.00
44 Indėnų šventė J. Rimša €8800.00
45 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
46 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
47 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
48 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
49 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
50 Mergina J. Čeponis €8300.00
51 Peizažas su pakrantės namu ir valtimis V. Kasiulis €8109.36
52 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
53 Ruduo J. Čeponis €7900.00
54 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
55 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
56 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
57 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
58 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
59 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
60 Palūšė J. Čeponis €7530.12
61 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
62 Upė saulėleidyje A. Žmuidzinavičius €7240.50
63 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
64 Vasara V. Žilius €7240.50
65 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
66 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
67 Uostas N. Arbit Blatas €6950.88
68 Vakaras J. Čeponis €6900.00
69 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
70 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
71 Poilsis Juodkrantėje A. Žmuidzinavičius €6400.00
72 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
73 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
74 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
75 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
76 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
77 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
78 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
79 Porà V. Kasiulis €5800.00
80 Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore) P. Kalpokas €5792.40
81 Jūra mėnesienoje . Janušas €5647.59
82 Senamiestis žiemą J. Čeponis €5502.78
83 Be pavadinimo K. Žoromskis €5502.78
84 Saulėleidis A. Žmuidzinavičius €5400.00
85 Iš ciklo „Hauteur d’ ombre“ P. Gailius €5400.00
86 Natiurmortas su gėlėmis, kriaušėmis ir liaudies skulptūrėlėmis A. Galdikas €5213.16
87 Meilė V. Kasiulis €5200.00
88 Berniukas su kortiku R. Sližys €5200.00
89 Rudens etiudas J. Švažas €5200.00
90 Žvėris V. Antanavičius €5200.00
91 Dobelė (sapnas apie močiutę kareivinėse) P. Vaitiekūnas €5200.00
92 Simbolistinis peizažas [Tarpeklis kalnuose] K. Stabrauskas (Stabrovskis, lenk. Kazimierz Stabrowski) €5200.00
93 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €5068.35
94 Žvejų laiveliai Nordsjællande E. Lindhardt - Conradsen €4923.54
95 Brazilka J. Vaitys €4923.54
96 Sodyba B. Murinas €4923.54
97 Šokanti pora V. Kasiulis €4900.00
98 Natiurmortas su vaisiais A. Švėgžda €4900.00
99 Miško properša A. Žmuidzinavičius €4900.00
100 Moteris J. Čeponis €4900.00
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM