Topai

Cituojant ar pateikiant/naudojant duomenis viešojoje erdvėje būtina nurodyti informacijos šaltinį: „Vilniaus Aukciono informacija”

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 J. Vienožinskis €20720
2 I. Trutnevas €18500
3 K. Gorskis (Gurskis) €17000
4 J. Morkūnas €15000
5 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
6 A. Žmuidzinavičius €11846
7 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
8 P. Kalpokas €11263
9 A. Gudaitis €11000
10 K. Alchimavičius €9992
11 J. Šileika €8800
12 J. Rimša €7299
13 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
14 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
15 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
16 J. Švažas €6698
17 J. Čeponis €6155
18 A. Cuberlé €5900
19 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5200
20 P. Domšaitis €5158
21 E. Lindhardt - Conradsen €4924
22 D. Joy €4779
23 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
24 V. Kairiūkštis €4411
25 B. Zalensas €4344
26 V. Eidukevičius €4300
27 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
28 S. Kuzma €4000
29 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
30 B. Murinas €3553
31 A. Šaltenis €3538
32 N. Flensburgensis €3300
33 M. Van Cuyck €3200
34 A. Zavišaitė €3154
35 V. Kasiulis €3026
36 A. Bekeris (August Becker) €2925
37 V. Ciplijauskas €2900
38 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
39 N. Arbit Blatas €2838
40 K. Šimonis €2829
41 V. Pakalnis €2780
42 P. Vaitiekūnas €2770
43 R. Jankauskas (Kampas) €2697
44 N. Arbit Blatas (atrib.) €2650
45 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
46 R. Čeponis €2600
47 K. Žoromskis €2558
48 N. (XIX a., Centrinė Europa) €2500
49 V. Paukštė €2491
50 J. Mackevičius €2441
51 R. Katiliūtė €2433
52 A. Martinaitis €2428
53 H. Pauwels €2400
54 P. Smuglevičius €2375
55 V. Antanavičius €2363
56 A. Griškevičius €2350
57 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
58 A. Galdikas €2317
59 R. Sližys €2233
60 M. Šalkauskas €2216
61 P. Tarabilda €2200
62 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
63 K. Sklėrius €2196
64 R. Krinickas €2187
65 A. Rūkštelė €2179
66 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
67 E. Varkulevičius €2085
68 V. Žilius €2078
69 F. Ušinskaitė €2064
70 N. autorius €2050
71 G. Braun (leidėjas) €2027
72 A. Morin €1998
73 C. Knauf €1997
74 J. Vilčinskis €1991
75 M. Dobužinskis €1969
76 Z. Petravičius €1915
77 G. Kazimierėnas €1865
78 L. Tuleikis €1862
79 P. Kremenis (Pinchus Krémègne) €1800
80 E. Marčiulionienė €1800
81 A. Stasiulevičius €1781
82 H. Dienz €1755
83 A. Valeška €1752
84 V. Gečas €1750
85 M. Bandas (Max Band) €1742
86 A. Motiejūnas €1739
87 V. Dilka €1693
88 J. Endriušaitis (Johannes Endruschat) €1651
89 S. Veiverytė €1641
90 P. Gailius €1630
91 H. Harländeris (Hans Harländer) €1627
92 P. Griušys €1622
93 C. Faustas (Carl Faust) €1622
94 K. Zapkus €1612
95 G. Pileckis (Gustav Pilecki) €1593
96 K. Dereškevičius €1577
97 V. Kisarauskas €1565
98 J. Dzevaltauskas (Jan Gintowt-Dziewałtowski) €1564
99 A. Poška €1550
100 S. Krasauskas €1513
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €248758 21
2 K. Šimonis €149918 53
3 V. Kasiulis €127095 42
4 J. Čeponis €123106 20
5 P. Kalpokas €101367 9
6 A. Galdikas €99637 43
7 J. Vienožinskis €82881 4
8 J. Rimša €51090 7
9 R. Jankauskas (Kampas) €43154 16
10 R. Sližys €31259 14
11 N. Arbit Blatas €31215 11
12 L. Katinas €30424 24
13 J. Buračas €30176 45
14 V. Kisarauskas €29735 19
15 M. Dobužinskis €29536 15
16 J. Mackevičius €29289 12
17 J. Vaitys €24275 31
18 A. Gudaitis €22000 2
19 A. Šaltenis €21228 6
20 P. Gailius €21195 13
21 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
22 P. Domšaitis €20633 4
23 J. Švažas €20093 3
24 K. Alchimavičius €19984 2
25 V. Norkus €19245 43
26 L. Katinas €18791 13
27 I. Trutnevas €18500 1
28 S. Krasauskas €18156 12
29 K. Žoromskis €17909 7
30 K. Gorskis (Gurskis) €17000 1
31 A. Nežinomas €16258 36
32 . Janušas €16257 11
33 A. Varnas €15431 11
34 A. Rūkštelė €15251 7
35 A. Petrulis €15188 15
36 J. Morkūnas €15000 1
37 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
38 V. Kairiūkštis €13234 3
39 V. Žilius €12469 6
40 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
41 A. Martinaitis €12140 5
42 L. Gutauskas €11985 14
43 A. Mončys €11951 8
44 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
45 V. Lingys €11231 8
46 S. Gračiovas €10694 25
47 B. Murinas €10658 3
48 A. Savickas €10628 12
49 V. Antanavičius €9450 4
50 A. Stasiulevičius €8904 5
51 A. Švėgžda €8839 9
52 J. Šileika €8800 1
53 M. Bandas (Max Band) €8710 5
54 N. €8628 36
55 V. Kosciuška €8465 11
56 P. Lapė €8153 10
57 V. Zalensienė €8083 7
58 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
59 S. Eidrigevičius €7683 8
60 . Znamerovskis (Czesław Znamierowski) €7619 14
61 B. Motuza-Matuzevičius €7615 25
62 L. Tuleikis €7449 4
63 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
64 A. Skačkauskas €7094 7
65 A. Griškevičius €7050 3
66 A. Motiejūnas €6957 4
67 V. Jonynas €6766 15
68 V. Ignas €6606 10
69 K. Sklėrius €6589 3
70 A. Zavišaitė €6307 2
71 S. Teitelbaumas €6271 7
72 S. Jusionis €6174 7
73 J. Bagdonas €6102 5
74 J. Mackonis-Mackevičius €6036 9
75 C. Knauf €5991 3
76 I. Piekuras €5909 6
77 A. Cuberlé €5900 1
78 R. Bičiūnas €5654 8
79 P. Vaitiekūnas €5540 2
80 M. Skudutis €5422 5
81 A. Valeška €5257 3
82 E. Urbaitytė (Urbaitis) €5244 5
83 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5200 1
84 V. Dilka €5080 3
85 V. Paukštė €4981 2
86 J. Lipchitz €4962 5
87 ,. , €4938 19
88 E. Lindhardt - Conradsen €4924 1
89 S. Veiverytė €4924 3
90 K. Zapkus €4837 3
91 B. Mingilaitė - Uogintienė €4813 4
92 D. Joy €4779 1
93 K. Dereškevičius €4730 3
94 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600 1
95 B. Jamontas (Bronislaw Jamontt) €4451 3
96 M. Šalkauskas €4431 2
97 R. Krinickas €4373 2
98 B. Zalensas €4344 1
99 V. Eidukevičius €4300 1
100 J. Mikėnas €4200 6
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
3 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
4 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
5 Lietuvą palikus V. Kasiulis €22750.00
6 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
7 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
8 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
9 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
10 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
11 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
12 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
13 Rastinukas│Подкидышъ I. Trutnevas €18500.00
14 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
15 Indėnų šventė J. Rimša €17500.00
16 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
17 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
18 Peizažas su upeliu P. Kalpokas €16500.00
19 Ruduo prie Nemuno A. Galdikas €15750.00
20 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
21 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
22 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
23 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
24 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
25 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
26 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
27 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
28 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
29 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
30 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
31 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
32 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
33 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
34 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
35 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
36 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
37 Žvejas V. Kasiulis €9300.00
38 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
39 Seni vartai J. Čeponis €9100.00
40 Laivai J. Čeponis €8900.00
41 Indėnų šventė J. Rimša €8800.00
42 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
43 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
44 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
45 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
46 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
47 Mergina J. Čeponis €8300.00
48 Peizažas su pakrantės namu ir valtimis V. Kasiulis €8109.36
49 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
50 Ruduo J. Čeponis €7900.00
51 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
52 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
53 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
54 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
55 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
56 Palūšė J. Čeponis €7530.12
57 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
58 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
59 Vasara V. Žilius €7240.50
60 Upė saulėleidyje A. Žmuidzinavičius €7240.50
61 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
62 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
63 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
64 Uostas N. Arbit Blatas €6950.88
65 Vakaras J. Čeponis €6900.00
66 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
67 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
68 Poilsis Juodkrantėje A. Žmuidzinavičius €6400.00
69 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
70 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
71 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
72 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
73 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
74 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
75 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
76 Porà V. Kasiulis €5800.00
77 Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore) P. Kalpokas €5792.40
78 Jūra mėnesienoje . Janušas €5647.59
79 Senamiestis žiemą J. Čeponis €5502.78
80 Be pavadinimo K. Žoromskis €5502.78
81 Saulėleidis A. Žmuidzinavičius €5400.00
82 Iš ciklo „Hauteur d’ ombre“ P. Gailius €5400.00
83 Natiurmortas su gėlėmis, kriaušėmis ir liaudies skulptūrėlėmis A. Galdikas €5213.16
84 Simbolistinis peizažas [Tarpeklis kalnuose] K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5200.00
85 Berniukas su kortiku R. Sližys €5200.00
86 Meilė V. Kasiulis €5200.00
87 Dobelė (sapnas apie močiutę kareivinėse) P. Vaitiekūnas €5200.00
88 Rudens etiudas J. Švažas €5200.00
89 Žvėris V. Antanavičius €5200.00
90 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €5068.35
91 Žvejų laiveliai Nordsjællande E. Lindhardt - Conradsen €4923.54
92 Brazilka J. Vaitys €4923.54
93 Sodyba B. Murinas €4923.54
94 Moteris J. Čeponis €4900.00
95 Žvejas V. Kasiulis €4900.00
96 Šokanti pora V. Kasiulis €4900.00
97 Grybautoja A. Galdikas €4900.00
98 Natiurmortas su vaisiais A. Švėgžda €4900.00
99 Miško properša A. Žmuidzinavičius €4900.00
100 Upė (Justinui Mikučiui) A. Šaltenis €4865.62
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM