Topai

Cituojant ar pateikiant/naudojant duomenis viešojoje erdvėje būtina nurodyti informacijos šaltinį: „Vilniaus Aukciono informacija”

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 J. Vienožinskis €20720
2 I. Trutnevas €18500
3 K. Gorskis (Gurskis) €17000
4 J. Morkūnas €15000
5 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
6 A. Žmuidzinavičius €11846
7 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
8 P. Kalpokas €11263
9 A. Gudaitis €11000
10 K. Alchimavičius €9992
11 J. Šileika €8800
12 J. Rimša €7299
13 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
14 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
15 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
16 J. Švažas €6698
17 J. Čeponis €6492
18 A. Cuberlé €5900
19 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5200
20 P. Domšaitis €5158
21 E. Lindhardt - Conradsen €4924
22 D. Joy €4779
23 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
24 V. Kairiūkštis €4411
25 B. Zalensas €4344
26 V. Eidukevičius €4300
27 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
28 S. Kuzma €4000
29 A. Zavišaitė €3707
30 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
31 B. Murinas €3553
32 A. Šaltenis €3538
33 N. Flensburgensis €3300
34 M. Van Cuyck €3200
35 A. Bekeris (August Becker) €2925
36 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
37 N. Arbit Blatas €2838
38 K. Šimonis €2833
39 V. Pakalnis €2780
40 P. Vaitiekūnas €2770
41 V. Kasiulis €2708
42 R. Jankauskas (Kampas) €2697
43 N. Arbit Blatas (atrib.) €2650
44 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
45 R. Čeponis €2600
46 K. Žoromskis €2558
47 N. (XIX a., Centrinė Europa) €2500
48 V. Paukštė €2491
49 J. Mackevičius €2441
50 R. Katiliūtė €2433
51 A. Martinaitis €2428
52 H. Pauwels €2400
53 P. Smuglevičius €2375
54 V. Antanavičius €2363
55 A. Griškevičius €2350
56 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
57 V. Dilka €2300
58 R. Sližys €2233
59 M. Šalkauskas €2216
60 P. Tarabilda €2200
61 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
62 K. Sklėrius €2196
63 R. Krinickas €2187
64 A. Rūkštelė €2179
65 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
66 E. Varkulevičius €2085
67 V. Žilius €2078
68 A. Galdikas €2069
69 F. Ušinskaitė €2064
70 N. autorius €2050
71 G. Braun (leidėjas) €2027
72 A. Stasiulevičius €2021
73 A. Morin €1998
74 C. Knauf €1997
75 J. Vilčinskis €1991
76 M. Dobužinskis €1969
77 Z. Petravičius €1915
78 G. Kazimierėnas €1865
79 L. Tuleikis €1862
80 E. Marčiulionienė €1800
81 H. Dienz €1755
82 A. Valeška €1752
83 V. Gečas €1750
84 M. Bandas (Max Band) €1742
85 A. Motiejūnas €1739
86 J. Endriušaitis (Johannes Endruschat) €1651
87 S. Veiverytė €1641
88 V. Kisarauskas €1630
89 P. Gailius €1630
90 H. Harländeris (Hans Harländer) €1627
91 P. Griušys €1622
92 C. Faustas (Carl Faust) €1622
93 K. Zapkus €1612
94 G. Pileckis (Gustav Pilecki) €1593
95 J. Dzevaltauskas (Jan Gintowt-Dziewałtowski) €1564
96 A. Poška €1550
97 S. Krasauskas €1513
98 H. Richter €1506
99 V. Valius €1506
100 R. Kalpokas (atrib.) €1500
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €248758 21
2 K. Šimonis €147318 52
3 J. Čeponis €116856 18
4 P. Kalpokas €101367 9
5 V. Kasiulis €97485 36
6 J. Vienožinskis €82881 4
7 A. Galdikas €82777 40
8 J. Rimša €51090 7
9 R. Jankauskas (Kampas) €43154 16
10 R. Sližys €31259 14
11 N. Arbit Blatas €31215 11
12 J. Buračas €30176 45
13 M. Dobužinskis €29536 15
14 L. Katinas €29444 23
15 V. Kisarauskas €29345 18
16 J. Mackevičius €29289 12
17 A. Gudaitis €22000 2
18 J. Vaitys €21975 25
19 A. Šaltenis €21228 6
20 P. Gailius €21195 13
21 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
22 P. Domšaitis €20633 4
23 J. Švažas €20093 3
24 K. Alchimavičius €19984 2
25 I. Trutnevas €18500 1
26 S. Krasauskas €18156 12
27 L. Katinas €17911 12
28 K. Žoromskis €17909 7
29 V. Norkus €17085 39
30 K. Gorskis (Gurskis) €17000 1
31 A. Nežinomas €16258 36
32 . Janušas €16257 11
33 A. Varnas €15431 11
34 A. Rūkštelė €15251 7
35 J. Morkūnas €15000 1
36 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
37 V. Kairiūkštis €13234 3
38 V. Žilius €12469 6
39 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
40 A. Martinaitis €12140 5
41 A. Petrulis €12088 13
42 L. Gutauskas €11635 13
43 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
44 V. Lingys €11231 8
45 S. Gračiovas €10694 25
46 B. Murinas €10658 3
47 A. Savickas €10628 12
48 V. Antanavičius €9450 4
49 J. Šileika €8800 1
50 M. Bandas (Max Band) €8710 5
51 A. Švėgžda €8669 8
52 V. Kosciuška €8465 11
53 P. Lapė €8153 10
54 A. Stasiulevičius €8084 4
55 V. Zalensienė €8083 7
56 N. €8058 33
57 A. Mončys €8051 7
58 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
59 S. Eidrigevičius €7683 8
60 . Znamerovskis (Czesław Znamierowski) €7619 14
61 B. Motuza-Matuzevičius €7615 25
62 L. Tuleikis €7449 4
63 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
64 A. Skačkauskas €7094 7
65 A. Griškevičius €7050 3
66 A. Motiejūnas €6957 4
67 V. Jonynas €6766 15
68 K. Sklėrius €6589 3
69 S. Teitelbaumas €6271 7
70 S. Jusionis €6174 7
71 V. Ignas €6116 9
72 J. Bagdonas €6102 5
73 J. Mackonis-Mackevičius €6036 9
74 C. Knauf €5991 3
75 A. Cuberlé €5900 1
76 P. Vaitiekūnas €5540 2
77 A. Valeška €5257 3
78 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5200 1
79 V. Paukštė €4981 2
80 J. Lipchitz €4962 5
81 ,. , €4938 19
82 S. Veiverytė €4924 3
83 E. Lindhardt - Conradsen €4924 1
84 K. Zapkus €4837 3
85 D. Joy €4779 1
86 V. Dilka €4600 2
87 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600 1
88 B. Jamontas (Bronislaw Jamontt) €4451 3
89 M. Šalkauskas €4431 2
90 R. Krinickas €4373 2
91 E. Urbaitytė (Urbaitis) €4344 4
92 B. Zalensas €4344 1
93 V. Eidukevičius €4300 1
94 J. Mikėnas €4200 6
95 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199 1
96 F. Ušinskaitė €4128 2
97 H. Čerapas €4084 3
98 M. Skudutis €4062 3
99 N. Valadkevičiūtė €4060 9
100 S. Kuzma €4000 1
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
3 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
4 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
5 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
6 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
7 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
8 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
9 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
10 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
11 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
12 Rastinukas│Подкидышъ I. Trutnevas €18500.00
13 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
14 Indėnų šventė J. Rimša €17500.00
15 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
16 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
17 Peizažas su upeliu P. Kalpokas €16500.00
18 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
19 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
20 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
21 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
22 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
23 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
24 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
25 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
26 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
27 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
28 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
29 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
30 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
31 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
32 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
33 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
34 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
35 Žvejas V. Kasiulis €9300.00
36 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
37 Seni vartai J. Čeponis €9100.00
38 Laivai J. Čeponis €8900.00
39 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
40 Indėnų šventė J. Rimša €8800.00
41 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
42 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
43 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
44 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
45 Mergina J. Čeponis €8300.00
46 Peizažas su pakrantės namu ir valtimis V. Kasiulis €8109.36
47 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
48 Ruduo J. Čeponis €7900.00
49 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
50 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
51 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
52 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
53 Palūšė J. Čeponis €7530.12
54 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
55 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
56 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
57 Vasara V. Žilius €7240.50
58 Upė saulėleidyje A. Žmuidzinavičius €7240.50
59 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
60 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
61 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
62 Uostas N. Arbit Blatas €6950.88
63 Vakaras J. Čeponis €6900.00
64 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
65 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
66 Poilsis Juodkrantėje A. Žmuidzinavičius €6400.00
67 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
68 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
69 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
70 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
71 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
72 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
73 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
74 Porà V. Kasiulis €5800.00
75 Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore) P. Kalpokas €5792.40
76 Jūra mėnesienoje . Janušas €5647.59
77 Senamiestis žiemą J. Čeponis €5502.78
78 Be pavadinimo K. Žoromskis €5502.78
79 Saulėleidis A. Žmuidzinavičius €5400.00
80 Iš ciklo „Hauteur d’ ombre“ P. Gailius €5400.00
81 Natiurmortas su gėlėmis, kriaušėmis ir liaudies skulptūrėlėmis A. Galdikas €5213.16
82 Berniukas su kortiku R. Sližys €5200.00
83 Žvėris V. Antanavičius €5200.00
84 Rudens etiudas J. Švažas €5200.00
85 Simbolistinis peizažas [Tarpeklis kalnuose] K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5200.00
86 Dobelė (sapnas apie močiutę kareivinėse) P. Vaitiekūnas €5200.00
87 Meilė V. Kasiulis €5200.00
88 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €5068.35
89 Žvejų laiveliai Nordsjællande E. Lindhardt - Conradsen €4923.54
90 Sodyba B. Murinas €4923.54
91 Brazilka J. Vaitys €4923.54
92 Žvejas V. Kasiulis €4900.00
93 Moteris J. Čeponis €4900.00
94 Grybautoja A. Galdikas €4900.00
95 Natiurmortas su vaisiais A. Švėgžda €4900.00
96 Miško properša A. Žmuidzinavičius €4900.00
97 Upė (Justinui Mikučiui) A. Šaltenis €4865.62
98 Burlaivis prie molo D. Joy €4778.73
99 Svajonių miestas K. Šimonis €4778.73
100 Vilnius J. Čeponis €4778.73
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM