Topai

Cituojant ar pateikiant/naudojant duomenis viešojoje erdvėje būtina nurodyti informacijos šaltinį: „Vilniaus Aukciono informacija”

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 J. Vienožinskis €20720
2 I. Trutnevas €18500
3 K. Gorskis (Gurskis) €17000
4 J. Morkūnas €15000
5 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
6 A. Žmuidzinavičius €11846
7 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
8 A. Gudaitis €11000
9 P. Kalpokas €10608
10 K. Alchimavičius €9992
11 J. Šileika €8800
12 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
13 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
14 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
15 J. Švažas €6698
16 J. Čeponis €6477
17 J. Rimša €6018
18 A. Cuberlé €5900
19 V. Kairiūkštis €5867
20 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5200
21 P. Domšaitis €5158
22 E. Lindhardt - Conradsen €4924
23 D. Joy €4779
24 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
25 B. Zalensas €4344
26 V. Eidukevičius €4300
27 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
28 S. Kuzma €4000
29 A. Zavišaitė €3707
30 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
31 B. Murinas €3553
32 A. Šaltenis €3538
33 N. Flensburgensis €3300
34 M. Van Cuyck €3200
35 A. Bekeris (August Becker) €2925
36 K. Šimonis €2918
37 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
38 N. Arbit Blatas €2838
39 V. Pakalnis €2780
40 P. Vaitiekūnas €2770
41 R. Jankauskas (Kampas) €2697
42 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
43 V. Kasiulis €2602
44 R. Čeponis €2600
45 K. Žoromskis €2558
46 N. (XIX a., Centrinė Europa) €2500
47 V. Paukštė €2491
48 R. Katiliūtė €2433
49 A. Martinaitis €2428
50 H. Pauwels €2400
51 P. Smuglevičius €2375
52 J. Mackevičius €2344
53 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
54 V. Dilka €2300
55 A. Rūkštelė €2292
56 H. Dienz €2259
57 R. Sližys €2233
58 M. Šalkauskas €2216
59 P. Tarabilda €2200
60 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
61 K. Sklėrius €2196
62 A. Galdikas €2190
63 R. Krinickas €2187
64 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
65 E. Varkulevičius €2085
66 V. Žilius €2078
67 F. Ušinskaitė €2064
68 N. autorius €2050
69 G. Braun (leidėjas) €2027
70 A. Stasiulevičius €2021
71 A. Morin €1998
72 J. Vilčinskis €1991
73 M. Dobužinskis €1969
74 Z. Petravičius €1915
75 G. Kazimierėnas €1865
76 L. Tuleikis €1862
77 E. Marčiulionienė €1800
78 A. Valeška €1752
79 V. Gečas €1750
80 M. Bandas (Max Band) €1742
81 A. Motiejūnas €1739
82 P. Gailius €1716
83 J. Endriušaitis (Johannes Endruschat) €1651
84 S. Veiverytė €1641
85 V. Kisarauskas €1630
86 H. Harländeris (Hans Harländer) €1627
87 P. Griušys €1622
88 C. Faustas (Carl Faust) €1622
89 K. Zapkus €1612
90 G. Pileckis (Gustav Pilecki) €1593
91 J. Dzevaltauskas (Jan Gintowt-Dziewałtowski) €1564
92 A. Poška €1550
93 S. Krasauskas €1513
94 H. Richter €1506
95 V. Valius €1506
96 R. Kalpokas (atrib.) €1500
97 B. Jamontas (Bronislaw Jamontt) €1484
98 A. Varnas (atrib.) €1448
99 N. Subakovas (Н. Субаковъ) €1448
100 J. Betgen €1448
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €248758 21
2 K. Šimonis €142968 49
3 J. Čeponis €97156 15
4 V. Kasiulis €88485 34
5 P. Kalpokas €84867 8
6 J. Vienožinskis €82881 4
7 A. Galdikas €76657 35
8 R. Jankauskas (Kampas) €43154 16
9 R. Sližys €31259 14
10 N. Arbit Blatas €31215 11
11 J. Buračas €30176 45
12 J. Rimša €30090 5
13 M. Dobužinskis €29536 15
14 V. Kisarauskas €29345 18
15 L. Katinas €29244 22
16 J. Mackevičius €25789 11
17 A. Gudaitis €22000 2
18 A. Šaltenis €21228 6
19 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
20 P. Domšaitis €20633 4
21 P. Gailius €20595 12
22 J. Švažas €20093 3
23 K. Alchimavičius €19984 2
24 J. Vaitys €19695 21
25 I. Trutnevas €18500 1
26 S. Krasauskas €18156 12
27 K. Žoromskis €17909 7
28 K. Gorskis (Gurskis) €17000 1
29 V. Norkus €16485 37
30 A. Nežinomas €16258 36
31 J. Morkūnas €15000 1
32 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
33 . Janušas €14457 10
34 A. Rūkštelė €13751 6
35 V. Žilius €12469 6
36 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
37 A. Martinaitis €12140 5
38 A. Petrulis €11788 10
39 V. Kairiūkštis €11734 2
40 L. Katinas €11711 10
41 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
42 L. Gutauskas €11255 12
43 V. Lingys €11231 8
44 B. Murinas €10658 3
45 S. Gračiovas €10104 24
46 A. Savickas €9478 11
47 A. Varnas €8991 8
48 J. Šileika €8800 1
49 M. Bandas (Max Band) €8710 5
50 A. Švėgžda €8669 8
51 V. Kosciuška €8465 11
52 P. Lapė €8153 10
53 A. Stasiulevičius €8084 4
54 V. Zalensienė €8083 7
55 A. Mončys €8051 7
56 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
57 S. Eidrigevičius €7683 8
58 B. Motuza-Matuzevičius €7615 25
59 L. Tuleikis €7449 4
60 N. €7378 29
61 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
62 A. Skačkauskas €7094 7
63 A. Motiejūnas €6957 4
64 K. Sklėrius €6589 3
65 S. Teitelbaumas €6271 7
66 S. Jusionis €6174 7
67 V. Ignas €6116 9
68 V. Jonynas €6062 13
69 . Znamerovskis (Czesław Znamierowski) €6019 10
70 A. Cuberlé €5900 1
71 J. Mackonis-Mackevičius €5576 8
72 P. Vaitiekūnas €5540 2
73 J. Bagdonas €5532 4
74 A. Valeška €5257 3
75 K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5200 1
76 V. Paukštė €4981 2
77 J. Lipchitz €4962 5
78 ,. , €4938 19
79 S. Veiverytė €4924 3
80 E. Lindhardt - Conradsen €4924 1
81 K. Zapkus €4837 3
82 D. Joy €4779 1
83 V. Dilka €4600 2
84 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600 1
85 B. Jamontas (Bronislaw Jamontt) €4451 3
86 M. Šalkauskas €4431 2
87 R. Krinickas €4373 2
88 E. Urbaitytė (Urbaitis) €4344 4
89 B. Zalensas €4344 1
90 V. Eidukevičius €4300 1
91 V. Antanavičius €4250 3
92 J. Mikėnas €4200 6
93 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199 1
94 F. Ušinskaitė €4128 2
95 H. Čerapas €4084 3
96 M. Skudutis €4062 3
97 S. Kuzma €4000 1
98 A. Morin €3997 2
99 J. Vilčinskis €3982 2
100 I. Budrys €3910 6
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
3 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
4 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
5 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
6 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
7 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
8 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
9 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
10 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
11 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
12 Rastinukas│Подкидышъ I. Trutnevas €18500.00
13 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
14 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
15 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
16 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
17 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
18 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
19 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
20 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
21 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
22 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
23 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
24 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
25 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
26 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
27 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
28 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
29 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
30 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
31 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
32 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
33 Žvejas V. Kasiulis €9300.00
34 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
35 Laivai J. Čeponis €8900.00
36 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
37 Indėnų šventė J. Rimša €8800.00
38 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
39 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
40 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
41 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
42 Peizažas su pakrantės namu ir valtimis V. Kasiulis €8109.36
43 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
44 Ruduo J. Čeponis €7900.00
45 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
46 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
47 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
48 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
49 Palūšė J. Čeponis €7530.12
50 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
51 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
52 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
53 Vasara V. Žilius €7240.50
54 Upė saulėleidyje A. Žmuidzinavičius €7240.50
55 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
56 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
57 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
58 Uostas N. Arbit Blatas €6950.88
59 Vakaras J. Čeponis €6900.00
60 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
61 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
62 Poilsis Juodkrantėje A. Žmuidzinavičius €6400.00
63 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
64 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
65 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
66 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
67 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
68 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
69 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
70 Porà V. Kasiulis €5800.00
71 Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore) P. Kalpokas €5792.40
72 Jūra mėnesienoje . Janušas €5647.59
73 Senamiestis žiemą J. Čeponis €5502.78
74 Be pavadinimo K. Žoromskis €5502.78
75 Saulėleidis A. Žmuidzinavičius €5400.00
76 Iš ciklo „Hauteur d’ ombre“ P. Gailius €5400.00
77 Natiurmortas su gėlėmis, kriaušėmis ir liaudies skulptūrėlėmis A. Galdikas €5213.16
78 Berniukas su kortiku R. Sližys €5200.00
79 Rudens etiudas J. Švažas €5200.00
80 Simbolistinis peizažas [Tarpeklis kalnuose] K. Stabrauskas (Kazimierz Stabrowski) €5200.00
81 Dobelė (sapnas apie močiutę kareivinėse) P. Vaitiekūnas €5200.00
82 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €5068.35
83 Žvejų laiveliai Nordsjællande E. Lindhardt - Conradsen €4923.54
84 Sodyba B. Murinas €4923.54
85 Brazilka J. Vaitys €4923.54
86 Žvejas V. Kasiulis €4900.00
87 Moteris J. Čeponis €4900.00
88 Grybautoja A. Galdikas €4900.00
89 Natiurmortas su vaisiais A. Švėgžda €4900.00
90 Miško properša A. Žmuidzinavičius €4900.00
91 Upė (Justinui Mikučiui) A. Šaltenis €4865.62
92 Vilnius J. Čeponis €4778.73
93 Burlaivis prie molo D. Joy €4778.73
94 Svajonių miestas K. Šimonis €4778.73
95 Paežerė J. Čeponis €4700.00
96 Jaunos moters portretas (Georgina) P. Lapė €4633.92
97 Natiurmortas su vyno buteliu J. Čeponis €4633.92
98 Neris ties Mokslininkų namais V. Kairiūkštis €4633.92
99 Nevėžis ties Raudondvariu A. Žmuidzinavičius €4633.92
100 Butkų Juzė (poeto Juozo Butkaus (1893–1947) portretas) O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600.00
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM