Topai

Cituojant ar pateikiant/naudojant duomenis viešojoje erdvėje būtina nurodyti informacijos šaltinį: „Vilniaus Aukciono informacija”

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 J. Vienožinskis €20720
2 K. Gorskis (Gurskis) €17000
3 J. Morkūnas €15000
4 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
5 A. Žmuidzinavičius €12118
6 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
7 A. Gudaitis €11000
8 P. Kalpokas €10608
9 K. Alchimavičius €9992
10 J. Šileika €8800
11 J. Švažas €7446
12 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
13 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
14 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
15 J. Čeponis €6477
16 A. Cuberlé €5900
17 V. Kairiūkštis €5867
18 J. Rimša €5323
19 P. Domšaitis €5158
20 E. Lindhardt - Conradsen €4924
21 D. Joy €4779
22 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
23 B. Zalensas €4344
24 V. Eidukevičius €4300
25 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
26 S. Kuzma €4000
27 A. Zavišaitė €3707
28 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
29 B. Murinas €3553
30 A. Šaltenis €3538
31 N. Flensburgensis €3300
32 M. Van Cuyck €3200
33 N. Arbit Blatas €3064
34 K. Šimonis €2990
35 K. Žoromskis €2957
36 A. Bekeris (August Becker) €2925
37 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
38 R. Jankauskas (Kampas) €2858
39 V. Pakalnis €2780
40 P. Vaitiekūnas €2770
41 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
42 V. Gečas €2600
43 V. Kasiulis €2508
44 V. Paukštė €2491
45 R. Katiliūtė €2433
46 A. Martinaitis €2428
47 H. Pauwels €2400
48 P. Smuglevičius €2375
49 J. Mackevičius €2344
50 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
51 V. Dilka €2300
52 A. Rūkštelė €2292
53 H. Dienz €2259
54 R. Sližys €2233
55 M. Šalkauskas €2216
56 P. Tarabilda €2200
57 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
58 K. Sklėrius €2196
59 R. Krinickas €2187
60 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
61 A. Galdikas €2137
62 E. Varkulevičius €2085
63 V. Žilius €2078
64 F. Ušinskaitė €2064
65 N. autorius €2050
66 G. Braun (leidėjas) €2027
67 A. Stasiulevičius €2021
68 A. Morin €1998
69 J. Vilčinskis €1991
70 M. Dobužinskis €1969
71 Z. Petravičius €1915
72 G. Kazimierėnas €1865
73 L. Tuleikis €1862
74 E. Marčiulionienė €1800
75 A. Valeška €1752
76 M. Bandas (Max Band) €1752
77 A. Motiejūnas €1739
78 P. Gailius €1716
79 V. Kisarauskas €1658
80 J. Endriušaitis (Johannes Endruschat) €1651
81 S. Veiverytė €1641
82 H. Harländeris (Hans Harländer) €1627
83 P. Griušys €1622
84 C. Faustas (Carl Faust) €1622
85 K. Zapkus €1612
86 G. Pileckis (Gustav Pilecki) €1593
87 J. Dzevaltauskas (Jan Gintowt-Dziewałtowski) €1564
88 A. Poška €1550
89 S. Krasauskas €1513
90 H. Richter €1506
91 V. Valius €1506
92 R. Kalpokas (atrib.) €1500
93 B. Jamontas (Bronislaw Jamontt) €1484
94 A. Varnas (atrib.) €1448
95 N. Subakovas (Н. Субаковъ) €1448
96 J. Betgen €1448
97 R. Filistovičius €1448
98 H. Heirs €1448
99 . Janušas €1446
100 A. Griškevičius €1425
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €242358 20
2 K. Šimonis €131568 44
3 J. Čeponis €97156 15
4 P. Kalpokas €84867 8
5 J. Vienožinskis €82881 4
6 V. Kasiulis €75235 30
7 A. Galdikas €61977 29
8 R. Jankauskas (Kampas) €42864 15
9 R. Sližys €31259 14
10 J. Buračas €30176 45
11 M. Dobužinskis €29536 15
12 L. Katinas €29244 22
13 N. Arbit Blatas €27575 9
14 V. Kisarauskas €26525 16
15 J. Mackevičius €25789 11
16 A. Gudaitis €22000 2
17 J. Rimša €21290 4
18 A. Šaltenis €21228 6
19 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
20 P. Domšaitis €20633 4
21 P. Gailius €20595 12
22 K. Alchimavičius €19984 2
23 J. Vaitys €19695 21
24 S. Krasauskas €18156 12
25 K. Žoromskis €17739 6
26 K. Gorskis (Gurskis) €17000 1
27 A. Nežinomas €16258 36
28 V. Norkus €15495 34
29 J. Morkūnas €15000 1
30 J. Švažas €14893 2
31 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
32 . Janušas €14457 10
33 A. Rūkštelė €13751 6
34 V. Žilius €12469 6
35 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
36 A. Martinaitis €12140 5
37 V. Kairiūkštis €11734 2
38 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
39 L. Katinas €11251 8
40 V. Lingys €11231 8
41 B. Murinas €10658 3
42 S. Gračiovas €10104 24
43 A. Savickas €9478 11
44 A. Petrulis €8998 7
45 A. Varnas €8991 8
46 J. Šileika €8800 1
47 A. Švėgžda €8669 8
48 V. Kosciuška €8465 11
49 P. Lapė €8153 10
50 A. Stasiulevičius €8084 4
51 V. Zalensienė €8083 7
52 A. Mončys €8051 7
53 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
54 S. Eidrigevičius €7683 8
55 L. Tuleikis €7449 4
56 B. Motuza-Matuzevičius €7255 24
57 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
58 L. Gutauskas €7095 7
59 A. Skačkauskas €7094 7
60 M. Bandas (Max Band) €7010 4
61 A. Motiejūnas €6957 4
62 N. €6703 19
63 K. Sklėrius €6589 3
64 V. Ignas €6116 9
65 V. Jonynas €6062 13
66 . Znamerovskis (Czesław Znamierowski) €6019 10
67 S. Jusionis €5914 6
68 A. Cuberlé €5900 1
69 P. Vaitiekūnas €5540 2
70 J. Bagdonas €5532 4
71 A. Valeška €5257 3
72 V. Paukštė €4981 2
73 ,. , €4938 19
74 S. Veiverytė €4924 3
75 E. Lindhardt - Conradsen €4924 1
76 K. Zapkus €4837 3
77 D. Joy €4779 1
78 S. Teitelbaumas €4771 6
79 V. Dilka €4600 2
80 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600 1
81 B. Jamontas (Bronislaw Jamontt) €4451 3
82 M. Šalkauskas €4431 2
83 R. Krinickas €4373 2
84 E. Urbaitytė (Urbaitis) €4344 4
85 B. Zalensas €4344 1
86 V. Eidukevičius €4300 1
87 J. Mikėnas €4200 6
88 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199 1
89 F. Ušinskaitė €4128 2
90 H. Čerapas €4084 3
91 M. Skudutis €4062 3
92 J. Mackonis-Mackevičius €4016 5
93 S. Kuzma €4000 1
94 A. Morin €3997 2
95 J. Vilčinskis €3982 2
96 J. Lipchitz €3962 4
97 I. Budrys €3910 6
98 Z. Petravičius €3830 2
99 G. Kazimierėnas €3730 2
100 A. Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) €3711 3
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
3 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
4 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
5 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
6 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
7 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
8 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
9 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
10 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
11 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
12 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
13 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
14 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
15 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
16 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
17 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
18 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
19 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
20 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
21 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
22 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
23 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
24 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
25 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
26 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
27 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
28 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
29 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
30 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
31 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
32 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
33 Laivai J. Čeponis €8900.00
34 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
35 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
36 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
37 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
38 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
39 Peizažas su pakrantės namu ir valtimis V. Kasiulis €8109.36
40 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
41 Ruduo J. Čeponis €7900.00
42 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
43 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
44 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
45 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
46 Palūšė J. Čeponis €7530.12
47 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
48 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
49 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
50 Vasara V. Žilius €7240.50
51 Upė saulėleidyje A. Žmuidzinavičius €7240.50
52 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
53 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
54 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
55 Uostas N. Arbit Blatas €6950.88
56 Vakaras J. Čeponis €6900.00
57 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
58 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
59 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
60 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
61 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
62 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
63 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
64 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
65 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
66 Porà V. Kasiulis €5800.00
67 Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore) P. Kalpokas €5792.40
68 Jūra mėnesienoje . Janušas €5647.59
69 Senamiestis žiemą J. Čeponis €5502.78
70 Be pavadinimo K. Žoromskis €5502.78
71 Saulėleidis A. Žmuidzinavičius €5400.00
72 Iš ciklo „Hauteur d’ ombre“ P. Gailius €5400.00
73 Natiurmortas su gėlėmis, kriaušėmis ir liaudies skulptūrėlėmis A. Galdikas €5213.16
74 Berniukas su kortiku R. Sližys €5200.00
75 Dobelė (sapnas apie močiutę kareivinėse) P. Vaitiekūnas €5200.00
76 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €5068.35
77 Žvejų laiveliai Nordsjællande E. Lindhardt - Conradsen €4923.54
78 Sodyba B. Murinas €4923.54
79 Brazilka J. Vaitys €4923.54
80 Žvejas V. Kasiulis €4900.00
81 Moteris J. Čeponis €4900.00
82 Natiurmortas su vaisiais A. Švėgžda €4900.00
83 Miško properša A. Žmuidzinavičius €4900.00
84 Upė (Justinui Mikučiui) A. Šaltenis €4865.62
85 Vilnius J. Čeponis €4778.73
86 Burlaivis prie molo D. Joy €4778.73
87 Svajonių miestas K. Šimonis €4778.73
88 Paežerė J. Čeponis €4700.00
89 Jaunos moters portretas (Georgina) P. Lapė €4633.92
90 Natiurmortas su vyno buteliu J. Čeponis €4633.92
91 Neris ties Mokslininkų namais V. Kairiūkštis €4633.92
92 Nevėžis ties Raudondvariu A. Žmuidzinavičius €4633.92
93 Butkų Juzė (poeto Juozo Butkaus (1893–1947) portretas) O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600.00
94 Su antele ant pečių V. Kasiulis €4500.00
95 Natiurmortas su vyno buteliu J. Čeponis €4400.00
96 Krūmai paupy A. Žmuidzinavičius €4400.00
97 Ežero pakrantėje A. Žmuidzinavičius €4400.00
98 Sėdintis riteris V. Kisarauskas €4344.30
99 Lietuvaitė B. Zalensas €4344.30
100 Nuėmimas nuo kryžiaus A. Valeška €4329.82
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM