Amžinas žydas

Aukcionas : LXX Vilniaus aukcionas

Loto nr. : 36

Pradinė kaina : €5800.00

Pardavimo kaina : Neparduotas

Meno kūriniai

Pavadinimas Autorius
Amžinas žydas Kazys Šimonis
XX a. 3 d-metis, kart., temp., 34 x 49
Sign. AK: KŠ
Reprodukuota in: Kazio Šimonio kūryba (Marijampolė, Dirvos b-vė, 1938)
Kultūros paveldo departamento išvada: paveikslas priklauso Lietuvos dailės nacionaliniam palikimui, turi istorinę-meninę vertę. Neleidžiama išvežti iš Lietuvos. Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos 2021-03-24 raštas nr. (8.9)2-644