M. K. Čiurlionis | Apsnigtas kaimas

Aukcionas : LXXVII Vilniaus Aukcionas

Loto nr. : 1

Pradinė kaina : €175000.00

Pardavimo kaina : Neparduotas

Meno kūriniai

Pavadinimas Autorius
Apsnigtas kaimas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

1. 1906, pop., fluorofortas, 17,7 x 12,8 (34,5 x 27,5)
Sign. pieštuku AD: MKCzurl[anis]

Aukcione pristatomas lotas - tai 10-ies Varšuvos meno mokyklos studentų,
M. K. Čiurlionio ir jo bendramokslių, draugų grafikos rinkinys, kurio vienintelis pil-
nas žinomas egzempliorius yra saugomas Krokuvoje, Muzeum Narodowe. Rinkinys
mums svarbus tuo, kad jame yra M. K. Čiurlionio fluorofortas „Apsnigtas kaimas”,
autoriaus pasirašytas pieštuku apačioje dešinėje. Šiuo metu Nacionaliniame
M. K. Čiurlionio muziejuje saugomi du „Apsnigto kaimo” lakštai, vienas su
Čiurlionio laišku aplink atspaudą.

1.1. Ewa Aszer, Kobieta w czerni, 14 x 8 (24 x 15), sign. AD: Ewa Aszer. 
1.2. Janina Bobińska-Paszkowska (1894–1973), Akt przed lustrem, 18,5 x 12,2 (26,5 x 17), sign. AD:  J. Bobińska. 
1.3. Bolesław Czarkowski (1884–1947), Pejzaż z rzeką, 7,8 x 12 (12 x 18), sign. AD: B. Czar. 
1.4. Ignacja Johnowa (1867–1937), Wiatrak, 10,4 x 14,2 (14 x 18,8), sign. AD: I. Johnowa. 
1.5. Jadwiga Kernbaumówna–Handelsman, Spotkanie,  11,1 x 11,5 (14,6 x 23), sign. AD: J. Kernbaumówna 
1.6. Eugeniusz Morawski (1871–1948), Pejzaż z cerkwią, 8,7 x 11,7 (15,9 x 18,2), sign. AK: E. Mor... 
1.7. Maria Płonowska (1878–1955), Kapliczka wśród drzew, 22,3 x 17 (27,4 x 20,7), sign. AK: M. Płonowska  
1.8. Emilia Wysocka (1888–1973), Portret kobiety,  11,8 x 8,7 (19,7 x 15,7), sign. AD: E. Wysocka. 
1.9. Janina Bobińska-Paszkowska (1894–1973), Z wizytą, 8,7 x 14,2 (14,4 x 23), sign. AD: J. Bobińska.
1.10. Autorinis Zygmunt Kamiński dailininkų sąrašas – titulinis puslapis.  

1. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos išvada dėl meno kūrinio pateikto LXXVII Vilniaus aukcione (Raštas 2023-05-23 Nr. (8.9 E)2-950) 
Raižinys turi Lietuvai istorinę-meninę vertę. Neleidžiama išvežti iš Lietuvos.
1.1-1.10 Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos išvada dėl meno kūrinio pateikto LXXVII Vilniaus aukcione (Raštas 2023-05-23 Nr. (8.9 E)2-950) 
Raižinys priklauso aplankui „Floroforty", turi Lietuvai istorinę-meninę vertę. Neleidžiama išvežti iš Lietuvos.