Knyga | Dainos. Žmonių poezijos antologija

Aukcionas : LXXVI Vilniaus aukcionas

Loto nr. : 179

Pradinė kaina : €120.00

Pardavimo kaina : Neparduotas

Meno kūriniai

Pavadinimas Autorius
Dainos. Žmonių poezijos ant ologija Nepriskirtas

Tekstas Kazio Binkio | piešiniai Kazio Šimonio
1922, išleido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose. Bibliografinio Instituto spaustuvė, Leipcigas. P: [6], 7-194, [2], il.