Knyga | Naujas Istatimas Jezaus Christaus

Aukcionas : LXXVI Vilniaus aukcionas

Loto nr. : 172

Pradinė kaina : €580.00

Pardavimo kaina : Neparduotas

Meno kūriniai

Pavadinimas Autorius
Naujas Istatimas Jezaus Christaus Nepriskirtas

Wieszpaties musu Lietuwiszku Ležuwiu iszgulditas par Jozapa Arnulpa Kunigaykszti
Giedrayti wiskupa Ziemayciu, ženklinika s. Stanislowo, Iszspaustas pas
Kunigus Missionorius Wilniuje 1816, p. [12], 388, [389]