Knyga | Iszguldimas Ewangeliju Szwentu ant wisu nedeldienu.

Aukcionas : LXXVI Vilniaus aukcionas

Loto nr. : 173

Pradinė kaina : €260.00

Pardavimo kaina : Neparduotas

Meno kūriniai

Pavadinimas Autorius
Iszguldimas Ewangeliju Szwentu ant wisu nedeldienu. Nepriskirtas

Par apalus metus suraszitas ir drukan paduotas Wilniuje
Spaustuwieje Juzupa Zawadzkie. 1855, p. 302. Jo milestaj
Motiejuj–Kazimieruj Wołonczewskiuj Wiskupuj Żemajcziu.