Liucija Balzukevičiūtė | Karalių koplyčia Vilniaus katedroje

Aukcionas : LXXVI Vilniaus aukcionas

Loto nr. : 9

Pradinė kaina : €6800.00

Pardavimo kaina : Neparduotas

Meno kūriniai

Pavadinimas Autorius
Karalių [Šv. Kazimiero] koplyčia Vilniaus katedroje Liucija Balzukevičiūtė (Łucja Bałzukiewiczówna)

1913, drb. ant kart., al., 55 x 37,5

Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos išvada dėl meno kūrinio pateikto LXXVI Vilniaus aukcione (Raštas 2023-03-14 Nr. (8.12 E)2-429. 
Paveikslas priklauso Lietuvos dailės nacionaliniam palikimui, turi meninę, istorinę ir ikonografinę vertes. Neleidžiama išvežti iš Lietuvos.