Vaikų literatūros Vokietijoje leistų knygų rinkinys (10 vnt.)

Aukcionas : LXX Vilniaus aukcionas

Loto nr. : 185

Pradinė kaina : €260.00

Pardavimo kaina : Neparduotas

Meno kūriniai

Pavadinimas Autorius
Vaikų literatūros Vokietijoje leistų knygų rinkinys (10 vnt.) Įvairūs autoriai
Vaikų literatūros Vokietijoje leistų knygų rinkinys (10 vnt.)
  1. Zenonas Kolba (1909–1972)
Daili saulutė1947, Augustdorf, 40 p.Gausiai iliustruota paišybos knyga darželinukams.
  1. Povilas Abelkis (1906–1957, slapyvardis – P. Tulpė), iliustravo R. Berauer ir Alfonsas Docius (1916–1973)
Kalnų dvasia ir kitos novelės1946, Freiburgas: Augusto Hahn'o sp., 208 p.
  1. Bernardas Brazdžionis (1907–2002, slapyvardis – Vytė Nemunėlis), iliustravo Jonas Firinauskas (g. 1915)
Tėvų nameliai1948, Tübingen: Patria, Verlagsdruckerei Conradi Co., tir. 3000, 36 p.
  1. Antanas Krausas (1905–1970)
Gyvulių draugas1946, Detmold, II knygelė, 32 p.
  1. Stepas Zobarskas (1911–1984); viršelis Povilas Osmolskis (1919–1971)
Per šaltį ir vėją 1948, Tübingen: Patria, , J. F. Steinkopf Buchdruckerei Stuttgart, sp., tir. 3000, leidinio nr. 27, 48 p.
  1. Stepas Zobarskas (1911–1984); viršelis Povilas Osmolskis (1919–1971)
Per šaltį ir vėją 1948, Tübingen: Patria, , J. F. Steinkopf Buchdruckerei Stuttgart, sp., tir. 3000, leidinio nr. 27, 48 p.
  1. Stepas Zobarskas (1911–1984); iliustracijos Domicelė Tarabildienė (1912–1985) ; viršelis Povilas Osmolskis (1919–1971)
Ganyklų vaikai 1948, Tübingen: Patria, J. F. Steinkopf Buchdruckerei Stuttgart, sp., tir. 3000, leidinio nr. 28, 109 p.
  1. Stasys Laucius (1897–1965), P. Osmolskio
Po pilkais debesėliais1947, Tübingen: Patria, Verlagsdruckerei Conradi Co., tir. 3000, 43 p.
  1. Jonas Burkus (1913–2012), Stefanija Statkevičiūtė
Mažųjų dienelės1948, Dillingen-Donau: Manz, 63 p.
  1. Petronėlė Orintaitė (1905–1999, slapyvardis Balė Voveraitė), iliustravo J. Tričys
Žirgonė ir Gailė | trijų dalių scenos pasaka1948, Detmold: Lietuvių skautų sąjungos brolijos vadija, J. D. Küster Nachf., Bielefeld, 38 p.