Synodus Diaecesana Mednicensis, seu Samogitiae, sub auspiciis Illustrissimi, Excellentissimi, ac Reverend: Domini, Domini Antonii Dominici Comitis in Łohoysk et Bardyczow Tyszkiewicz Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Samogitiae, Equitis Albae Aquilae in Regno Poloniae etc. In Ecclesia sua Cathedrali Vornensi Anno D-ni MDCCLII.

Aukcionas : LXX Vilniaus aukcionas

Loto nr. : 171

Pradinė kaina : €980.00

Pardavimo kaina : Neparduotas

Meno kūriniai

Pavadinimas Autorius
Synodus Diaecesana Mednicensis, seu Samogitiae, sub auspiciis Illustrissimi, Excellentissimi, ac Reverend: Domini, Domini Antonii Dominici Comitis in Łohoysk et Bardyczow Tyszkiewicz Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Samogitiae, Equitis Albae Aquila William Zorach
(1752) diebus 4. 5. Et 6. 7bris fficinal.  Typis mandata Vilnae S. R. M. Academ: Societ: Jesu {b. r. 1752}. [34], 242, [12] 980 Eur  
 
Žemaičių vyskupijos istorijai svarbi vyskupo Antano Tiškevičiaus 1752 m. išleista knyga „Synodus Diaecesana Mednicensi seu Samogitiae.“, išspaudinta Jėzuitų Akademijos spaustuvėje Vilniuje. Tai tais pačiais metais Varnių katedroje tris dienas vykusio Žemaičių vyskupijos kunigų sinodo medžiaga. Leidinyje išspausdinti Žemaičių vyskupijos dvasininkų Leono Franckevičiaus, Viktorino Hryncevičiaus, Jozefo Ciehanovičiaus pasisakymai bei 18 a. vidurio Žemaičių vyskupijos bažnyčių ir dvasininkų žinynas.