Registracija aukcionui

*Atvykę į aukcioną, pasakykite darbuotojams savo pavardę ir Jums bus duotas dalyvio Nr.

Aš pageidauju pirkti šiuos aukciono kūrinius, už kuriuos siūlau šias maksimalias kainas bei laimėjimo atveju besąlygiškai įsipareigoju apmokėti MENO KŪRINIŲ PIRKIMO AUKCIONE TVARKOJE IR  SĄLYGOSE nurodytais terminais:

Nr. Loto nr. Loto pavadinimas Pradinė aukciono kaina Maksimali mano siūloma akceptuota („plaktuko“) kaina
1.
2.
3.
4.
5.

*Jeigu pageidaujate aukcione dalyvauti telefonu, tuomet užuot nurodę maksimalią siūlomą kainą, pažymėkite varnele stulpelį „Telefonas". Telefonu varžytis galima tik dėl tų lotų, kurių pradinė kaina 500 Eur ar daugiau. Aukciono namai neatsako už telefoninio ryšio sutrikimus. Dėmesio: jeigu aukciono eigoje nepavyks su Jumis susisiekti, už Jus bus pasiūlyta pradinė kaina (be tolimesnio varžymosi), ir Jūs su tuo sutinkate. 

 Primename, kad galutinę įsigyto kūrinio kainą sudaro akceptuota („plaktuko“) kaina plius Aukciono namų marža su PVM (18% - kūriniams iki 5000 Eur akceptuotos kainos, 16% - kūriniams nuo 5001 iki 15000 Eur akceptuotos kainos, 14% kūriniams nuo 15001 iki 20000 Eur akceptuotos kainos, 12% kūriniams nuo 20001 Eur akceptuotos kainos). Apmokėti būtina per 5 darbo dienas po aukciono.

 Nedalyvaujančių ar telefonu dalyvaujančių pirkėjų anketos turi būti gautos nevėliau nei likus 4 valandoms iki aukciono pradžios