Registracija aukcionui

*Atvykę į aukcioną, pasakykite darbuotojams savo pavardę ir Jums bus duotas dalyvio Nr.

Aš pageidauju pirkti šiuos aukciono kūrinius, už kuriuos siūlau šias maksimalias kainas bei laimėjimo atveju besąlygiškai įsipareigoju apmokėti MENO KŪRINIŲ PARDAVIMO AUKCIONE TVARKOJE IR  SĄLYGOSE nurodytais terminais:

Nr. Loto nr. Loto pavadinimas Pradinė aukciono kaina Maksimali mano siūloma akceptuota („plaktuko“) kaina
1.
2.
3.
4.
5.

*Jeigu pageidaujate aukcione dalyvauti telefonu, tuomet užuot nurodę maksimalią siūlomą kainą, pažymėkite varnele stulpelį "Telefonas". Telefonu varžytis galima tik dėl tų lotų, kurių pradinė kaina 500 Eur ar daugiau. Aukciono namai neatsako už telefoninio ryšio sutrikimus.

 Primename, kad galutinę įsigyto kūrinio kainą sudaro akceptuota („plaktuko“) kaina plius Aukciono namų marža su PVM (18% - kūriniams iki 3000 Eur akceptuotos kainos, 16% - kūriniams nuo 3001 iki 5000 Eur akceptuotos kainos, 14% kūriniams nuo 5001 iki 10000 Eur akceptuotos kainos, 12% kūriniams nuo 10001 Eur akceptuotos kainos). Apmokėti būtina per 5 darbo dienas po aukciono.

 Nedalyvaujančių ar telefonu dalyvaujančių pirkėjų anketos turi būti gautos nevėliau nei likus 4 valandoms iki aukciono pradžios