Pekla arba amžinas pragaras, ir Giesmes apie kanczias pekloje ir apie keturius paskucziausius daiktus. Stebuklai Dievo szventose dusziose czyszcziaus/[Grigalus Rossignoli]; surinko ir surasze Žemaitis savo broliams.

Aukcionas : LI Vilniaus aukcionas

Loto nr. : 144

Pradinė kaina : €130.00

Pardavimo kaina : Neparduotas

Meno kūriniai

Pavadinimas Autorius
Pekla arba amžinas pragaras, ir Giesmes apie kanczias pekloje ir apie keturius paskucziausius daiktus. Stebuklai Dievo szventose dusziose czyszcziaus/[Grigalus Rossignoli]; surinko ir surasze Žemaitis savo broliams. Nepriskirtas