Prisigatavojimas ant smerczio, arba Apmislijimai apie amźinas teisibes : su pridejimu gromatos popieżiaus Leono XIII, apie meldimosi uż wisas gimines ciełos pasaules, del użgana padarima szwencziausem sakramentui / S. Alponso Ligorijuszo

Aukcionas : LI Vilniaus aukcionas

Loto nr. : 141

Pradinė kaina : €85.00

Pardavimo kaina : Neparduotas

Meno kūriniai

Pavadinimas Autorius
Prisigatavojimas ant smerczio, arba Apmislijimai apie amźinas teisibes : su pridejimu gromatos popieżiaus Leono XIII, apie meldimosi uż wisas gimines ciełos pasaules, del użgana padarima szwencziausem sakramentui / S. Alponso Ligorijuszo šv. Alfonsas Marija Liguoris (Alfonso Maria de Liguori)