Knyga giesmių arba Kanticzkos. Motiejaus Voloncziauskio žemaiczių vyskupo parveizeta ir isznaujo iszspausta.

Aukcionas : XXXVIII Vilniaus aukcionas

Loto nr. : 161

Pradinė kaina : €170.00

Pardavimo kaina : €180.00

Meno kūriniai

Pavadinimas Autorius
Knyga giesmių arba Kanticzkos. Motiejaus Voloncziauskio žemaiczių vyskupo parveizeta ir isznaujo iszspausta. Motiejus Valančius