Op-artinė kompozicija

Viktoras Vasarelis (Viktor Vasarely)