Nežinomas katalikų bažnyčios kanauninkas

Vladislavas Zatorskis (Władysław Zatorski)