Diptikas „Romantiškas” (dailėtyrininko Alfonso Andriuškevičiaus portretas) │ „Dailininkas ir dirbtuvė” (menininko Valentino Antanavičiaus portretas)

Rytis Valantinas