Studja nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego/Henryk Łowmiański

Henrikas Laumianskis