Vilna Lithvaniae Metropolis [Vilniaus miesto veduta]

Georg Braun (leidėjas)


€2130.00