Plakatas “Maloniai kviečiame apsilankyti į metinį Mūsų pastogės balių”

Adolfas Vaičaitis