Šv. Kazimiero skersgatvis

Ignacas Pinkas (Ignacy Pinkas)