Medžioklė (pašautas paukštis)

Kozma Čuryla (Koźma Czuryło)