Padalintas peizažas

Nijolė Vedegytė-Palubinskienė