Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj

Antanas Žmuidzinavičius