Ciklas „Pėsčias paukštis”, 15 vnt.

Stasys Krasauskas