Naujos paskaitos Meno istorijos mokykloje (MIM)

Mieli bičiuliai, sveikinamės po trumpų žiemos atostogų ir, linkėdami visiems kuo dosniausių 2022-ųjų metų, norime pakviesti Jus klausytis paskaitų mūsų Meno istorijos mokykloje (MIM). Žiemos trimestre pasiūlysime Jums du kursus, kurie prasidės jau nuo sausio 10 d.: "Antikos recepcija Vakarų Europos mene ir kultūroje" bei "Meno rinkos istorijos". Paskaitų grafiką bei visą susijusią informaciją rasite čia. Iki malonių virtualių susitikimų paskaitose.