Psichoanalizės fenomeno interpretacijos

PSICHOANALIZĖS fenomeno interpretacijos

Sudarytojai: prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, dr. Vytautas Rubavičius

2016, Vilnius: Meno rinkos agentūra, 592 p.

 

Knyga yra šeštoji LKTI „Neklasikinės ir XX a. filosofijos“ probleminės grupės inicijuoto tęstinio projekto „XX a. humanistikos kryptys“ dalis. Ji tęsia įtakingiausioms XX a. humanistikos kryptims skirtų leidinių seriją. Knyga skirta sudėtingam XX a. kultūros reiškiniui psichoanalizei, kurios žymiausi atstovai S. Freudas, C. G. Jungas turėjo didžiulį poveikį kultūrai. Šiandien psichoanalizė yra viena įtakingiausių dabartinės humanistikos tendencijų, aprėpiančių per 20 skirtingų orientacijų ir krypčių, paveikusių daugelį iškilių protų, jų požiūrius į žmogų, jo pasąmonės pasaulį, galima sakyti netgi vakarietišką mąstymo būdą. Suaktualinta įtakingų postmodernizmo ideologų Michelio Foucault, Gilles'io Deleuze, Felixo Guattari, Jacques'o Derridairypač Jacques'o Lacano veikalų, ji pastaraisiais dešimtmečiais išplėtė savo įtakos laukus ir tapo neatsiejama postmodernios kultūros ir mokslinio diskurso dalis. Tikimės, kad šis solidžios apimties psichoanalizės fenomeno interpretacijai skirtas mokslinių straipsnių rinkinys susilauks įvairių humanitarinių disciplinų specialistų dėmesio ir išplės mūsų humanistikos lauką.

Knyga užpildo spragas - per pastarąjį dešimtmetį susidariusias Lietuvos humanistikoje. Jos adresatas yra dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija, studentai, dėstytojai, mokytojai, visuomeninė aplinka, kūrybinė inteligentija, kultūros darbuotojai. Knygos medžiaga gali būti sėkmingai panaudojama ir edukaciniams tikslams visose aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose, kuriose skaitomi psichologiniai, kultūrologiniai, filosofiniai, estetiniai, literatūrologiniai, menotyriniai kursai.

Knygą galima įsigyti Kunstkamera galerijoje (Ligoninės g. 4, Vilnius)

Kaina: 15